Bretton Woods

Küçük bir ABD eyaleti olan New Hampshire'deki bir Carroll kasabasının bir bölgesi. 1944 yılında burada yapılan Birleşmiş Milletler Para ve Finans Konferansı ardından imzalanan Bretton Woods Anlaşması ve adı bu anlaşma ile ortaya çıkan Bretton Woods sistemi ile ünlenmiştir.

Bretton Woods

Küçük bir ABD eyaleti olan New Hampshire'deki bir Carroll kasabasının bir bölgesi. 1944 yılında burada yapılan Birleşmiş Milletler Para ve Finans Konferansı ardından imzalanan Bretton Woods Anlaşması ve adı bu anlaşma ile ortaya çıkan Bretton Woods sistemi ile ünlenmiştir.

Sözkonusu anlaşma buradaki, 1905 yılında kurulmuş olan Mount Washington Oteli'nde imzalanmıştır.

Uluslararası ticaretin yeniden başlaması ve dünya savaşları döneminin paramparça ettiği uluslarasi para sisteminin (UPS) hizli bir sekilde yeniden oluşturulması düsüncesi taşıyan konferanstırÖrnek.ogg. İngiliz John Maynard Keynes ve Amerikan Harry White karşıt iki görüşü temsil eden tafarlar idi.

Keynes'e göre UPS'yi gerçek bir uluslararası para üzerine kurmak gerekiyordu. "bankor" adlı bu kaydi para, uluslarüstü bir banka tarafından uluslararası mübadelenin büyümesine bağlı olarak basılacak ve değişken bir orana bağlı olarak Altına göre tanımlanacaktı.

Kaynaklar

* Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar