Burak Reis

Kısaca: Osmanli kapdanlarinin en meshurlarindan. Dogdugu yer ve hayâti hakkinda fazla bilgi yoktur. 1499 târihinde yapilan Venedik deniz muharebesinde sehîd oldu. ...devamı ☟

Burak (Barak) Reis ünlü Türk denizcisi. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. 1488’de Osmanlıların Mısır Memlukları ile yaptıkları deniz seferine kadırga reisi olarak katıldı.

Cem meselesinin hallinden sonra, İkinci Bayezid Han, Akdeniz’i bir Türk gölü haline getirmek için bazı kalelerin bir an önce fethedilmesini istiyordu. Bunun için de önce İnebahtı (Lepanto) Kalesinin fethedilmesi gerekiyordu. İnebahtı’nın fethi için İstanbul ve Gelibolu’da sefer hazırlıklarına başlandı. Nihayet, Sultan İkinci Bayezid Han karadan, Kaptan-ı derya Küçük Davud Paşa da 300 parçadan meydana gelen Osmanlı donanması ile 1499 yılı baharında Gelibolu’dan hareket etti. Devrin meşhur denizcilerinden Kemal, Burak, Kara Hasan ve Herek reisler de bu donanmaya katılmışlardı. Ancak buralara sahip olan Venedikliler de boş durmuyordu. Bütün Avrupa devletlerinden yardım alarak 160 parçadan meydana gelen kuvvetli bir filo meydana getirmişlerdi.

Osmanlı donanması aylarca sıkıntılı yolculuktan sonra, İnabahtı’ya yaklaştı. İnebahtı’ya ulaşabilmek için, Bradino Kanalını geçmek gerekiyordu. Oysa düşman donanması bu sırada Kanal’da yatmaktaydı. 29 Temmuz 1499 günü, Kaptan-ı derya Davud Paşanın gemisinin güvertesinde yirmi kadar kaptan toplandılar. Yapılacak işin müzakeresini yaptılar. Davud Paşanın bir yanında Kemal Reis, diğer yanında Burak Reis vardı.

Davud Paşa, kaptanlara: "Daha kuvvetli olan düşman donanmasını ikiye bölüp kuvvetini azaltmak için, arkasına sarkmak üzere bir akıncı müfrezesi ayrılacaktır. Ben, bu müfreze ile düşmanın arkasına sarkacağım. Kemal Reis ile Burak Reis benim yerimde hücuma geçecekler. Bu tehlikeli bir teşebbüstür. Düşman farkına varırsa, kurtuluş Allahü tealaya kalmıştır." dedi. O zaman Kemal Reis: "Bu işi senin yapman olmaz Paşam!" diye cevap verdi. Kırk beş yaşlarındaki Burak Reis, hemen ileri atıldı: "Paşa kardeş, sen serdarsın, Donanma-yı Hümayun sana emanettir. Bu akını benim gemim yapacaktır. Destur ver! Şehid olmak önce bize düşer. Kara Hasan ile ben giderim!" dedi.

Şafak sökerken düşman donanması ile karşılaştı. Burak Reis bir düşman mavnasıyla bir göğesini top ateşi ile batırdı. Donanmadan ayrılarak düşman gemilerinin arkasına sarktı. Fakat bunu fark eden düşman, dört gemi ile Burak Reisin peşine düştü. Bu gemilerin ikisinde biner, ikisinde beş yüzer kişi bulunuyordu. Burak Reis, kendisinden çok güçlü ve süratli olan düşman gemilerinin ortasından sıyrılamayacağını anlayınca, mahvolmayı, mağlup olmaya tercih ederek, yakın muharebeyi seçti. Şan ve şerefle ölmeyi tercih etti. Saldıran düşman gemilerine ateşe başladı. Düşman da karşı ateşe geçerek yaklaştılar. Üç düşman gemisi Burak Reisin gemisine rampa yaptılar. Kancalı halatlarla sıkı sıkıya bağladılar.Kanlı ve çetin bir muharebe başladı ve saatlerce sürdü. Düşman kalyonları yok olduğu takdirde Venedik donanmasının sevk ve idaresinin de bozulacağını tahmin eden Burak Reis, kendi gemisinin barutluğunu ateşlemeye karar verdi. Böylece kendi gemisiyle beraber kendisine rampa yapan çok kuvvetli Venedik kalyonlarını da yok edecekti. Son nefesine kadar çarpışan leventler, gemiyi neft ile tutuşturdular. Düşman gemilerini de neftlediler. Rüzgarın hızlı olması sebebiyle yangın düşman gemilerini de sardı.

