Buluş, tarım dahil, sanayideki herhangi bir spesifik sorunun çözümü olarak tanımlanır. Patent ise, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de patent denir.

Buluş

Buluş, tarım dahil, sanayideki herhangi bir spesifik sorunun çözümü olarak tanımlanır. Patent ise, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de patent denir.

Geleneksel terminoloji ile sınai mülkiyet haklarının içinde önemli bir yer tutan patent hakkı, özellikle teknoloji transferinin aracı olması bakımından gelişmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendiren maddi olmayan bir mala ilişkin haktır.

Buluş

Discovery

Buluş

bulmak eylemi ya da biçimi; ilk kez yeni bir şey yaratma, icat.
bilinen bilgilerden yararlanarak daha önce bilinmeyen yeni bir bulguya ulaşma ya da yöntem geliştirme, icat.
konu, duygu, düşünce ve imgede başkalarının etkisinden sıyrılarak, bunların işlenişinde yeni bir yol tutma.

Buluş

Türkçe Buluş kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. discovery, invention, creation, contrivance, finding, find, brainchild, breakthrough, detection, innovation; puberty
v. meet, get together, date, date up, happen on, happen upon

Buluş

Türkçe Buluş kelimesinin Fransızca karşılığı.
découverte [la], trouvaille [la]

Buluş

Türkçe Buluş kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Einfall, Konzeption

Yanıtlar