Bir sıvının gaz haline geçmesi olayına verilen ad. Buharlaşma her sıcaklıkta olur ve buharlaşan sıvı, yüzeyinden moleküller kaybetmek suretiyle, yavaş yavaş buhar haline geçer. Sıvı molekülleri, buharlaşma olayı sırasında devamlı ve düzensiz bir termik hareket halindedirler. Birbirlerine ve bulundukları kabın çeperlerine çarparlar.

Buharlaşma

Buharlaşma, bir sıvının gaz haline geçmesi olayına verilen addır. Buharlaşma her sıcaklıkta olur ve buharlaşan sıvı, yüzeyinden moleküller kaybetmek suretiyle, yavaş yavaş buhar haline geçer. Sıvı molekülleri, buharlaşma olayı sırasında devamlı ve düzensiz bir termik hareket halindedirler. Birbirlerine ve bulundukları kabın çeperlerine çarparlar.

Bir sıvı kapalı bir kabın içinde buharlaştığı zaman, meydana gelen buhar arttıkça, su moleküllerinin o kabın çeperlerine yaptıkları basınç da artar. Bu basınç kabın hacmi ile ilgili olduğu kadar, sıcaklığa da bağlıdır.

buharlaşma

Buharlaşmak işi, buğulaşma, tebahhur.

buharlaşma

buharlaşmak eylemi, buğulaşma, tebahhur.

buharlaşma

Türkçe buharlaşma kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. evaporation, vaporization, volatilization

buharlaşma

Türkçe buharlaşma kelimesinin Fransızca karşılığı.
évaporation [la], vaporisation [la]

buharlaşma

Türkçe buharlaşma kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Evaporation, Vaporisation, Verdunstung, Ausdunstung, Ausdünstung

İlgili konuları ara

Yanıtlar