Boz Renkli Serçe

Şükriye Tutkun Kumru albümünde ve Yasemin Göksu Gül Kuruttum albümünde bu türkü yer aldı.Kırım halk türküsüdür.

Şükriye Tutkun Kumru albümünde ve Yasemin Göksu Gül Kuruttum albümünde bu türkü yer aldı.Kırım halk türküsüdür.

BOZ RENKLİ SERÇE

Boztorgay değen ayvanın Cılgada bolır yuvası Caun (da) causa sel alır balasın Olay (da) kalır anası.

Boztorgay denen hayvanın Vadide olur yuvası Yağmur yağarsa sel alır yavrusunu Ağlaya kalır anası

Bödene torgay boz torgay (da) Boylay (da) boyla suv işe Yarim anda men mında, ey o yar Cılay da cılar kün geşe.

Bıldırcın serçe, boz serçe(de) Uzanarak su içer Yarim orada ben burada, hey o yar Ağlaya ağlaya gün geçer.

Bir kişkene boztorgay (da) Tan (da) sepsem aşamay Siznin yakın kızları (da), ey o yar Biznifi yakka uşamay.

Bir küçük boz serçe de Darı seprpersem yemiyor Sizin tarafın kızları da, hey o yar Bizim tarafa benzemiyor.

Üyümnin aldı gül tetek (te) Celler eskende sallana Üstünde kongan boztorgay (da), ey o yar Culay da culay tavlana.

Evimin önü gül ağac(ı) da Yeller estiği zaman sallanıyor Üstüme konan boz serçe de hey o yar Türkü söyleye söyleye şişmanlıyor.

Bir kişkene alaşa (da) Dünyaların dolaşa Biznin yaktım kızları (da), ey o yar Kayda (da) barsa yarasa.

Bir küçük at (da) Dünyaları dolaşıyor Bizim tarafın kızları da, hey o yar Nereye gitse yaraşıyor.

Boztorgay

The little Bird called Boztorgay Whose nest is up High When it rains, the flood sweeps Her mother remains crying.

A little sparrow Boztorgay Drinks water by stretching My Love is there (far a way) and I am here Days go by crying and crying

A Little sparrow Boztorgay Would not eat the corn I spread The girls from your side (of the country) Do not look like the ones from our side

Ayrıca Bakınız

  • http://tr.wikisource.org/wiki/Boztorgay_denen_hayvan%C4%B1nda


Linkler

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.