--}}

Britanya İmparatorluğu

Britanya İmparatorluğu, dünya tarihinde en geniş topraklara sahip olmuş imparatorluk. Zamanının en önde gelen küresel gücüdür. 15. yüzyılın sonlarındaki Portekiz ve İspanya ile başlayan küresel deniz keşiflerinin bir ürünüdür.1921'de İngiliz İmparatorluğuna ait bölgeleri göstermektedir.
1921'de İngiliz İmparatorluğuna ait bölgeleri göstermektedir.
Britanya İmparatorluğu, dünya tarihinde en geniş topraklara sahip olmuş imparatorluk. Zamanının en önde gelen küresel gücüdür. 15. yüzyılın sonlarındaki Portekiz ve İspanya ile başlayan küresel deniz keşiflerinin bir ürünüdür. Britanya İmparatorluğu kapladığı çok geniş alan nedeniyle "üzerinde güneş batmayan imparatorluk" olarak adlandırılırdı.

Tarihçe

1490'larda tek bir ada olan İngiltere 19.yy'da büyük bir sömürge sistemine sahip olmuştu. İstila hareketi özellikle 17. yüzyılda ağırlık kazanmıştır. 17.yüzyılın başında Doğu Hindistan şirketi kurulmuştur.

İngilizlerin dünyaya yayılması sonucu oluşmuş imparatorluk. İngiltere Kralı/Kraliçesi tarafından yönetilirdi. Bu kral/kraliçeler bir zaman Hindistan imparator(-içe)si ünvanı da taşımışlardır. Toprakları şunlar idi:

Yeni Dünya'da

Bugünkü Kanada, Belize, Jamaika, Dominica, Guyana, Trinidad ve Tobago, Falkland adaları, Bermuda Adaları

Afrika'da

bayrağı "Union Jack"] Nijerya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır, Sudan, Kenya, Uganda, Tanzanya, Zaire

Uzak Doğu, Okyanusya ve Asya'da

Hong Kong, Hindistan, Avustralya, Yeni Zelanda, Fiji

Özellikle Hindistan'da etkili olunmuştur. Hindistan'daki Babür İmparatorluğu ortadan kaldırılarak bölgede İngiliz dönemi başlamıştır. Bugün bile sömürünün etkileri sürmektedir. Hindistan ve Pakistan'ın resmi dillerinden biri de İngilizce'dir.

20. yy

1921 itibariyle, Britanya İmparatorluğu 470 ile 570 milyon arası kişiye hükmetmekteydi, bu sayı dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birine denk gelmekteydi. 36,6 milyon km2'den fazla (14,3 milyon mil kare) bir alan kaplamaktaydı, Dünya'nın topraklarının yaklaşık dörtte biri.

İngiliz Milletler Topluluğu

Tarihte Britanya İmparatorluğu'nun parçası veya sömürgesi olmuş devletler bugün İngiliz Milletler Cemiyeti (Commonwealth) adı verilen bir uluslararası topluluğu oluşturur.

Ayrıca bakınız

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Britanya İmparatorluğu
Britanya İmparatorluğu