Burhan Alkar, (d. 1928, Filibe). Türk heykeltraş.

Burhan Alkar

Burhan Alkar, (d. 1928, Filibe). Türk heykeltraş. 1951'de Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü'nden mezun oldu. 1958'de aynı bölümün açtığı modelaj asistanlığı sınavını kazandı. 1960'da Paris'e gitti ve Julian Akademisi'nde Heykeltıraş Monsieur Mougene'in atölyesinde çalıştı. 1961-65 yılları arasında Paris Güzel Sanatlar Yüksekokulu'nda Monsieur Leyque'in atölyesinde heykel ihtisası yaptı. 1965'de Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü'nde Modelaj öğretmenliğine başladı. 1977'de emekli oldu. == Ödülleri == *Paris Güzel Sanatlar Yüksekokulu sene sonu konkurunda "Mansiyon" ve "Birincilik" Ödülleri (1961-65), *Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Anfisi için Heykel Yarışması "Başarı" Ödülü (1968), *Ankara Kızılay Gökdelen projesi için Heykel Yarışması "Üçüncülük" Ödülü (1968), *Erzurum Aziziye Anıtı Yarışması "Birincilik" Ödülü (1973), *Ankara Sakarya Caddesi Yaya Bölgesi Heykel Yarışması "Barış Heykeli" ve "Atılım Heykeli" Ödül (1977), *Atatürk Orman Çiftliği Tarımcı Atatürk Anıtı Yarışması "Birincilik" Ödülü (1981), *Ankara Seymenler Anıtı Yarışması "Birincilik" Ödülü (1983), *Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gençlik Anıtı Yarışması "Birincilik" Ödülü (1986), *Türkiye Büyük Millet Meclisi Egemenlik Anıtı Yarışması "Mansiyon" (1987), *Çukurova Üniversitesi Atatürk Anıtı Yarışması "Birincilik" Ödülü (1988) *Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Hasat Sonu Anıtı Yarışması "Birincilik" Ödülü (1989) == Kaynak == * burhanalkar.com -bilgiler sanatçıya ait kendi sitesinden derlenmiştir. }

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar