Bursa Anadolu Erkek Lisesi (Bursa Mekteb-i Sultanisi, Bursa Lisesi) Bursa'da 1883 yılından bu yana eğitim veren köklü eğitim kuruluşu.
19. asır sonlarında başlatılan eğitim seferberliği sırasında 1883 yılında Veli Şemsettin Mahallesindeki Necip Bey konağında Mülkiye İdadisi adıyla iki sınıflık bir okul olarak açılmış; iki sene sonra da sınıf sayısı dörde çıkarılmıştır.

Bursa Erkek Lisesi

thumb|right|250px|Bursa Erkek Lisesi

Bursa`da 1883 yılından bu yana eğitim veren köklü eğitim kuruluşu.

19.asır sonlarında başlatılan eğitim seferberliği sırasında 1883 yılında Veli Şemsettin Mahallesindeki Necip Bey konağında Mülkiye İdadisi adıyla iki sınıflık bir okul olarak açılmış; iki sene sonra da sınıf sayısı dörde çıkarılmıştır.

1886`da bugünkü binanın temeli atılmıştır.Okulun bitirilmesi için büyük gayret sarfeden Vali Mahmut Celalettin Paşa, bir kitabe hazırlatarak ;

“Celal itmamına vali iken nazmeyledi tarih Bu ali mektebi Abdülhamit Han eyledi nev -bünyad” (Bu yüce mektebi Abdülhamit Han yaptırdı.Tamamlandığında Vali Celal ,şiiriyle tarih düştü.)H.1301 -M.1883 tarih düşürmüş, açılıştan önce tayini çıkınca bu kitabe yerine konmamıştır.

thumb|right|250px|Bursa Erkek Lisesi Spor Takımları

1889`da okul, rüştiye sınıflarını da içine alarak yedi sınıflı hale getirilmiş, sonra da Sultani olmuştur.

1894`te yatılı hale getirilmiş ,on iki altın karşılığında öğrenci kabul edilmiştir.

Binaya 1903-1906 yılları arasında kütüphane, yatakhane, yemekhane, kapalı bir teneffüshane 1911`de de hamam ilave edilmiştir.

1904`te okul bahçesine ayrı bir teşkilat olarak Müze-i Hümayun adıyla Bursa Müzesi açılmış, eserler 1926`da Yeşil Medresesi`ne taşınmıştır.

Yunan işgalinde binanın bir kısmı hastane olarak kullanılmıştır.

1923-1924 ders yılında `Sultani` ismiyle liseye çevrilmiştir.

thumb|right|250px|Atatürk`ün notu

Atatürk, 23 Ağustos 1924 ve 3 Mart 1925 tarihlerinde okulu ziyaretinde şeref defterine, "Bursa Sultanisi`nde geçirdiğimiz saatlerin çok kıymetli hatırası ile daima memnun olacağım" notunu düşmüştür. Kendisinin de Fransızca öğretmeni olan Nevres Bey`in dersine girmiştir. Bu sınıf 1998`de bir plaketle daha kalıcı hale getirilmiştir.

Okul bahçesinde 1960`ta Atatürk`ün, sonra da diğer şahsiyetlerin büstleri dikilmiştir.

1960`da yıkılan eski binanın yerine yatakhane, 1973 yılında yeni binanın yapımına başlanmıştır.

Okulda, Reşat Nuri Güntekin, Orhan Şaik Gökyay, Kazım Baykal, Ziya Samar, Süleyman Nazif gibi ünlü isimler öğretmenlik yapmış, yetiştirdikleri öğrenciler ise bilim, sanat, politika ve sosyal hayatta önemli görevler üstlenmişlerdir.Bu kisilerin günümüzde Erkek Lisesi`nde büstleri bulunmaktadir.

Sait Faik Abasıyanık öğrenciyken ilk hikayesini Bursa Erkek Lisesi`nde yazmıştır.

Günümüzde halen hizmet vermekte olan okulumn gelenekleşen Pilav Günleri her yıl Mayıs ayının son Pazar gününde saat 10:00 a€˜da yapılmaktadır.

Okul 2005 senesinden itibaren Anadolu Lisesi olarak öğretime devam etmektedir.

Dış bağlantılar

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar