Bozunma enerjisi, nükleer bozunma sonucunda açığa çıkan enerjidir.

Bozunma enerjisi

Bozunma enerjisi, nükleer bozunma sonucunda açığa çıkan enerjidir. Reaktantların kütlesi ile ürünlerin kütlesi arasındaki fark genellikle Q şeklinde yazılır: :Q = (reaktant kütlesi) - (ürünlerin kütlesi) Bu kütle farkı Einstein'ın ünlü E=mc² formülü ile enerji şeklinde ifade edilebilir. Bozunma enerjisi için birim olarak MeV (milyon elektronvolt) veya KeV (bin elektronvolt) kullanılır. Bazı radyoaktif bozunma türleri; * Gama ışını * Beta bozunumu * Alfa bozunumu

Yanıtlar