Burgondlar yada Burgundlar, IV. - VI. yüzyıllarda yaşamış bir Germen kavmi.

Burgondlar

Burgondlar yada Burgundlar, IV. - VI. yüzyıllarda yaşamış bir Germen kavmi. Ren boylarında yerleşmişler ve bir krallık kurmuşlardır. 437 yılında, Hunlar'a karşı büyük bir yenilgiye uğramışlar, Frakların boyundurluğuna girmişlerdir. Fransa'nın Burganya bölgesi, onlardan kalmadır.

Yanıtlar