Brahma

Kısaca: Brahma (IAST transliterasyonuna göre Brahmā) (Devanagari ब्रह्मा, ""brəhmα:" olarak okunur) Hint yaratıcı tanrısıdır. Trimurti'den birisidir, diğerleri Vişnu ve Şiva'dır. Hint felsefesinin en büyük kozmik ruhu Brahman ile karıştırılmamalıdır. Brahmā Vedik tanrı Prajapati ile tanımlanmıştır. ...devamı ☟

Brahma
Brahma

Brahma

İngilizce Brahma kelimesinin İspanyolca karşılığı.
npr. brahma (m)

Brahma

İngilizce Brahma kelimesinin Fransızca karşılığı.
npr. brahma (m)

Brahma

İngilizce Brahma kelimesinin Almanca karşılığı.
npr. brahman (n)

Brahma

İngilizce Brahma kelimesinin İtalyanca karşılığı.
npr. brahma (m)

Brahma

İngilizce Brahma kelimesinin Portekizce karşılığı.
npr. brama

Brahma

Fransızca Brahma kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. Brahma, supreme being, all pervasive God who is the source and goal of life, one of the Trimurti along with Shiva and Vishnu (Hinduism)

Brahma

İtalyanca Brahma kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Brahma, supreme being; one of the Trimurti along with Shiva and Vishnu (Hinduism)

Brahma

İspanyolca Brahma kelimesinin İngilizce karşılığı.
npr. brahma

Brahma

Flemenkçe Brahma kelimesinin İngilizce karşılığı.
npr. brahma

Brahma

İngilizce Brahma kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
npr. brahma

Brahma

Almanca Brahma kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. brahma (f)

Brahma

İtalyanca Brahma kelimesinin Almanca karşılığı.
n. brahma

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Brahma Resimleri

Brahman
1 yıl önce

Brahman, Hint felsefesi geleneğinde, hem içkin hem de aşkın olan, hem evrende ve hem de kendisinde var olan en yüksek varlığa kendisiyle birleşmenin nihai...

Brahman, Din, Dünya, Evren, Mitoloji, Taslak, Hint felsefesi
Şiva
1 yıl önce

Diğer görüşler Şiva'nın Vişnu'yu ürettiği, Vişnu'nun da Brahma'yı ürettiği ve böylece Brahma ile yaratılışın başladığını ileri sürerler. Bunun içinde...

ݞiva, ݞiva
Trimurti
1 yıl önce

geleneğinde Brahma, Vişnu ve Şiva. Aslında Trimurti sözcüğü "üç yüzlü ilah" anlamına gelir. Yani üç ayrı fonksiyonu olan tek bir ilah sözkonudur: Brahma olarak...

Trimurti, Brahma, Durga, Lakşmi, Sirius, Vişnu, Şiva, Trikala, Tamgalı Say, Sarasvati, Kaynak gösterme
Hinduizm mezhepleri
4 yıl önce

her şey Brahman'dır. İnsanlar da aslında öz olarak Tanrı'dır. Her şey Brahman'ın (Şiva) tezahürüdür. Bütün yarı tanrı denen varlıklar Brahman'nın tezahürleridir...

Hinduizm
1 yıl önce

temelinde Brahma (Mutlak Varlık) inancı yatmaktadır. Bu husustaki geniş bilgiyi Hinduizm'in kutsal metinleri olan Veda'larla Brahmana'larda bulmak mümkündür...

Hinduizm, Arya, Bhagavad Gita, Brahma, Brahman, Budizm, Cehennem, Devi Gita, Dharma, Dua, Düalizm
Rahmân
4 yıl önce

merhamet (rhm), İbranîce rahîm, merhamet (raham), Hindçe iyilik tanrısı (Brahma) hep aynı kökten… Sevginin ve merhametin babası anlamına gelen Eb-Raham’ın...

Rahman (din), Adl (din), Afüv (din), Ahir (din), Alim (din), Aliyy (din), Allah, Allah`ın 99 ismi, Azim (din), Aziz (din), Bais (din)
Rahîm
4 yıl önce

merhamet (rhm), İbranîce rahîm, merhamet (raham), Hindçe iyilik tanrısı (Brahma) hep aynı kökten… Sevginin ve merhametin babası anlamına gelen Eb-Raham’ın...

Rahí®m, Rahim, Rahman
Upanişad
1 yıl önce

kalbimin derinliklerindeki Atman, Brahman’dır. Bu yaşamdan ayrıldığım zaman onunla birleşeceğim." Çandogya Upanişad "Brahman her şeydir. Evrende var olan bütün...

Upanişad, Alman, Arthur Schopenhauer, Brahman, Budizm, Hindu, Hinduizm, Hint inciri, Platon, Tanrı, Vedalar