Bronz Çağ (çizgiroman)

Çizgiroman'ın Bronz Çağı, Amerikan çizgiromancılığında 1970'lerin ilk yıllarından ile 1980'lerin ortalarına kadar sürdüğü kabul edilen döneme verilen resmi olmayan isimdir. Bronz Çağ, Gümüş Çağ'da ilk örnekleri görülen pek çok öğeyi barındırsa da daha renkli seriler ve kahramanlar ile öne çıkmıştır.

düzenle|Mayıs 2007

Çizgiroman`ın Bronz Çağı, Amerikan çizgiromancılığında 1970`lerin ilk yıllarından ile 1980`lerin ortalarına kadar sürdüğü kabul edilen döneme verilen resmi olmayan isimdir.

Bronz Çağ, Gümüş Çağ`da ilk örnekleri görülen pek çok öğeyi barındırsa da daha renkli seriler ve kahramanlar ile öne çıkmıştır. Ancak Comics Code `un değişmesi ile karanlık temalar da tekrar anlatılmaya başlamış ve uyuşturucu kullanımı gibi gerçek hayatta görülen sorunların ilk işlendiği çağ olmuştur.

Bronz Çağ`ın başlamasına yol açan olaylar

Bronz Çağ`ı başlatan tek bir olay yoktur. Ancak 1970`lerin ilk yıllarındaki çeşitli olaylar birlikte gözden geçirildiğinde, çizgiroman`ın önceki onyıldan farklı bir konuma geldiği görülebilir.Bu olaylardan bir tanesi Stan Lee ile en yaratıcı ortaklıklardan birini kuran Jack Kirby`nin Marvel Comics `ten 1970 yılında ayrılmasıdır. Marvel`dan ayrılan Kirby DC Comics`e geçerek "The Fourth World" isimli serilere 1970 Aralığında Jimmy Olsen #134 ile başlamıştır. Ayrıca yine 1970 yılında pek çok Superman serisinin editörü Mort Weisinger emekli olmuş ve görevi Julius Schwartz `a devretmiştir. Schwartz, kendi döneminde Weisinger dönemindeki pek çok öğeyi değiştirmiştir. Örneğin Kriptonit`i süreklilikten çıkartmıştır, Superman ise neredeyse sınırsız güçlere sahiptir.

Spider-Man`in uzun süreden beri sevgilisi olan Gwen Stacy `nin 1973 `teki Amazin Spider-Man #121-122 `de Green Goblin tarafından öldürülmesi ise pek çoklarınca bir Brozn Çağ olayıdır. Ancak bu olayın öncesindeki yıllarda da süperkahraman çizgiromanlarında gitgide daha karanlık bir ton kendini göstermektedir. Konu hakkında "The Night Gwen Stacy Died" maddesine bakınız.

1971 yılında Marvel Comics `in Şef Editörü Stan Lee, Amerika Birleşik Devletleri`nin Sağlık, Eğitim ve Sosyal Güvenlik konularında ilgili bakanlıkları ile irtibata geçerek uyuşturucu bağımlılığı konusunda bir çizgiroman yapmak istediğini söylemiştir. Lee`nin bu talebi kabul edilmiş ve üç bölümden ibaret olan bir Spider-Man hikayesi, Amazing Spider-Man #96-98, `de çizilecek olan uyuşturucu kullanımının tehlikelerini ve kötülüğünü anlatan hikaye yazmıştır. Çizgiromanlardaki uyuşturucu kullanımına dair hikayeler veya anlatımlar, içeriğine bakılmaksızın CCA tarafından kabul edilmemektedir. Dolayısı ile CCA Lee `nin bu hikayesini onaylamayı reddetmesine rağmen, Lee hikayeyi yayınlamıştır.

Hikayenin aldığı olumlu görüşler, yıl içinde ilerleyen zamanlarda CCA `nın kurallarını olumsuz yaklaşımlar yapılabileceği taktirde uyuşturucu kullanımına onay verileceği yönünde değiştirmesine vesile olmuştur. Tekip eden yıllarda, DC Comics Green Lantern/Green Arrow #85-86 `da Green Arrow`un yardımcısı Speedy`nin eroin bağlımlısı olduğunun anlaşılmasının anlatıldığı hikaye ile, kendi grubu içerisinde konuyu işlemeye başlamıştır.

Korku temalı çizgiroman sayısındaki artma, Comics Code `un 1971 yılındaki revizyonunda vampirler, kötü ruhlar ve kurtadamlar `a dair kuralları esnetmesi ile başlamış ve Swamp Thing, Ghost Rider ve Tomb of Dracula gibi seriler yayınlanmaya başlamıştır.

Çağ içi gelişmeler

Sosyal yansımalar

Spider-Man `de işlenen uyuşturucu problemi, gelecek zamanlarda çok gözde olacak olan gerçek hayattaki sorunların çizgiromanlara yansıtılması temasına öncü olmuştur. Yukarıda bahsedilen Green Lantern/Green Arrow serilerinde sadece uyuşturucu değil, ırkçılığa dair önyargılar ve sosyal adaletsizlik konuları da işlenmiştir. X-Men çizgiromanlarında ise, mutantların gerçek dünyadaki azınlıklar gibi değişik, farklı ve hatta aykırı konumda olmaları bu serilerin toplumun pek çok kesiminde popüler olmasını sağlamıştır. Diğer çok bilinen örnekler de Lois Lane `in "I Am Curious: Black", hikayesinde (isim bir pornografik filmden esinlenmiştir) zenci oluşu, Steve Gerber `in Howard the Duck gibi toplumsal hiciv içeren hikayeleri ve Omega the Unknown serileri olarak sayılabilir.

Eskisi kadar olmasa da, bu temayı işleyen hikayeler günümüzde de zaman zaman ele alınmaktadır.

Diğer süperkahramanlarDönem içinde en belirgin gelişmelerden biri zenci ve diğer etnik kökenli süperkahramanların yükselişidir. 1970`lerden önce beyaz olmayan sadece birkaç süperkahraman varken, 1970`lerin ilk yıllarından itibaren Luke Cage (kendi çizgiromanı olan ilk zenci süperkahramandır), Storm, Blade, Shang-Chi, Misty Knight, Bronze Tiger, Black Lightning, Sunfire, Karma ve Warpaththere gibi pek çok beyaz olmayan kahraman yaratılmıştır. Bunlardan bir Amerikan yerlisi olan Thunderbird, X-Men # 95 `deki ölümünden bu yana, çizgiroman dünyasında nadir olarak hala ölü kalmıştır.

Bu karakterlerden pek çoğu, o günlerde medyalarda popüler olan karakterlere dayanır. Luke Cage, Misty Knight ve Shang-Chi gibi karakterler 1970`lerdedeki Kung-Fu filmlerinden esinlenilerek Marvel tarafından yaratılmıştır. Luke Cage, "Sweet Christmas!" söylemi ile tepki toplamıştır; ancak Storm, John Stewart (Green Lantern) ve Cyborg ise herhangi olumsuz yorum almadıkları gibi, tam tersine popülerlikleri artmış ve hikayelerde de daha önemli roller almışlardır. Örneğin, 1980`ler ile Storm X-Men`in, Cyborg ise The Teen Titans `ın lideri konumuna yükselmiştir. Benzer şekilde John Stewart da Hal Jordan`ın yerine geçerek uzayda dünya sektöründeki Green Lantern olmuştur.

X-Men`in dirilişi ve Teen Titans

X-Men Stan Lee ve Jack Kirby tarafından 1963 `de yaratılmıştı. Ancak Lee/Kirby `nin diğer ürünlerinin ulaştığı popülariteye ulaşamade ve 1969 yılında Marvel yeni maceralarının yazılmasınını durdurarak sadece yeniden basımlara devam etti. 1975 yılında ise Len Wein ve Dave Cockrum, Giant-Size X-Men #1 serisi ile "tamamen yeni tamamen değişik" fikri ile yenilenmiş versiyona başladı (Chris Claremont `da co-plotter ünvanı ile katkı sağlıyordu). Claremont Modern Çağ`a kadar görevine yazar olarak devam etti ve X-Men serilerine Fabian Nicieza ve Scott Lobdell gibi yazarların katılımından sonra görevi bıraktı.

X-Men `in bu revizyonunun başarısının en büyük göstergelerinden biri de DC Comics `in X-Men tarzına cevaben Marv Wolfman ve George Perez ile çıkarttığı The New Teen Titans serisidir. Bu seri de yenilenmiş X-Men gibi başarılı olmuştur. Wolfman `in Perez ile olan işbirliği onaltı yıl sürece devam etti ve bu süre zarfında Perez de çizim tekniği ile okurlar arasında büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Bronz Çağ`daki Titans serisine dayanan bir çizgifilm de 2003 yılında başlatıldı ve üç yıl boyunca sürdü.

