Bulgar Kiril Alfabesinin Latin Harfleriyle Ifade Edilmesi

Kısaca: Bulgarca'nın latinleştirilmesi işlemi Kiril alfabesinin Latin alfabesine dönüştürülmesi şeklinde olur. Bu genellikle Bulgaristan'daki isimlerin yabancılar için kolay okunabilirlik sağlanması için yapılır. Birkaç örnek: а→a, б→b, в→v, г→g, д→d, е→e, ж→zh, з→z, и→i, й→y, к→k, л→l, м→m, н→n, о→o, п→p, р→r, с→s, т→t, у→u, ф→f, х→h, ц→ts, ч→ch, ш→sh, щ→sht, ъ→a, ь→y, ю→yu, я→ya. ...devamı ☟

Bulgarca'nın latinleştirilmesi işlemi Kiril alfabesinin Latin alfabesine dönüştürülmesi şeklinde olur. Bu genellikle Bulgaristan'daki isimlerin yabancılar için kolay okunabilirlik sağlanması için yapılır. Birkaç örnek: а→a, б→b, в→v, г→g, д→d, е→e, ж→zh, з→z, и→i, й→y, к→k, л→l, м→m, н→n, о→o, п→p, р→r, с→s, т→t, у→u, ф→f, х→h, ц→ts, ч→ch, ш→sh, щ→sht, ъ→a, ь→y, ю→yu, я→ya. Aynı şekilde Bulgar harfleri Türkçe harflere daha uygun olarak şu şekilde translitere edilebilir:

Notlar

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.