Çok geçmeden, deniz ortasında, siyah dumanlarla karışık kızıl alevler içinde Burak Reis ve arkadaşları şehid olurken, düşman donanmasının önemli bir kısmı da yok oldu. İnebahtı yolu da Osmanlıya açıldı. Türk denizcileri Modon limanının güneyindeki Sapienza Adasına Burak Reis Adası adını vererek kadirbilirliğin güzel bir örneğini verdiler.

Ayrıca Bakınız

 • Türk Devlet ve Siyaset Adamları< li> Sadrazamlar
 • Müslüman Türk devletleri
 • Bu konuda henüz görüş yok.
  Görüş/mesaj gerekli.
  Markdown kullanılabilir.

  Burak Sergen
  4 yıl önce

  Burak Reis Sergen (d. 9 Şubat 1961; Ankara), Türk oyuncu. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan...

  Burak Sergen, 1961, 1984, Ankara, Ankara Devlet Konservatuarı
  TCG Burakreis (S-335)
  7 ay önce

  Burakreis (S-335) olarak yeniden adlandırılmıştır. Adını ünlü Türk denizci Burak Reis'ten alır. Türk Donanması'nda 14.12.1970-01.07.1996 tarihleri arasında hizmet...

  Çamdibi, Bornova
  2 yıl önce

  düzeyinde olan semt. İlk belediye örgütü 1963 yılında kuruldu. Semt, Burak Reis (eski adı Barbaros Hayrettin Paşa Cad.Halk arasındaki adı hâlen Barbaros...

  Sapienza Deniz Muharebesi (1499)
  4 yıl önce

  Muharebesi, Zonchio Deniz Muharebesi, Birinci İnebahtı Deniz Muharebesi ya da Burak Reis Adası Deniz Savaşı olarak da bilinmektedir. Bu deniz savaşı 1499 yılında...

  Burak Sınıfı Korvet
  7 ay önce

  Burak sınıfı korvet, Türk Deniz Kuvvetlerinde hizmet etmekte olan korvet sınıfıdır. Esas olarak kıyı için tasarlanmış olan denizaltı karşıtı savunma ve...

  Ağır Roman
  7 ay önce

  Okan Bayülgen, Müjde Ar, Mustafa Uğurlu, Savaş Dinçel, Küçük İskender ve Burak Sergen oynamıştır. Film Metin Kaçan'ın aynı adlı romanından uyarlanmıştır...

  Ağır Roman, 1997, 28 Kasım, Altın Portakal, Müjde Ar, Okan Bayülgen, Savaş Dinçel, Türkçe, Burak Sergen, Mustafa Uğurlu, Uğur İçbak
  1499
  7 ay önce

  İtalyan matematikçi (ö. 1557) 9 Ocak - John Cicero (d. 1455) 12 Ağustos - Burak Reis, Osmanlı denizcisi 29 Ağustos - Alessio Baldovinetti, Floransalı ressam(d...

  1499, 14. yüzyıl, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 15. yüzyıl, 1500, 1501, 1502
  12 Ağustos
  7 ay önce

  1499 - Küçük Davut Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması komutanlarından Burak Reis, Sapienza adası yakınlarında karşılaşılan Venedik Donanması ile yapılan...