Diğer çizgiromanlar

Bu dönemde, biraz da Comics Code reziyonu nedeni ile pek çok süper olmayan kahramanlar popüler oldu. En bilineni ise Conan `dır. Savage Sword of Conan serisi daha sonra magazin olarak devam etti ve Comics Code `un kapsamından çıktı. Diğerlerinin içinde ise Tomb of Dracula, Master of Kung-Fu, the Star Wars çizgiromanları, Howard the Duck, Swamp Thing ve Jonah Hex sayılabilir. Doctor Strange ve Beast ise sonradan korku temasına yönelmiştir.

Bronz Çağ`ın sonu

Bronz Çağ`ın sona erip ermediği bugün hala tartışılan bir konudur, hala bitmediği konusunda argümanlar vardır. Bittiğini savunan kişiler içinde de tıpkı diğer çağlarda olduğu gibi kesin bir tarih veya özel bir çizgiroman sayısı yoktur.

En çok kabul gören tarih aralığı ise 1985 - 1986 `dır. Gümüş Çağ`da da olduğu gibi, Bronz Çağ`ın sonu da birbirlerine yakın tarihlerde olan birden fazla olaya dayandırılır.

DC Comics, çağı kendi tarihindeki en büyük olay ile kapatır; Crisis on Infinite Earths serisi ile markanın kuruluşundan bu yana, yaklaşık 50 yıldır süregelen sürekliliğine son verilir; bu büyük revizyonun asıl amacı Marvel`in karşısına daha ciddi bir rakip olarak durabilmektir. DC Comics bu zaman aralığında birbirinden değerli iki seri de yayınlar; Watchmen (Alan Moore ve David Gibbons) ve Batman: The Dark Knight Returns (Frank Miller) amerikan çizgiromanının tanımını ve tarihini değiştirerek "sert ve maceracı" olarak tanımlanan tarzın yeniden keşfedilmesine önayak olur.

Marvel Comics tarafında ise, çağın sonunda Secret Wars II , New Universe ve X-Men `in yeniden canlandırılması vardır.

Bronz Çağ Sanatçıları

Tüm liste aşağıdaki ile sınırlı değildir. Bu özet liste, dönemde önde gelen sanatçıların bir özetidir.

Writers
 • Chris Claremont (Iron Fist, Uncanny X-Men)
 • Gerry Conway (Amazing Spider-Man)
 • Steve Engelhart (Captain America, Detective Comics)
 • Mark Evanier (Blackhawk (comics)|Blackhawk, DNAgents, Crossfire (Eclipse comics)|Crossfire)
 • Steve Gerber (Howard the Duck)
 • Doug Moench (Shang-Chi: Master of Kung Fu)
 • David Michelinie (Iron Man)
 • Alan Moore (Swamp Thing)
 • Dennis O`Neil (Batman, Green Lantern/Green Arrow)
 • Jim Shooter (Avengers (comics)|Avengers)
 • Jim Starlin (Captain Marvel (Marvel Comics)|Captain Marvel, Adam Warlock)
 • Roy Thomas (Conan the Barbarian, All Star Squadron)
 • Len Wein (Swamp Thing, Giant Size X-Men)
 • Marv Wolfman (Tomb of Dracula, New Teen Titans)


Artists
 • Neal Adams (Detective Comics, Green Lantern/Green Arrow)
 • John Buscema (Fantastic Four, Conan the Barbarian)
 • John Byrne (Alpha Flight, Fantastic Four, Uncanny X-Men)
 • Dave Cockrum (Uncanny X-Men)
 • Gene Colan (Tomb of Dracula, Howard the Duck, Daredevil)
 • Mike Kaluta (The Shadow)
 • Jack Kirby (Captain America, The Demon, Mister Miracle, New Gods)
 • Frank Miller (comics)|Frank Miller (Daredevil)
 • George Perez (New Teen Titans)
 • Marshall Rogers (Detective Comics)
 • John Romita, Sr. (Amazing Spider-Man)
 • Walt Simonson (The Mighty Thor)
 • Barry Windsor-Smith (Conan the Barbarian)
 • Mike Zeck (Captain America, Punisher)


Bronz Çağ`ın önemli çizgiromanları / sayıları

DC Comics

İsim Sayı Yayıncı Açıklama
All-Star Western 10 DC Comics Jonah Hex `in ilk görünüşü
Crisis on Infinite Earths 7 DC Comics Supergirl `ün ölümü.
Crisis on Infinite Earths 8 DC Comics Flash (Barry Allen) `in ölümü
Detective Comics 395 DC Comics Neal Adams çizimi.
Green Lantern/Green Arrow 76 DC Comics Sosyal konular işlenir.
New Gods 1 DC Comics Jack Kirby, Fourth World`ü yaratır.
New Teen Titans 1 DC Comics DC`nin X-Men E karşılık çıkarttığı seriler.
Wonder Woman 178 DC Comics Wonder Woman güçlerini kaybeder ve görünüşünü değiştirir.


