Nüfus: 2,049,412 (Temmuz 2001 verileri)Yaş yapısı: 0-14 yaş: %39.99 (erkek 424,832; kadın 394,725)15-64 yaş: %56.05 (erkek 591,152; kadın 557,498)65 yaş ve üzeri: %3.

Butan - Nüfus Bilgileri

Nüfus: 2,049,412 (Temmuz 2001 verileri) Yaş yapısı: 0-14 yaş: %39.99 (erkek 424,832; kadın 394,725) 15-64 yaş: %56.05 (erkek 591,152; kadın 557,498) 65 yaş ve üzeri: %3.96 (erkek 41,125; kadın 40,080) (2001 verileri) Nüfus artış oranı: %2.17 (2001 verileri) Mülteci oranı: 0 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini) Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın 15 yaş altı: 1.08 erkek/kadın 15-64 yaşlarında: 1.06 erkek/kadın 65 yaş ve üzeri: 1.03 erkek/kadın toplam nüfusta: 1.07 erkek/kadın (2001 verileri) Bebek ölüm oranı: 108.89 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini) Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 52.79 yıl erkek: 53.16 yıl kadın: 52.41 yıl (2001 verileri) Ortalama çocuk sayısı: 5.07 çocuk/1 kadın (2001 tahmini) HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.01 den az (1999 verileri) HIV/AIDS - hastalıkları taşıyan insan sayısı: 100 den az (1999 verileri) Ulus: Butanlı Nüfusun etnik dağılımı: Butanlılar %50, Nepal kökenliler %35, yerli ve göçebe kabileler %15 Dinler: Lama Budist'leri %75, Hindistan ve Nepal Hindu'ları %25 Dil: Dzongka (resmi), Tibet lehçeleri, Nepal lehçeleri Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler toplam nüfus: %42.2 erkek: %56.2 kadın: %28.1 (1995 verileri)

Yanıtlar