Burhaneddin Sezerar (1886-1953) İstanbul'da doğdu. Galatasaray Sultanîsi'ni (Günümüzde: Galatasaray Lisesi) bitirdikten sonra Paris Sorbonne Üniversitesi'nden lisans derecesi ve Paris Yüksek Elektrik Mektebi ile Paris Yüksek Telsiz Telgraf Mektebi'nden diploma aldı.

Burhaneddin Sezerar

Burhaneddin Sezerar (1886-1953) İstanbul'da doğdu. Galatasaray Sultanisi'ni (Günümüzde: Galatasaray Lisesi) bitirdikten sonra Paris Sorbonne Üniversitesi'nden lisans derecesi ve Paris Yüksek Elektrik Mektebi ile Paris Yüksek Telsiz Telgraf Mektebi'nden diploma aldı. Çeşitli vazifeler ifa ettikten sonra 1925 yılında Yüksek Mühendislik Mektebi Elektrik Muallimliği'ne atandı. 1929 yılında müderrisliğe terfi ettirildi. İTÜ Makina Fakültesi ve İTÜ Elektrik Fakültesi'nin temelleşmesinde çaba sarf etti. 1948 senesinde ordinaryüslüğe yükseltildi.

Eserleri

* Teorik Elektrik * Tatbiki Elektrik * Elektrikli Cer * Elektrik Tenvirayı * Hatt-ı Havai Hesabatının Esasatı

Kaynak

* 2009 İTÜ Takvimi

Yanıtlar