Özdeş dört hortum kullanılarak 600 m3 lük bir havuz 3 saatte tamamen doldurulmuştur.