Marvel Comics

İsim Sayı Yayıncı Açıklama
Amazing Spider-Man 121 Marvel Gwen Stacy `nin ölümü.
Amazing Spider-Man 122 Marvel Green Goblin `in ölümü.
Amazing Spider-Man 129 Marvel Punisher `ın ilk görünüşü.
Amazing Spider-Man 149 Marvel Spider-Man `in klonunun ilk görünüşü.
Captain Marvel 34 Marvel Nitro `nun ilk görünüşü.
Conan the Barbarian 1 Marvel Marvel Universe `de Conan `ın ilk görünüşü.
Daredevil 158 Marvel Frank Miller `ın ilk Daredevil çizimi.
Daredevil 168 Marvel Elektra `nın ilk görünüşü.
Daredevil 181 Marvel Elektra `nın ölümü.
Defenders 1 Marvel 190 `ler için yeni süper takım.
Fantastic Four 232 Marvel John Byrne `ın FF için ilk yazarlık ve çizerliği.
Giant-Size X-Men 1 Marvel Yeni X-Men`in ilk görünüşü.
Incredible Hulk 181 Marvel Wolverine `in ilk görünüşü.
Iron Fist 14 Marvel Sabretooth`un ilk görünüşü.
Star Wars 1 Marvel 1970`lerin son döneminin en popüler serilerinden biri.
Tomb of Dracula 1 Marvel Marvel `in ilk korku teması denemesi.
Wolverine (Limited Series) 1 Marvel Wolverine`in ilk solo denemesi.
X-Men 94 Marvel Yeni X-Men`in ikinci görünüşü.
X-Men 101 Marvel Phoenix`in ilk görünüşü.
X-Men 135 Marvel Dark Phoenix destanı.
X-Men 141 Marvel Days of Future Past serisi.


Bronz Çağ`ın zaman çizgisi

1969-1979

 • 1969: Robin, üniversiteye gitmek için Batman`in yanından ayrılır.
 • 1970: Marvel Conan The Barbarian serisine başlar.
 • 1970: DC Comics, Jack Kirby`s Fourth World serilerine "Jimmy Olsen" ,le başlar ve "The New Gods", "The Forever People" ve "Mister Miracle" ile devam eder.
 • 1971: Comics Code revize edilir.
 • 1971: DC Comics, House of Secrets serisinde "Swamp Thing" karakterini tanıtır.
 • 1971: Clark Kent WGBS-TV `de televizyon röportajcısı olur.
 • 1972: Marvel Tomb of Dracula serisine başlar.
 • 1972: Luke Cage ilk zenci süperkahraman olarak Hero for Hire #1 `da görünür.
 • 1973: Gwen Stacy, Amazing Spider-Man #121 `de ölür.
 • 1973: Howard the Duck `ın çizgiroman dünyasında ilk görünüşü. Süperkahraman olmayan bu karakter, kendi türü içinde en popüler karakterlerden biri olur.
 • 1974: Wolverine `in Incredible Hulk #181 `de ilk görünüşü.
 • 1975: Len Wein and Dave Cockrum `un yeni X-Men `i.
 • 1978: Roy Thomas `in talebi izerine, Marvel Star Wars serilerine başlar ve çağın en çok satan serilerinden biri olur.
 • 1978: DC Comics, yarıdan daha fazla serisini iptal eder.
 • 1979: DC ilk çizgiroman mini-seri `si olan "The World of Krypton" `ı yayınlar.


1980-1985

 • 1980: DC Comics in` "The New Teen Titans" serisinin ilk sayısı. Gelecekte tüm DC Comics evreninin revizyonu fikrini doğurur.
 • 1982: Marvel "Contest of Champions" serisi ile ilk "cross-over" denesini yapar, Marvel`in tüm büyük kahramanları bir araya gelir.
 • 1982: "G.I. Joe" serileri Marvel`dan çıkar; 1980 `li yılların en başarılı serilerinden biri olur.
 • 1984: Marvel 12 sayılık "Secret Wars" mini-serisini çıkartır.
 • 1985: DC, elli yılllık sürekliliğini bozarak "Crisis on Infinite Earths" serisini çıkartır.
 • 1985: "Crisis on Infinite Earths" sonrasında, DC The Flash, Superman ve Wonder Woman serilerini iptal eder.


Referanslar

Bu madde, İngilizce orijinalinin tercümesidir.

http://en.wikipedia.org/wiki/Bronze_Age_of_Comic_Books

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Bronz Çağ (çizgiroman) ilgili konular