briç

Briç 4 kişi ile oynanır. Eşli oynanan bir oyundur.
Eğer daha önce Eşli King oynadıysanız Briç i ....

Briç

Briç 4 kişi ile oynanır. Eşli oynanan bir oyundur.
  Eğer daha önce Eşli King oynadıysanız Briç i öğrenmeniz çok daha kolay olacaktır.


• Briç 52 lik 1 deste kağıt ile oynanır.

• Normalde oyun kağıtlarında 4 tür kağıt vardır.
  Bunlar : Maça, Kupa, Karo ve Sinek tir.
  Ama Briçte bunların isimleri farklıdır.


♠ PİK (Maça, ingilizcesi: Spades) ♥ KÖR (Kupa, ingilizcesi: Hearts) ♦ KARO (Karo, ingilizcesi: Diamonds) ♣ TREFL (Sinek, ingilizcesi: Clubs)

DERS 1 : Briçe Giriş

Öncelikle Briç in nasıl bir oyun olduğundan başlayalım.

• Briç 4 kişi ile oynanır. Eşli oynanan bir oyundur.
  Eğer daha önce Eşli King oynadıysanız Briç i öğrenmeniz çok daha kolay olacaktır.


• Briç 52 lik 1 deste kağıt ile oynanır.

• Normalde oyun kağıtlarında 4 tür kağıt vardır.
  Bunlar : Maça, Kupa, Karo ve Sinek tir.
  Ama Briçte bunların isimleri farklıdır.


♠ PİK (Maça, ingilizcesi: Spades) ♥ KÖR (Kupa, ingilizcesi: Hearts) ♦ KARO (Karo, ingilizcesi: Diamonds) ♣ TREFL (Sinek, ingilizcesi: Clubs)Kağıt Cinslerinin gücü: (Güçlü den güçsüze doğru) ♠ PİK (maça) ♥ KÖR (kupa) ♦ KARO ♣ TREFL (sinek)

• Yer oyununda bir renk KOZ olarak belirlenmedikçe her renk aynıdır, KOZ bütün renklerden üstündür. • Her renkteki kartlar AS'dan (en yüksek) ikili'ye (en düşük) doğru sıralanırlar

Briç dört oyuncu gerektiren bir ortaklık oyunudur. Her oyuncu oyun masasında ortağının karşısında oturur

• Oyunculardan biri, solundaki oyuncudan başlayarak her oyuncuya 13 kart gelecek şekilde saat yönünde bütün kartları dağıtır.

• Briçteki amaç ellerin kendi tarafınızdan kazanılmasıdır.

   Bir EL, saat istikametinde her oyuncunun sırası ile verdiği bir kartın toplamı olan dört karttan oluşur.
   Bu nedenle her dağıtılan kağıtta kazanılacak 13 EL vardır. Her elde oynanan ilk kart çıkış olarak adlandırılır.
   Eğer çıkış sırası sizdeyse elinizdeki her kartı oynayabilirsiniz


• Bununla birlikte çıkış sonrası diğer üç oyuncunun bazı zorunlulukları vardır:

   Eğer mümkünse çıkış rengine uymak zorundasınız (çıkış rengiyle aynı rengi oynamalısınız).
   Örneğin kör çıkılmış ve elinizde kör varsa, körlerden birini oynamak zorundasınız (istediğiniz herhangi bir körü oynayabilirsiniz).
   Eğer elinizde kör yok ise zorunluluk kalkar.
   Eğer renge uyma imkanınız yoksa elinizdeki istediğiniz kartı oynayabilirsiniz.
   Renge uyma zorunluluğu dışında briçteki kart oyunu tamamen serbesttir.


• Dört kartın oynanması sonrasında bir el tamamlanır.

   Eğer el koz içermiyor ise renkteki en yüksek kart tarafından kazanılır 


Briç Terimleri

TREFL : Sinek, Destedeki 4 renkten en küçük olanı, C ile gösterilir

KARO : Trefl renginin bir büyüğü D ile gösterilir

KÖR : Kupa, Karo renginin bir büyüğü H ile gösterilir

PİK : Maça, Kör renginin bir büyüğü S ile gösterilir. Renklerin en güçlüsüdür.

MAJÖR : Pik ve Kör renkleri. Sayı değeri Book'dan fazla alınan her löve için 30 sayıdır. Ancak bu sayının alınabilmesi için söylenmiş olan kontratın en azından tam yapılması şarttır.

MİNÖR : Karo ve Trefl renkleri. Sayı değeri Book dan fazla alınan her löve için 20 sayıdır. Ancak bu sayının alınabilmesi için söylenmiş olan kontratın en azından tam yapılması şarttır.

SANZATU : Kozsuz oyun anlamına gelir NT ile gösterilir. Bütün renklerden daha güçlüdür. 1.cisi 40 diğerleri 30 sayıdır.

GAME (ZON - MANŞ - OYUN) : Bir veya birkaç kontrat oynamak suretiyle 100 yada daha fazla sayı toplamak Yani Oyunun Majörde 4, Minörde 5, Sanzatu da 3 seviyesinde oynanması. 4 Majör = 120 Sayı, 5 Minör=100 sayı, 3 NT = 100 sayıONÖR PUANI : Kısaca HCP ile gösterilir. Elde bulunan As, Rua, Dam ve Valelere verilen değerler.

