Burundi Krallığı, Afrika kıtasının doğusunda 15.yy ile 20.yy ortalarına kadar bugünkü Burundi Cumhuriyeti toprakları üzerinde hakimiyet sürmüş krallık.

Burundi Krallığı

Burundi Krallığı, Afrika kıtasının doğusunda 15.yy ile 20.yy ortalarına kadar bugünkü Burundi Cumhuriyeti toprakları üzerinde hakimiyet sürmüş krallık. Hükümdarların büyük bir oranda Tutsi etnik grubundan olan krallık, tarihi Urundi bölgesinde var olmuş, 19.yy sonlarında batılı ülkelerin Afrika'da oluşturduğu sömürge sistemlerinin bir parçası olarak Almanya'nın sömürge ülkesi konumuna gelmiş, Alman Doğu Afrikası sömürge sistemine entegre edilmiştir. I.Dünya Savaşı sonrası Almanya'dan Belçika'ya geçen hakimiyet sonrası Ruanda Krallığı ile Burundi Krallığı, Ruanda-Urundi sömürge ülkesi oluşturularak 1922 yılıda bu bölgelerin parçaları olmuştur. 21 Aralık 1961 yılında kazanılan özerkliği, 1962 yılında bağımsızlığın kazanılması takip etmiş ve Ruanda-Urundi bölgesinin kuzeyini Ruanda Krallıği, güneyini ise Burundi Krallığı oluşturmuştur. 1966 yılında monarşinin kaldırılması ile günümüzde de varlığını sürdüren ardıl devleti Burundi Cumhuriyeti kurulmuştur. == Ayrıca bakınız == * Burundi Cumhuriyeti == Dış bağlantılar == * Burundi Krallığı hakkında bilgi * Bölgedeki etnik gruplar hakkında bilgi

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar