Bulgarca ve İngilizcenin Türkçeyle karşılaştırılması, Bulgarca ve İngilizcenin Türkçeyle dilbilgisel olarak benzerliklerini ve ayrımlarını içerir.

Bulgarca ve İngilizcenin Türkçeyle karşılaştırılması

Bulgarca ve İngilizcenin Türkçeyle karşılaştırılması, Bulgarca ve İngilizcenin Türkçeyle dilbilgisel olarak benzerliklerini ve ayrımlarını içerir. == Sözcük ve takı kullanımında yer değişiklikleri == Bulgarca ve İngilizce'de dilbilgisel benzerlik varken, Türkçe'de böyle bir benzerlik söz konusu değildir. Bulgarca, İngilizcede fiil yapandan (fail) sonra, cümlenin başındayken, Türkçede en sondadır. Örnek; Bul: :As dadoh edin jilt moliv na moya brat. İng. :Ay geyv ey yelloğ pensıl to may bradır. Türk. :Erkek kardeşim e sarı bir kalem ver di m. Buna göre Bulgarca ve İngilizcede sözcük kullanım yerleri ve takılar yer değişikliği olmazken, Türkçede büyük kayma ve yer değişiklikleri söz konusudur. == Dilbilgisel cinsiyet özellikleri == Bulgarca ve İngilizcede isimlerde cinsiyet özelliği vardır. Bu özellik İngilizcede üçüncü tekil şahısta bulunur: İng. : hi şi it Bul. : toy, tya . Türk.: Erkek, dişi, cinsiyetsiz için "o" Bulgarca da renkler bile cinsiyetlerine göre değişmektedir: Çeren , çerna, çerno: kara Jılt, jilti, jilto : sarı Sinya, sin, sinyo : gök (mavi) Altay dillerinde renklerde de diğer sözcüklerde olduğu gibi cinsiyet ayrımı bulunmamaktadır. Bununla birlikte Japonca ile olan benzerlik dikkat çekicidir: Türkçe: kara sarı gök (mavi) Moğolca: kara şira köke Japonca: kuroi şirai kuuki (hava) (gök manasında)

İsmin halinin ön ve son ekleri

Bulgarca ve İngilizcede ismin halleri ön eklerle yapılır. Türkçe ve diğer Altay dil grubuna mensup dillerde sondadır. Bul. : toy e Boris, na Boris, vıv Boris, sıs Boris, ot Boris İng. : of Boris, tu Boris, on Boris, vit Boris, from Boris Türk.: Boris in, Boris e, Boris te, Boris le, Boris den

Sözcük ve eklerde ses uyumu

Türkçe ve diğer Altay dillerinde sözcükler ve eklerde ses uyumu vardır. Yani ince sesle başlayan sözcük ince, kalın sesle başlayan sözcük kalın biter. Tanrı nın, Türk ler in, gibi. Ancak Hint-Avrupa kökenli dillerde Bulgarca ve İngilizcede ses uyumu yoktur.

Temel kelimelerde Bulgarca ve İngilizcenin benzerliğiyle, Türkçenin ayrılması

Dilin ortaya çıkışında oluşan ve ortaya çıkan diğer dillerden alınması güç olan doğal sözcüklerden, akrabalık adları, vücut, organ isimleri, bazı sıfat ve zamirler ırka has ilkel kültürle ilgili eşya, hayvan, bitki adları ve bazı fiillerden oluşur. Bu tür kelimelerin karşılıkları her dilde, en ilkel toplumların dillerinde bile vardır. Buna göre de; Bulgarcada bulunan kar:put, san;şeref, beleg;belge, belçuk; bilezik gibi kelimeler, Bulgarca ve Türkçe arasındaki köken birliğini veya yakınlığını değil, kültür alışverişi sonucu oluşur. Bulgarca İngilizce Türkçe slince san güneş dırvo trığ ağaç sestra/kaka/ sistır kız kardeş (abla, bacı) nos noğz burun tri triğ üç moy may benim mlyako milk süt stani stned kalk Görüldüğü gibi Bulgarca ve İngilizce kelimelerde benzerlikler görülmektedir. Bu kelime benzerlikleri binlerce kelime arasından değişmiş olan kelimelerdir.

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar