BRT aşağıdaki anlamlara gelebilir:

BRT (anlam ayrımı)

BRT aşağıdaki anlamlara gelebilir: * Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, KKTC televizyon kanalı. * Bayındır Radyo Televizyonu , eski bir Türkiye ulusal özel kanalı. * Belgische Radio en Televisie, bugün Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT)(nl). * İstanbul Büyükşehir Belediyesi Radyo ve Televizyonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Radyo ve Televizyonu (1992-1994).

Yanıtlar