UZUNLUK PUANI : El değerlendirirken hesaplanan elimizdeki uzunluklara verilen puan. Renkte uzunluk varsa (4' ten fazla kağıt) o uzunluk için eklenen puan.

KISALIK PUANI : Ortağın söylediği renkte tutuş olduğu durumlarda herhangi bir renkte kısalık varsa (Şikan, Singleton veya Doubleton) o kısalık için eklenen puan.

TUTUŞ PUANI : Ortağın söylediği renkte tutuş olduğu durumlarda Onör Puanı+Kısalık Puanı = Tutuş Puanı

TOPLAM PUAN : Onör Puanı+Uzunluk Puanı = Toplam Puan

ŞİKAN (CHICANE) - VOID : Herhangi bir renkten elde hiç bulunmaması

SINGLETON : Herhangi bir renkten elde sadece bir kart bulunması.

DOUBLETON : Herhangi bir renkten elde iki kart bulunması.

DEKLARASYON : Kartları dağıtan kişinin yapacağı arttırma konuşması veya pas geçmesi ile başlar. Son yapılan konuşmadan sonraki üç oyuncunun üst üste pas demesi ile sona erer. Oynanacak olan kontratın seviyesini ve şeklinin belirlenmesi işlemidir.

DEKLARAN : Arttırma konuşmaları bittikten sonra kararlaştırılan kontratı oynayan kişi.

DEALER : Kartları dağıtan ve arttırma konuşmalarını başlatan kişi.

DUMMY : Deklaranın ortağıdır. Atak edildikten sonra elindeki kartları, kozlar kendisine göre sağ başta olmak üzere, büyük kartlar kendisine,küçük kartlar deklaran'a doğru gelecek şekilde dizer. Yalnızca deklaranın direktifi ile, açtığı kartlardan verir. Kendi inisiyatifini kullanamaz oyuna karışamaz, fikir belirtemezATAK : Arttırma konuşmaları bittikten sonra oyun bölümüne geçilebilmesi için deklaranın solundaki oyuncunun herhangi bir kartını yüzü masaya açık gelecek şekilde oynaması.

KAPALI ATAK : Atak kartının yere kapalı olarak konulması. Bundan sonra deklaranın işaret etmesi ile bu kartın yüzü çevrilir ve daha sonra da dummy kartlarını açar.

FİT (TUTUŞ): Uyum. İki ortağın ellerinde aynı renkten en az 8 kart bulunması

YARIM TUTUŞ : Bir elde en fazla 3 kart, Toplam en az 8 kart olması durumu, olmalı (5-3, 6-2, 6-3, 7-1, 7-2, 7-3 vb..)

TAM TUTUŞ : İki eldede en az 4 kart, Toplam en az 9 kart olması durumu (5-4, 6-4, 5-5, 6-5, 7-5 vb..)

 NOT: 4-4 dağılım Tam Tutuş sayılabilir. Ama biz yarım tutuş diyoruz


LÖVE : 4 oyuncunun da birer kart oynaması ile oluşan 4 kartlık guruba verilen ad

BOOK : Deklaran tarafından alınan ilk altı löveye verilen isim. (Arttırma konuşmalarıyla birlikte book'un değeri de yükselir.)

LİMİT KONUŞMA : Oyunculardan birinin elinin durumunu özelliklede puanını dar sınırlar içinde ortağına söylemesi

FORSİNG KONUŞMA : Oyunculardan birinin ortağının pas geçemeyeceği bir konuşma yapması

NON FORSİNG KONUŞMA : Oyunculardan birinin ortağının pas geçebileceği bir konuşma yapması. (Bütün limit konuşmalar NF'dir.)

KONTR : Bu oyun Batar iddiası.

SURKONTR : KONTR a rağmen çıkarız iddiası.

PERDAN : Kayıp kağıt.

PARTAJ : Belli bir rengin, rakiplerin elindeki eşit dağılımı. (3-3)

UVERTÜR PUAN : El açmak için gereken minimum puan(12 p).

KUP LÖVESİ : Kozla çakarak kazanılan löve.

EKSPAS : Atılan empasın tutmaması üzerine kozla çakmak.

APEL : Sinyal.

DEFOS : Kağıt yemek.

YANKI (ECHO) : Çift sayıda kağıtla büyük-küçük oynamak.

REVERSE : Ucuz rengin pahalı renkten önce konusulması.

BİEN : Tam.

ENDİKASYON : Bütün renklerin eşit dağılımı.

ANTRE : Alıcı kağıt.

SUR TABLE : Batarı olmayan.

briç

dört kişi arasında oynanan bir kâğıt oyunu.

briç

Türkçe briç kelimesinin İngilizce karşılığı.
[BRIC] n. bridge, type of card game

briç

Türkçe briç kelimesinin Fransızca karşılığı.
bridge [le]

briç

Türkçe briç kelimesinin Almanca karşılığı.
das Bridge

İlgili konuları ara

Yanıtlar