Buhar Basıncı

Sıvı veya katı buharının neden olduğu basınç.

Bir sıvı içinde bir katı madde çözülürse, sıvının buhar denge basıncı düşer. Örneğin, şekerli suyun buhar basıncı ,aynı sıcaklıktaki saf suyunkinden azdır.

Sıvıda çözünen katı maddenin miktarı artınca buhar basıncı daha çok düşer.

Bir sıvı içinde kaynama noktası bu sıvınınkinden daha düşük başka sıvı çözünürse buhar basıncı yükselebilir.

ÖRNEK:1 atm dış basınçta suyun kaynama noktası 100°C,etil alkolün 80°C ‘dir. Saf suda biraz alkol çözülürse,karışımın buhar basıncı,saf suyunkinden yüksek olur. Çünkü alkol daha çok buharlaşır ve buhar fazına daha çok molekül çıkmış olur. Sıcaklığın artmasıyla saf sıvıların ve çözeltilerin buhar basınçları artar.

ÖRNEK SORU:

I.Saf su II.Saf alkol(etil alkol) III.Alkol-su karışımı IV.%5’lik tuzlu su V.%10’luk tuzlu su

Aynı sıcaklıkta yukarıda verilenlerin denge buhar basınçları P1,P2,P3,P4,P5 ise büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

ÇÖZÜM:

Saf alkolün kaynama noktası, saf suyunkinden düşük olduğu için alkol daha kolay ve daha çok buharlaşır. Alkolün buhar basıncı suyunkinden büyük olur. Alkol-su karışımındaki alkolden dolayı, bu karıiımın buhar basıncıda suyunkinden yüksek olur. Tuzlu suyun buhar basıncı saf suyunkinden küçüktür.Tuzluluk oranı artınca buhar basıncı daha çok düşer. Bu nedenle P2>P3>P1>P4>P5 olmalıdır.

ÇÖZELTİLERDE DERİŞİM(KONSANTRASYON)

Bir çözeltinin belli bir miktarı (birim miktarı) içinde çözünmüş olan madde miktarına derişim(konsantrasyon) denir.Derişimin birimi,çözeltinin ve çözenin mitarlarının hangi birimlerden alınacağına bağlıdır. Çözelti miktarı cm³ cinsinden, çözünenin miktarı gr cinsinden olursa, derişimin birimi gr/cm³ olur.

Çözeltinin miktarı lt cinsinden, çözünenin miktarı mol cinsinden alınırsa, derişimin birimi mol/lt olur.mol/lt cinsinden derişime molar derişim denir.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Buhar Basıncı ilgili konular

 • Buhar

  BUHAR Alm. Dampf (m.), Fr. Vapeur (f.), İng. Vapor. Bir maddenin, sıvı hâlinden ve bâzı maddelerin ise katı hâlinden sonra geçtikleri gaz hâ
 • MANOMETRE

  Manometre Gaz veya sıvı akışkanların basıncını ölçmek için kullanılan bir alet. U şeklindeki bir borudan meydana gelir. Boru içinde bulu
 • Kaynama sıcaklığı

  Kaynama noktası, sıvının buhar basıncının dış basınca eşit olduğu andaki sıcaklığıdır. Buhar basıncı yüksek olan sıvılar uçucud
 • Kaynama

  Kaynama Sıvı halden buhar hale geçiş olayı. Bu ise sıvının buhar basıncının, sıvı üzerindeki atmosfer basıncına eşit veya ondan daha
 • Buhar Türbinleri

  BUHAR TÜRBİNLERİ Alm. Dampfturbinen (f.pl.), Fr. Turbines (f.pl.)a vapeur, İng. Steam turbines. Yüksek basınç altındaki buharın sâhip olduğ
 • İçten yanmalı motorlar

  İçten yanmalı motorlar, yakıtın motor içinde yanma odası adı verilen sınırlanmış bir alan içinde yakılması ile enerji elde edilen motor
 • Trapman

  Trapman, buhar kapanı (kondenstop) kaçaklarını ölçmek ve sonuçları analiz edebilmek için kullanılan bir sistemdir. Sistem ultrasonik ses sev
 • Çözeltiler

  == Çözeltilerin Özellikleri ==*Çözeltilerin Donma ve Kaynama Noktaları Bir maddenin başka bir madde tanecikleri arasında, iyonlar ya da molek
 • Buhar basıncı

  Sıvı veya katı buharının neden olduğu basınç.
 • Maddenin halleri

  Maddenin katı, sıvı, gaz ve plazma olmak üzere 4 hâli vardır. Genel olarak madde ya katı ya sıvı ya da gaz hâlinde bulunur. İstenildiğinde