Bucak, Burdur

Kısaca: Burdur-Antalya Karayolunun 44. Kilometresinde bulunan Bucak, doğuda Isparta (Sütçüler), güneyde Antalya, batıda ve kuzeyde Burdur (Merkez, Çeltikçi ve Ağlasun) ile çevrilidir. Bucak, ilçe olarak 1926 yılında Burdur İline bağlanmış, aynı yıllarda belediye teşkilatı kurulmuştur. ...devamı ☟

Bucak, Burdur
Bucak, Burdur

}

Burdur-Antalya Karayolunun 44. Kilometresinde bulunan Bucak, doğuda Isparta (Sütçüler), güneyde Antalya, batıda ve kuzeyde Burdur (Merkez, Çeltikçi ve Ağlasun) ile çevrilidir. Bucak, ilçe olarak 1926 yılında Burdur İline bağlanmış, aynı yıllarda belediye teşkilatı kurulmuştur.

Bucak İlçesinin toplam 35 köyü, 2 beldesi vardır. Ayrıca 9 köyün bağlı olduğu Kızılkaya ve 8 köyün bağlı olduğu Kocaaliler Bucak Merkezleri bulunmaktadır.

İlçe merkezinin nüfusu 35.000 civarındadır.

Nüfusun yüzde 78`i çiftçidir. Küçük esnaf ve sanatkar ise nüfusun yüzde 12`lik bölümünü oluşturmaktadır.

Burdur`un genelinde olduğu gibi okuma-yazma bilen nüfus oranı Bucak`ta da oldukça yüksektir (yüzde 99). Ancak okuma-yazma bilen nüfus içinde yüksekokul mezunu sadece yüzde 5`lik bir orana sahiptir.Son yıllarda üniversite mezunu sayısı hızla artmaktadır. İlkokul ve ortaokul mezunu nüfus oranı ise yüzde 70`dir. Okuma-yazma bilen nüfusun yüzde 12`si lise ve dengi okul mezunu, yüzde 13`ü de okuma-yazma kursu bitirenlerden oluşmaktadır.

İlçede M.Akif üniversitesi eğitim fakültesine bağlı derslikler mevcuttur. Ayrıca iki meslek yüksek okulu bulunmaktadır. (HİKMET TOLUNAY MYO-bölgenin en büyük meslek yüksek okuludur)

İlçede Çıraklık Eğitim Merkezi, Sanayi Sitesi Kooperatifinin Sosyal Tesislerinde faaliyet göstermekte olup, 24 dalda çırak, kalfa ve ustalık eğitimi vermektedir.

Ilçe Merkezinde 200 yataklı Devlet Hastanesi bulunmaktadır. İkisi ilçe merkezinde olmak üzere toplam 7 adet sağlık ocağı ve köylerde 18 sağlık evi mevcuttur.

Bucak, Antalya`ya olan yakınlığı ve bölgeyi diğer illere bağlayan karayolu üzerindeki konumu ile büyük bir gelişme göstermiştir. Karayolu nedeniyle ilçede nakliyecilik ve buna bağlı olarak da oto tamirciliği gelişmiştir.

Küçük sanayinin, özellikle oto sanayinin, ileri düzeyde oluşu, oto parçası ticaretinin doğmasına da neden olmuştur. Yerli ve yabancı her türlü aracın yedek parçasını ilçede bulmak mümkündür.

İlçede üç binin üzerinde küçük sanayi esnafı bulunmakta olup, küçük sanayiciler motorlu araç tamiri, oto elektrikçiliği, motorsiklet tamirciliği, akücülük, lastikçilik ve ayar servisleri gibi dallarda çalışmalarını sürdürmektedir.

İlçe merkezinde küçük sanayi yapı kooperatifinin yürüttüğü sanayi sitesi inşaatı bitmiştir.

Oto tamirciliğinin yaygın olması yanısıra, yörenin orman zenginliği sonucu atelye işletmeciliği de gelişmiştir. İlçede torna-tesviye, karoser, boya, mobilya, ağaç ve demir doğrama ile kaporta atelyeleri mevcuttur. İlçe ormanlarından elde edilen keresteler bölge dışında aranan hammadde olmuş ve çok sayıda atölye tarafından üretilen keresteler bölge dışına gönderilmektedir.

İlçede 600 işçi kapasiteli çimento fabrikası (AS ÇİMENTO), tuğla fabrikaları , saatte 30 ton kapasiteli yem fabrikası (faal değil), 2 adet plastik sanayii (su hortumu, poşet, elektrik borusu, sera örtüsü), akü fabrikası, piston fabrikası, mermer fabrilaları ve çok sayıda mermer atölyesi , 2 portatif çelik iskele imalathanesi, 4 adet soğuk hava deposu bulunmaktadır.

İlçe sınırları içinde son yıllarda zengin mermer yatakları bulunmuş ve işletmeye açılmıştır. Mermercilik, Bucak sanayisinin lokomotifi olmuştur.

