1990 nüfus sayımına göre toplam nüfûsu, 254.899 olup bunun 129.112’si şehirlerde ve 125.787’si köylerde yaşamaktadır. Yüzölçümü 6887 km2 olup, nüfus kesâfeti 37’dir.

Örf ve âdetler: Burdur, dünyânın en eski yerleşim merkezlerinden olup, 5000 senelik bir târihi vardır. Beş bin senelik bir geçmişin ve eski medeniyetlerin izleri kalmışsa da, örf ve âdetlerinde ve sosyal hayatlarında Türk-İslâm kültürü hâkimdir. Halkı çalışkan, örf ve âdetlerine bağlı, iyimser ve kendilerine yap

Burdur nüfus ve sosyal hayat

1990 nüfus sayımına göre toplam nüfusu, 254.899 olup bunun 129.112’si şehirlerde ve 125.787’si köylerde yaşamaktadır. Yüzölçümü 6887 km2 olup, nüfus kesafeti 37’dir.

Örf ve adetler: Burdur, dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden olup, 5000 senelik bir tarihi vardır. Beş bin senelik bir geçmişin ve eski medeniyetlerin izleri kalmışsa da, örf ve adetlerinde ve sosyal hayatlarında Türk-İslam kültürü hakimdir. Halkı çalışkan, örf ve adetlerine bağlı, iyimser ve kendilerine yapılan hizmetleri takdir eden hususiyetlere sahiptir. Selçuklular bölgeye 11. asırda gelmişler ve 13. asır başına kadar Haçlı seferleri sebebiyle işgal ve istila altında kalmışlarsa da, milli ve dini değerlerine son derece sadık kalmışlardır. On üçüncü asırdan bugüne hiç bir yabancı işgali görmemiştir. Burdur’a mahsus mahalli kıyafetlere ancak düğünlerde rastlanır. Meşhur yemekleri testi (çömlek) kebabı, kabak helvası ve ceviz ezmesidir. Burdur folklor bakımından da çok zengindir. Oyunların çoğunluğu zeybek türünden oyunlardır. Ağır zeybek, teke zortlaması, teke zeybeği, moğaz havası ve serenler zeybeği meşhurlarıdır. Burdur’un efsaneler, atasözleri, mani ve masalları bakımından halk edebiyatı çok zengindir. Halk şairlerinden Şemsi Baba, Kemal Baba ve Âşık Vecai başlıcalarıdır. Kemal Baba, Burdur’da yetişen evliyaları şiirleri ile meth eder. Spor, bilhassa minder ve yağlı güreş yaygındır.

Eğitim: Burdur’da okur-yazar nisbeti % 80’dir. Bütün köylerinde ilkokul, bütün ilçelerde ortaokul ve lise vardır. Burdur’da 9 lise ve 19 meslek ve teknik lise, 2 fakülte (eğitim ve meslek yüksek okulu) mevcuttur.

Yanıtlar