Bretton Woods

Küçük bir ABD eyaleti olan New Hampshire'deki bir Carroll kasabasının bir bölgesi. 1944 yılında burada yapılan Birleşmiş Milletler Para ve Finans Konferansı ardından imzalanan Bretton Woods Anlaşması ve adı bu anlaşma ile ortaya çıkan Bretton Woods sistemi ile ünlenmiştir.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: bretton woods, 1905, 1944, abd, bretton woods anlaşması, bretton woods sistemi, new hampshire, birleşmiş milletler para ve finans konferansı, madde taslağı
Bretton Woods
Bretton Woods

Bretton Woods Haritası

Küçük bir ABD eyaleti olan New Hampshire'deki bir Carroll kasabasının bir bölgesi. 1944 yılında burada yapılan Birleşmiş Milletler Para ve Finans Konferansı ardından imzalanan Bretton Woods Anlaşması ve adı bu anlaşma ile ortaya çıkan Bretton Woods sistemi ile ünlenmiştir.

Sözkonusu anlaşma buradaki, 1905 yılında kurulmuş olan Mount Washington Oteli'nde imzalanmıştır.

Uluslararası ticaretin yeniden başlaması ve dünya savaşları döneminin paramparça ettiği uluslarasi para sisteminin (UPS) hizli bir sekilde yeniden oluşturulması düsüncesi taşıyan konferanstırÖrnek.ogg. İngiliz John Maynard Keynes ve Amerikan Harry White karşıt iki görüşü temsil eden tafarlar idi.

Keynes'e göre UPS'yi gerçek bir uluslararası para üzerine kurmak gerekiyordu. "bankor" adlı bu kaydi para, uluslarüstü bir banka tarafından uluslararası mübadelenin büyümesine bağlı olarak basılacak ve değişken bir orana bağlı olarak Altına göre tanımlanacaktı.

Kaynaklar

* Vikipedi

İlgili konuları ara

1905 1944 abd bretton woods anlaşması bretton woods sistemi new hampshire birleşmiş milletler para ve finans konferansı madde taslağı

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Okuma Önerileri

Pax Americana
3 yıl önce

Pax Americana (Latince: "Amerikan Barışı") terim olarak, II. Dünya Savaşı`nın ardından 1945`den günümüze kadar batı dünyasında

Pax Americana, 17 Nisan, 1815, 19. yüzyıl, 1905, 1914, 1945, 2002, 2003, 2004, 8 Ocak
Döviz
2 yıl önce

döviz isim kelimesi Fransızca devise kelimesinden gelir. Aşağıdaki anlamlarda kullanılmaktadır: 1 . Ülkeler arası ödemelerde kullanılabi

Döviz, Altın, Banka, Borsa, Döviz kuru, Fransızca, Hong Kong, Konvertibilite, Londra, Lozan Antlaşması, Maliye Bakanlığı
Dolar
2 yıl önce

Dolar sözcüğü, 16. yüzyıldan sonra Alman para birimi olarak kullanılan "Thaler" in değişmiş bir şeklidir. Amerika'nın keşfinden sonra İs

Dolar, ABD, ABD doları, Afrika, Almanca, Amerikan, Asya, Avustralya doları, Avusturalya, Flamanca, Güney Amerika
Uluslararası para fonu
1 yıl önce

1944 yılında Amerika’nın New Hampshire eyaletindeki “Bretton Woods”da kurulan ve 1947’de fiilen çalışmaya başlayan milletlerarası ekon

Uluslararası para fonu, Uluslararası para fonu
Finansal sermaye kontrolleri
2 yıl önce

Bu sayfada, öncelikle parasal kriz teoriyle sermaye hareketlerinin etkileşiminin incelemesi devamında ise, sermaye kontrollerinin geniş bir analiz

Finansal sermaye kontrolleri, 1920, 1929, 1930, 1931, 1933, 1945, 1970, 1972, 1978, 1980
G20
3 yıl önce

1975 yilinda Rambouillet-Fransa`da, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Almanya ve Japonya`nin, Devlet/Hükümet Baskan

G20, Turkey ülke bayrağı, Türkiye, Argentina ülke bayrağı, Arjantin, Australia ülke bayrağı, Avustralya, Brazil ülke bayrağı, Brezilya, Canada ülke bayrağı, Kanada
Özbekistan
1 yıl önce

Özbekistan Cumhuriyeti Orta Asya’da yer alan bir Türk Devleti. Kuzey ve kuzeybatısında Kazakistan, doğu ve güneydoğusunda Kırgızistan ve Ta

Özbekistan, Özbekler, Taşkent, Türkler, Türkmenistan, Aral Gölü, Raşit Dostum, Kazaklar, Acaristan, Afganistan, Afganistan Türkleri
İran ve Irak
3 yıl önce

Tarih boyunca pek çok imparatorluklar ve medeniyetler gelip geçti. ABD geçen yüzyılın ilk yarısı boyunca önce Kuzey ve Orta Amerika’da, ard

Bretton Woods
3 yıl önce

Küçük bir ABD eyaleti olan New Hampshire'deki bir Carroll kasabasının bir bölgesi. 1944 yılında burada yapılan Birleşmiş Milletler Para ve

Bretton Woods, 1905, 1944, ABD, Bretton Woods Anlaşması, Bretton Woods sistemi, New Hampshire, Birleşmiş Milletler Para ve Finans Konferansı, Madde taslağı
Bretton Woods sistemi
3 yıl önce

Bretton Woods sistemi, II. Dünya Savaşı sırasında Temmuz 1944'te ABD'nin küçük bir kasabası olan Bretton Woods'da toplanan Birleşmiş Millet

Bretton Woods sistemi, 1944, 1946, 1971, ABD, Altın, Birleşmiş Milletler, Bretton Woods, Bretton Woods Anlaşması, Dolar, Dünya Bankası