Boztepe Burnu ya da Sinop Burnu, Sinop il merkezinin büyük bir kısmının da içinde bulunduğu bir yarım adadır. İnceburun üzerinden çıkan bir burun gibidir.

Boztepe Burnu

düzenle|Eylül 2007 kaynaksız|maddenin Boztepe Burnu(Sinop Burnu olarak da bilinmektedir), Sinop il merkezinin büyük bir kısmının da içinde bulunduğu bir yarım adadır. İnceburun üzerinden çıkan bir burun gibidir. Burnun başından sonuna kadar uzunluğu yaklaşık 8-9 km`dir. Güney yakasından Gerze, kuzey yakasından Hamsilos`un girişi, Akliman ve Başkaya Burnu görülebilir.

Burnun eskiden bir ada olduğu bilinmektedir, ancak adayla kara arasındaki kanal Selçuklular zamanında doldurularak kapatılmıştır, ancak şu an o kanalı yeniden açma projesi tasarlanmaktadır.

Burnun güney tarafı Karadeniz`in Türkiye sınırları içinde kalan kısmın tek doğal limanıdır. Burun başlangıç noktasına yakın bir yerde 200 m genişliktedir. Doğu ucunda bir deniz feneri bulunur. Kuzeydoğu yakası kayalıktır ve denizin dibi uçurumlarla doludur, hatta denizcilik bakımında tehlikeli sayılmaktadır, buna rağmen o yaka liman olarak kullanılmıştır. Bu kayalık uçurumların içinde denizden girilebilen bir sürü mağara vardır, görülebilenlerin çoğu da insanların girebileceği büyüklüktedir. Burnu dolaşan bir yol vardır. Aynı zamanda Sinop`un büyük bir turizm merkezi olan Karakum da burnun üzerindedir.

Antik Çağ`da, burnun ada olduğu zamanlarda liman olarak hep burnun kuzey yakası kullanılırdı. Ada, bir volkanik adadır. Ayrıca, Boztepe Burnu`na halk arasında "Ada" da denilmektedir. Ada, ismini bu sönmüş volkan tepesinden(Boztepe veya Hıdırlık Tepesi) almaktadır. Tepenin zirvesi kuzey tarafta denize çok yakın olmasına rağmen 187 m`dir, çünkü daha önce söylediğimiz gibi kuzey ve kuzeydoğu yakası uçurumlarla doludur. Zirve, Türk Radarı`na(bkz. bir sonraki paragraf) bağlı bölgenin içindedir.

Türklere ait olan Boztepe`nin zirvesinde olmak üzere çevrede iki radar savaşlarda Rusya`yı izleyebilmek için kurulmuştur ve bu radarlardan biri İngilizler, biri Amerikalılar tarafından yapılmıştır. Ancak, şu an Amerikalıların radarı Türklerindir ve Rusya`yı izlemek için kullanılmamaktadır.

İlgili konuları ara

Yanıtlar