Brejnev Doktrini

Kısaca: Brejnev Doktrini Sovyetler Birliği'nin herhangi bir sosyalist ülkede rejim karşıtı bir gelişmeye karşı o ülke ve diğer sosyalist ülkelerdeki düzeni korumak amacıyla "büyük ağabey" olarak müdahalesini öngören siyasi görüş. 1968 Prag Baharı döneminde Çekoslovakya'da gerçekleşen liberalleşme hareketine Sovyetler Birliği'nin kanlı bir şekilde müdahalesini meşru göstermekamacıyla Sovyet Devlet Başkanı Leonid Brejnev tarafından ortaya atılmış ve onun adıyla anılmıştır. Brejnev, 12 Kasım 1968'de Pol ...devamı ☟

Brejnev Doktrini
Brejnev Doktrini

Brejnev Doktrini

Sovyetler Birliği'nin herhangi bir sosyalist ülkede rejim karşıtı bir gelişmeye karşı o ülke ve diğer sosyalist ülkelerdeki düzeni korumak amacıyla "büyük ağabey" olarak müdahalesini öngören siyasi görüş. 1968 Prag Baharı döneminde Çekoslovakya'da gerçekleşen liberalleşme hareketine Sovyetler Birliği'nin kanlı bir şekilde müdahalesini meşru göstermekamacıyla Sovyet Devlet Başkanı Leonid Brejnev tarafından ortaya atılmış ve onun adıyla anılmıştır. Brejnev, 12 Kasım 1968'de Polonya Komünist Partisi 5. Kongresi'nde yaptığı konuşmada sosyalist ülkeler arasında Çekoslovakya benzeri müdahalelerin normal olduğunu savunuyordu; bir sosyalist ülkedeki gelişmeler diğer sosyalist ülkeleri de ilgilendirirdi ve sosyalist bir ülkenin egemenliği dünya sosyalizminin çıkarlarıyla ters düşemezdi.Eğer böyle bir durum ortaya çıkarsa sosyalist ülkeler topluluğu adına yapılacak bir müdahale meşru bir hareket olacaktı.Brejnev Doktrini'ne karşı en önemli tepkiler İspanyol ve İtalyan Komünistleri başta olmak üzere Avrupalı komünistlerden geldi ve bu gelişme Avrupa Komünizmi için önemli bir uyarıcı durum oldu.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Leonid Brejnev
2 yıl önce

Bu görüş Batı'da Brejnev Doktrini olarak adlandırıldı. 22 Ocak 1969'da suikast girişimine uğradı, ancak yara almadan kurtuldu. Brejnev 1970'lerde, yeni...

Leonid Brejnev, 10 Kasım, 1906, 1964, 1982, 19 Aralık, Afganistan, Aleksandr Soljenitsin, Jimmy Carter, Kazakistan, Metalurji
Sinatra Doktrini
2 yıl önce

Sinatra Doktrini, 1990'lı yıllarda Sovyetler Birliği’nin Batılı diplomatlar arasında söz konusu edilen gayriresmî doktrinidir. Frank Sinatra (1915-1998)...

Sinatra Doktrini, ,
Eisenhower Doktrini
2 yıl önce

kadar Amerika; Orta Doğu ile ilgisini ilk defa Truman Doktrini ile göstermiş ise de, Truman Doktrini sadece Türkiye ve Yunanistan’a ve yine sadece askeri...

Eisenhower Doktrini, 1957, 5 Ocak, ABD Kongresi, ABD Senatosu, ABD Temsilciler Meclisi, Afganistan, Dwight Eisenhower, Fas, Irak, Libya
Doğu Bloku
2 yıl önce

işlerindeki kararlarını belirlemesine izin verdi. Brejnev Doktrini'nin yürürlükten Sinatra Doktrini lehine kalkması Avrupa üzerinde dramatik bir etki...

Doğu bloku, Doğu bloku
1977 Sovyet Anayasası
5 yıl önce

1977 Sovyet Anayasası veya Leonid Brejnev'e atıfla Brejnev Anayasası, 7 Ekim 1977'de Yüksek Sovyet'in yedinci (özel) oturumunda oy birliği ile kabul edilen...

Truman Doktrini
2 yıl önce

Truman Doktrini, 1947 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman tarafından Sovyet tehdidine karşı hazırlanmış plandır. Truman Doktrini, Amerika...

Truman Doktrini, 12 Eylül Darbesi, 1973 ޞili Darbesi, 68 Kuşağı, ABD, Ajax Operasyonu, Alexander Dubček, Amerika Birleşik Devletleri, Angola İç Savaşı, Arap-İsrail Savaşları, Asya
Carter Doktrini
2 yıl önce

üretilen üç ayrı doktrin; Truman Doktrini, Eisenhower Doktrini ve Nixon Doktrini, Carter Doktrini'nin şekillenmesine yardım etti. Truman Doktrini, Sovyet Komünizmi...

Nixon Doktrini
2 yıl önce

Nixon Doktrini (Guam Doktrini olarak da bilinir), ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri başkanı Richard Nixon'un, 25 Temmuz 1969 tarihinde Guam'da yaptığı...

Nixon Doktrini, ABD, Richard Milhous Nixon, Vietnam, Vietnam Savaşı