Avrupa'nın batısındaki ada topluluklarına verilen ad. Bu topluluklar içinde Büyük Britanya, İrlanda, Shetland, Orkney, ...

BRİTANYA ADALARI

Avrupa'nın batısındaki ada topluluklarına verilen ad. Bu topluluklar içinde Büyük Britanya, İrlanda, Shetland, Orkney, Hebrid ada gruplarıyla Anglesey, Man, Wiht adaları bulunmaktadır. Britanya adalarının yüzölçümü 312.785 kilometrekare, nüfusu 55.648.983 tür (İrlanda Cumhuriyetinin 2.885.000 nüfusu dahil).

Britanya adaları, coğrafya şartları bakımından Avrupa kıtasının bir parçasıdır. Adaları kıtadan ayıran Manş ve Kuzey Denizleri, derinlikleri 100 - 200 metre olan sığ denizlerdir.

Adaların yüzey şekilleri ve yapısı, Avrupa'nın batı kuzey-batı bölgesine uyar. Yüzey şekilleri bakımından Britanya adaları güney kıyıda Exester ile doğu kıyada Newcastle arasında çizilecek bir çizgi ile iki farklı bölgeye ayrılır. Bu çizginin sağında kalan güneydoğu bölgesi, hafif eğilimli, yer yer kıvrıntılı tabakalardan meydana gelmiştir. Yükseklik 200 metreyi geçmez. Çizginin sonunda kalan batı kuzey bölümün de dağlar ve ovalar beraber bulunur. Dağlar, genel görünüşleri ile Batı ve Kuzeybatı Avrupa dağlarına benzerler ve yaşça çok eskidirler, üzerleri aşınmıştır. İrlanda adasının kenar kısımları dağlık, ortadaki geniş bölge düz ve alçaktır.

Yüzey şekillerinin sadeliğine karşılık kıyılar çok girintili çıkıntılıdır. Dağlık bölgelerin kıyıları yarımada ve burunlar halinde çıkıntılar gösterir. Buna karşılık düzlüklerin önündeki kıyılarda yer yer koylara ve haliçlere rastlanır. Bu sebeple Britanya adaları, yalnız ada oldukları için değil, kıyılarının son derece parçalanmış olmasından dolayı denizlerin geniş ölçüde etkisi altındadır.

Britanya Adalarının iklimi, bu sebeple her tarafta denizin ılımanlaştırıcı etkisi altındadır. Kışlar az soğuk, yazlar da oldukça serin geçer. Böylece Britanya Adalarında çok tipik bir okyanus iklimi görülür.

Bol yağış olan Britanya Adalarında akarsular çoktur.Fakat dağlık yerler denizlere yakın olduğu için bu akarsuların boyları kısadır. Ancak en küçükleri bile geniş ve derindir.

Britanya Adalarının nüfusu, son yüz yıllardaki geniş ölçüde göçlere rağmen (bilhassa Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda'ya olan göçler) yine geniş ölçüde artmıştır. Bu adaların nüfusu 1700 yılında 7,6 milyon iken, bu gün 55,6 milyona yükselmiş ve dünyanın en kalabalık yerlerinden biri olmuştur.

Yanıtlar