Burhaneddin El-Bikâî

Burhaneddin el-Bikâî (ö. 1480, Şam), Arap din bilgini.

Burhaneddin el-Bikai (ö. 1480, Şam), Arap din bilgini. Tam adı 'Burhaneddin İbrahim ibn Ömer el-Bikai' olan alim, Suriye'nin Bekaa vadisinde doğmuş, Şam'a yerleşmiş, tefsir, edebiyat ve tarih alanında tanınmıştır. Nazm'üd Dürer isimli tefsiri -ki 'Münesabat-i Bikai' diye de bilinir- özellikle ayetler ve sureler arasındaki ince detaylara geniş yer verir. 1480 (hicri 885) yılında Şam'da vefat etmiştir.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Burhaneddin El-Bikâî ilgili konular

 • El

  Alm. Hand (m), Fr. Main (f), İng. Hand. Kolun bilekten sonraki, parmak uçlarına kadar olan, tutmaya, kavramaya, iş görmeye yarayan kısmı.
 • El-

 • El.

 • Mesûdî

  el-Mesûdî veya tam künyesiyle Ebu el-Hasan Ali bin el-Hüseyn bin Ali el-Mesûdî (d. 896 - ö.
 • Burhaneddin el-Bikâî

  Burhaneddin el-Bikâî (ö. 1480, Şam), Arap din bilgini.
 • Mustarşid (Abbasi)

  Mustarşid veya ''Ebû el-Mansur "el-Mustarşid Billâh"'' Tam Adı: ''Ebû el-Mansûr "El-Mustarşid Billah" el-Fadil bin Ahmed el-Mustazhir''
 • Mutî (Abbasi)

  Mutî veya ''El-Fadıl "el-Mutîʿ li-ʾl-Lâh"'' Tam Adı: ''Ebû’l-Kâsım "el-Mutîʿ li-ʾl-Lâh" el-Fadıl bin Câʿfer el-Muktedir'' (Arapça:
 • Mûstadhî (Abbasi)

  "el-Mûstadhî biʿEmr i’l-Lâh" el-Hasan bin Yûsuf el-Mûstencid
 • Mütenebbi

  Ebu'ṭ-Ṭayyib el-Mutenebbî, tam adıyla Ebu'ṭ-Ṭayyib Aḥmed bin el-Ḥuseyn b. el-Ḥasan bin Ebu'ṣ-Ṣamed el-Cufî el-Kindî el-Kûfî 10
 • Mesrûk el-Kufî

  Mesrûk el-Kufî veya Mesrûk bin el-Ecdâ (ö. 683), Tabiun dönemi hadis ve fıkıh bilgini.Tam adı, 'Mesrûk bin el-Ecdâ bin Mâlik el-Hemedanî