Burhaneddin el-Bikâî (ö. 1480, Şam), Arap din bilgini.

Burhaneddin el-Bikâî

Burhaneddin el-Bikai (ö. 1480, Şam), Arap din bilgini. Tam adı 'Burhaneddin İbrahim ibn Ömer el-Bikai' olan alim, Suriye'nin Bekaa vadisinde doğmuş, Şam'a yerleşmiş, tefsir, edebiyat ve tarih alanında tanınmıştır. Nazm'üd Dürer isimli tefsiri -ki 'Münesabat-i Bikai' diye de bilinir- özellikle ayetler ve sureler arasındaki ince detaylara geniş yer verir. 1480 (hicri 885) yılında Şam'da vefat etmiştir.

Yanıtlar