İlçedeki mermer fabrikalarında, dış kaplamada kullanılan traverten türü mermer üretilmektedir. Bu fabrikalar, Organize Sanayi Bölgesi olmaması nedeniyle, 1. ve 2. sınıf tarım arazileri üzerinde münferit bir şekilde kurulmakta, giderek yaygınlaşmaktadır.

İlçede iklimin ılıman oluşu ve arazinin elverişli olması her türlü ziraatın yapılmasına imkan vermektedir. Toplam 300 bin dekar tarım alanının 236 bin dekarında kuru, 64 bin dekarında da sulu tarım yapılmaktadır.

İlçe sınırları içinde bulunan Kızılsu ve Onaç Çayı üzerinde sel kapanları yapılarak araziye olan olumsuz etkileri önlenmiştir. Kestel Çayı Yazıpınar Köyü arazilerinin sulanmasında kullanılmaktadır.

İlçenin doğusunda Isparta`nın Eğridir İlçesinden doğup Akdeniz`e dökülen Aksu Nehri; Çamlık, Elsazı, Karacaören, Kızıllı ve Kargı Köyleri sınırları içinde verimli bir ova oluşturmuştur.

DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü`nce, bu akarsu üzerinde sulama, taşkından koruma ve elektrik üretme amaçlı Karacaören 1. ve 2. Baraj İnşaatları bitirilmiş ve her iki barajda elektrik üretimine devam edilmektedir. Ayrıcı 2005 yılında sulama amaçlı Onaç 2 barajı hizmete girmişmiştir.

İlçe arazisinin dağlık kesiminde (Melli-Aksu Bölgesi) zeytin, incir, üzüm, şeftali, fıstık, susam, narenciye ve sebze yetişir. Ovalık arazide ise ağırlık kültür bitkileri, hububat ve meyveciliktir. Meyvecilik özellikle Karapınar, İncirdere, Yazıpınar, Kocaaliler, Kızılkaya ve Kızılağaç köylerinde gelişmiş olup, Ortadoğu Ülkelerine ihraç edilmektedir.

İlçede büyük yapraklı Virjinya tipi tütün yetiştirilmekte, işlenmesi için Adana`ya gönderilmektedir.

Hayvancılık açısından da gelişmiştir. Süt ve besi sığırcılığı, keçi, koyun, kümes hayvancılığı yapılmaktadır. İlçede 16.970 baş sığır, 24.500 baş koyun, 71.200 baş keçi ve 450 bin adet de tavuk bulunmaktadır.

İlçede 4 adet peynir mandırası ve birçok süt toplama merkezi kurulmuştur. Antalya ve İstanbul`daki bazı otellerin peynir ihtiyacını Bucak karşılamaktadır.

Karacaören Baraj gölünde tatlı su balıkçılığı yapılmaktadır. Sazan, levrek, kefal ve yayın başlıca balık çeşitleridir.

Kargı Baraj Gölünde balıklandırma çalışmaları yapılmış olup, son yıllarda tarla/havuz balıkçılığı konusunda eğitici çalışmalar yapılmış, üreticiler konuya özendirilmiştir. İlçede Yazıpınar`da 3, Heybeli, Pamucak ve Kuşbaba`da birer olmak üzere 6 adet tesiste havuz balıkçılığı yapılmaktadır.

Arıcılık, gezginci arıcılık şeklindedir. İlçede toplam 3 bin adet fenni kovan mevcuttur.

Bucak`da; Çamlık köyünde Cremna, Ürkütlü Kasabasında Comane, Kocaaliler Bucağında Milyas, Yazıpınar Köyünde Cotrula isimli pekçok antik şehir kalıntısı ile, İncirdere ve Susuz Köylerinde han ve kent kalıntıları bulunmaktadır.

İlçenin Önemli Sorunları

- İlçe ekonomisi açısından önemi büyük olan tütünün yaprak tütün işleme evi kurularak ilçede işlenmesi,

- Kestel dışındaki kanalizasyonu olmayan köylerde kanalizasyon çalışmaları başlatılması,

- İçmesuyu olmadığından; kışın kuyu ve sarnıç suları, yazın da tankerlerle taşınan sularla ihtiyacı karşılanmaya çalışılan Karaot, Kuyubaşı ve Karaseki Köylerinin, sağlıklı içmesuyuna kavuşturulması, içmesuları yetersiz olan köyler için de çalışmalar yapılması,

- Kızıllı Köyünün yolu Karacaören Baraj Gölü altında kaldığı için köyün ilçe ile bağlantısını sağlayacak yolun kısa sürede tamamlanması,

- Kuyubaşı, Karaot, Kavacık ve Dutalan köy yollarının asfaltlanması, turistik ören yeri Cremna`nın yolu olan ve mermer fabrikalarına taş taşıyan kamyonlar nedeniyle bozulmuş olan Çamlık Köyü yolunun bakımının yapılması ve Kavaklı Mahallesi yolunun asfaltlanması,

- - Bucak Hürriyet ilköğretim okulunun inşaatının kısa zamanda bitirilmesi - İlçede şahıslarca yaptırılmakta olan lise ve ilkokul inşaatlarının tamamlanmasından sonra, personel ve araç gereç ihtiyaçlarının karşılanması,

- - Hayvan varlığı açısından çok iyi durumda olan ilçenin Hayvan Hastanesi ve Ürkütlü Köy Grup Merkezi Tarım Hizmet Binası ihtiyacının karşılanması,

-İlçedeki çok sayıda olan tarihi kalıntıların turizme kazandırılması

-Belediyenin sunmuş olduğu büyük projelerin hayata geçirilmesi (pazaryeri vb)

-İlçe merkezinde yapılan ahır tipi hayvancılığın kaldırılması ve ilçe şehir merkezindeki hayvanların ilçe dışına çıkarılması - orman tahribatına yol açan kıl keçiciliğinin hızla kaldırılması

-zengin bucak ormanları yeterince korunmamakta tahrip olmaktadır. Orman işletmesinden sorumlu yöneticilerin gerekenleri yapması ve ormanların korunmasını sağlaması

- Belediye tarafından tahsis edilen arsada Yatılı İlköğretim Bölge Okulu yapılması,

- Bucak-Kocaaliler arası karayolunun standart hale getirilmesi,

-Hikmet Tolunay Meslek Yüksek okulunun bulunduğu kampüs alanı için gerekli alt yapı yatırımlarının yapılması.

- İlçede yerseçim çalışmaları devam eden Organize Sanayi Bölgesinin kısa sürede kurulması,

ilçe açısından büyük önem taşımaktadır.

-bucakla ilgili her konuda yazışmak için [email protected]
İlçedeki Yerel Gazeteler Bucak İlçesi Yerel Günlük,Bağımsız Gazete ; [1]---------

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konular

bucak burdur memleketini tanıt!

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Beşkonak, Bucak
5 yıl önce

Beşkonak, Burdur ilinin Bucak ilçesine bağlı bir köydür. Köy, 1912'den beri aynı adı taşımaktadır. Burdur il merkezine 54 km, Bucak ilçe merkezine 8 km...

Beşkonak, Bucak, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akdeniz Bölgesi, Alkaya, Bucak
Kestel, Bucak
5 yıl önce

Kestel, Burdur ilinin Bucak ilçesine bağlı bir köydür. Köyün adı, 1968 yılı kayıtlarında Yazıpınar olarak geçmektedir. Burdur il merkezine 58 km, Bucak ilçe...

Kestel, Bucak, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akdeniz Bölgesi, Alkaya, Bucak
Kavacık, Bucak
5 yıl önce

Kavacık, Burdur ilinin Bucak ilçesine bağlı bir köydür. Köy, 1926'den beri aynı adı taşımaktadır. Burdur il merkezine 76 km, Bucak ilçe merkezine 30 km...

Kavacık, Bucak, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akdeniz Bölgesi, Alkaya, Bucak
Karapınar, Bucak
5 yıl önce

Karapınar, Burdur ilinin Bucak ilçesine bağlı bir köydür. Köy, 1912'den beri aynı adı taşımaktadır. Burdur il merkezine 55 km, Bucak ilçe merkezine 15 km...

Karapınar, Bucak, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akdeniz Bölgesi, Alkaya, Bucak
Keçili, Bucak
5 yıl önce

Keçili, Burdur ilinin Bucak ilçesine bağlı bir köydür. Köy, 1912'den beri aynı adı taşımaktadır. Burdur il merkezine 62 km, Bucak ilçe merkezine 22 km...

Keçili, Bucak, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akdeniz Bölgesi, Alkaya, Bucak
Boğazköy, Bucak
5 yıl önce

Boğazköy, Burdur ilinin Bucak ilçesine bağlı bir köydür. Köy, 1928'den beri aynı adı taşımaktadır. Burdur il merkezine 67 km, Bucak ilçe merkezine 27 km...

Boğazköy, Bucak, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akdeniz Bölgesi, Alkaya, Bucak
Kargı, Bucak
5 yıl önce

Kargı, Burdur ilinin Bucak ilçesine bağlı bir köydür. Köy, 1926'den beri aynı adı taşımaktadır. Burdur il merkezine 79 km, Bucak ilçe merkezine 33 km...

Kargı, Bucak, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akdeniz Bölgesi, Alkaya, Bucak
Kızılseki, Bucak
5 yıl önce

Kızılseki, Burdur ilinin Bucak ilçesine bağlı bir köydür. Köy, 1926'den beri aynı adı taşımaktadır. Burdur il merkezine 84 km, Bucak ilçe merkezine 38 km...

Kızılseki, Bucak, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akdeniz Bölgesi, Alkaya, Bucak