Bursa Teknik Üniversitesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 2010 yılında çıkardığı bir yasayla kurulmuştur. Rektörü Prof. Dr. Ali Sürmen'dir.

Bursa Teknik Üniversitesi

Bursa Teknik Üniversitesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 2010 yılında çıkardığı bir yasayla kurulmuştur. Rektörü Prof. Dr. Ali Sürmen'dir. BTÜ kuruluş aşamasını Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde yürütmekte olup kampus yeri belirleme çalışmaları devam etmektedir. Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa'nın ikinci bir devlet üniversitesi olarak 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararına göre 6 Fakülte, 2 Enstitü ve 1 Yüksek okul ile kurulmuştur. Üniversitemizde İngilizce hazırlık sınıfı bulunmaktadır. Hazırlık sınıfına müteakip, Makine Mühendisliği bölümü dersleri %30 İngilizce, Kimya Bölümü dersleri ise seçmeli İngilizce ve Türkçe olacaktır.

Vizyon

Paydaşlarımızın beklentilerini karşılayacak düzeyde bilgi, teknoloji, sosyal ve sanatsal değer üreten ve ürettiklerini kullanabilir değere dönüştüren bir dünya üniversitesi olmak.

Misyon

Öğrencilerimize; araştırma, bilgi, teknoloji, sosyal ve sanatsal değer üretme ve ürettiklerini hayata uyarlama becerisi kazandırarak onları geleceği şekillendiren bireyler olarak yetiştirmektir.

Değerlerimiz

* Erişebilirlik * Şeffaflık ve hesap verebilirlik * Bağımsızlık * Dürüstlük * İnsan onuruna saygı * Ehliyet ve liyakat * Etkili, kaliteli ve çözüm odaklı hizmet * Güvenilirlik * Mükemmellik * Tarafsızlık * Doğruluk ve tutarlılık * Katılımcılık * Her türlü düşünceye saygı * Verimlilik * Yeniliğe ve gelişime açıklık

Akademik birimler

* Fakülteler **Doğa Bilimleri ve Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi **İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi **Denizcilik Fakültesi **Orman Fakültesi **İletişim Fakültesi **Sanat ve Tasarım Fakültesi * Enstitüler **Fen Bilimleri Enstitüsü **Sosyal Bilimler Enstiütsü * Yüksekokullar **Yabancı Diller Yüksekokulu

Dış bağlantılar

*

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar