Bunama

Kısaca: BUNAMA (Dementia-Demans); Alm. Altersschwaeche, Fr. demence, İng. dotage. Bilhassa yaşlılıkta tedrîcen (yavaş yavaş) meydana gelen ve aklî gerilemeyle orantılı bir hâfıza kaybı. İhtiyârlık bunaması (dementia senilis); 65-70 yaşlarında, evvelâ zekâ melekelerinde durgunluk, bencillik, korkular, kavgacılık, huzursuzluk, cinsî arzularda artma ile başlar. Yeni öğrenilen hâdiselerin unutulması ile başlayan hâfıza kusuru, gittikçe artar. Hiç tanımadığı kim ...devamı ☟

(Dementia-Demans);

Alm. Altersschwaeche, Fr. demence, İng. dotage. Bilhassa yaşlılıkta tedricen (yavaş yavaş) meydana gelen ve akli gerilemeyle orantılı bir hafıza kaybı. İhtiyarlık bunaması (dementia senilis); 65-70 yaşlarında, evvela zeka melekelerinde durgunluk, bencillik, korkular, kavgacılık, huzursuzluk, cinsi arzularda artma ile başlar. Yeni öğrenilen hadiselerin unutulması ile başlayan hafıza kusuru, gittikçe artar. Hiç tanımadığı kimseleri tanıdığını zanneder, tanıdığı kimseleri tanıyamaz. Masal uydurma gibi hafıza yanılmaları olabilir. Özellikle karışık fikri çalışmalarda ve sentez kabiliyetinde bozukluk ön plandadır. Cimrilik, sıhhatine fazla düşkünlük, çocuklaşma, bazan şüphecilik, uykusuzluk görülebilir.

Muayenesinde zayıflama, el-dil-baş titremeleri, yutkunma bozukluğu, ani ağlama-gülme, monoton konuşma bulunabilir. Bazan yatağının içine idrar ve gaitasını yapar, hatta onlarla oynar.

Beyin tedkiklerinde, beyinde atrofi (küçülme) ve hücrelerde dejenerasyon tesbit edilir. Sebep olarak arterioskleroza (damar sertliğine) bağlı demansların yüzdesi çok fazladır. Sonra Alzheimer, Pick, Jacob hastalıkları önemli yer tutar. MİD denilen Multiple İnfarcts Disease % 15 sebep olarak görülmektedir. Parkinson hastalığı, beyin tümörleri, kafa travmaları (çarpma, zedelenme) beyin iltihapları, karaciğer-böbrek-akciğer hastalıklarının tesiri, hormonal ve kan hastalıkları, zehirlenmeler, sıcak çarpmaları, elektrik şoku da sebepler arasındadır. Beyin tedkiklerinden CT (Bilgisayarlı Tomografi), PET (Positron Emission Tomography), MRI (Magnetic Resonance Imaging) ile beyin atrofileri net olarak gözlenebilmektedir.

Tedavi: Sebebe yönelik olmalıdır. Tansiyon kontrolu, beyin canlandırıcı ilaç ve vitaminler, sakinleştiriciler faydalı olabilir. Dünya çapında önemli sosyal ve tıbbi bir meseledir. Âilenin hastaya koruycu bir fiziki ve sosyal çevre temin etmeyi benimsemesi ile mümkündür. Hastanın hareket etmesi, ailenin sosyal hayatı içinden çıkartılmaması, bedeni ihtiyaçlarının temini esastır. Bu da sevgi ve yakınlık ile mümkündür. Uygun bir psikolojik destek tedavisi ve hastanın çevresinde rahatlatıcı, estetik değişikliklerin yapılması, bazan şaşılacak iyileşmelere sebep olabilmektedir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

bunama

Bunamak işi, ateh.

bunama

Türkçe bunama kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. second childhood, dotage

bunama

frengi, alkolizm gibi dış nedenlerden ya da yaşlılık, damar tıkanması gibi iç nedenlerden ileri gelen, zihinsel bağıntının kopması, ateh.

bunama

Türkçe bunama kelimesinin Fransızca karşılığı.
démence [la]

bunama

Türkçe bunama kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Verblödung

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Demans
3 yıl önce

"uzak" + mens (masdar mentis) "mantık"), düşünce bozukluğudur. Halk arasında bunama da denir. Demans, beyinde hasardan kaynaklanan ve ilerleyen bir bozukluk...

Demans, Ansiklopedi, Latince, ,
Paralitik demans
3 yıl önce

pupili), kas refleks anormallikleri geliştirme, nöbetler, hafıza bozukluğu (bunama) ve nispeten yaygın nöroserebral bozulma belirtileri görülmesi yardımcıdır...

Morfinizm
3 yıl önce

duyguların zayıflaması), duyum bozuklukları (sanrı, ambliyopi), dolaşım ve beslenme bozuklukları, zayıflama, erken bunama gibi rahatsızlıklara sebep olur....

Morfinizm, Ahlak, Beyin, Bunama, Dolaşım, Duygu, Morfin, Tuz, Tıp, Zaman, Zehirlenme
Bénédict Morel
4 yıl önce

bir sendrom olarak tanımlamış ve bunu démence précoce (latince; "erken bunama") diye adlandırmıştır. Ardından Avusturyalı nörolog Arnold Pick ve Alman...

Helmut Haller
3 yıl önce

bir kalp rahatsızlığı geçiren Haller, bir daha da sağlığına kavuşamadı. Bunama ve parkinson hastalıklarına da yakalanan futbol emeklisi 11 Ekim 2012'de...

Hipoglisemi
5 ay önce

Bu nedenle ,geçirilen 3 hipoglisemik atak 50 yaş üzeri hastalarda demans(bunama) riskini ikiye katlamaktadır. Hipoglisemik atak belirtileri hissedilmeye...

Ruhsal bozukluk
3 yıl önce

yaklaşık 45 milyonu etkileyen bipolar bozukluk, yaklaşık 50 milyonu etkileyen bunama ve yaklaşık 20 milyon insanı etkileyen şizofreni ve diğer psikozlar yer...

Jerry Lucas
3 yıl önce

Kendini zaman geçtikçe uzaktan şutlar konusunda da oldukça geliştirmiş, bunan yanında sıçrama ve zamanlamasını da daha iyi duruma getirerek rebound konusunda...