Bulgaristan Türkleri

Bulgaristan Türkleri Osmanlı Devleti'nin önemli bölgelerinden biri olmuş olan ve bugünkü Bulgaristan'da kalan bölgede azımsanmayacak bir Türk nüfusunu oluştururlar. MS. 6 yüzyılda Slavlar ile Türk kökenli bir kavim olan (Proto-)Bulgarlar bu alana yerleştiler.

Bulgaristan Türkleri

Bulgaristan Türkleri Osmanlı Devleti'nin önemli bölgelerinden biri olmuş olan ve bugünkü Bulgaristan'da kalan bölgede azımsanmayacak bir Türk nüfusunu oluştururlar. MS. 6 yüzyılda Slavlar ile Türk kökenli bir kavim olan Bulgarlar bu alana yerleştiler. Aristokrat tabakayı oluşturan Bulgarlar (yani Türkler) bir süre sonra Slavlaşarak dillerini; 10. yüzyıldan itibaren de Ortodoksluğu kabul edip dinlerini bırakarak asimile olmuş, Slav nüfusuna karışmışlardır.

Ama bugün Bulgaristan'daki Türkler, eski Bulgar Türklerinin kalıntıları olmayıp, Oğuz ve Kumanlarin bakiyeleridir. Oğuz Türkleri, Anadolu üzerinden ve çoklukla Osmanlı devrinde o bölgeye geçen Türklerdir. Kıpçak Türkleri ise Karadeniz'in kuzeyinden bu bölgeye gelmiştir. Özellikle, Kırım ve civarından o günkü Bulgaristan bölgesine yerleşmeler olmuştur. Oğuz Türklerinin nüfusu Kıpçaklara göre çok daha fazladır.

Bugün Bulgaristan'da, 1.300.000 - 1.500.000 arasında Türk yaşamaktadır. Rakamlar kesinlik arz etmez ve gerçek nüfus bir buçuk milyondan da fazla olabilir. Başta Kırcaali, Razgrad, Şumnu, Eski Cuma, Silistre, Dobriç, Burgaz, Rusçuk, Sofya şehirleri olmak üzere birçok yerleşim bölgesinde Türkler yaşamaktadırlar.

Ayrıca bakınızİlgili konuları ara

Yanıtlar