Byzantium

Byzantion (Yunanca: Βυζάντιον, Latince: Byzantium, modern Byzanz), İstanbul şehrinin kent olarak ilk atası ve Konstantinopolis'ten önceki adıdır. Antik Yunanistan'da bugünkü Topkapı Sarayı'nın bulunduğu bölgede, Boğaz'ın güneybatı girişinde, Haliç ve Marmara Denizi'nin arasında tarihi yarımadanın doğu ucunda kurulmuş bir şehirdir.

BYZANTIUM (inglizce) türkçe anlamı
1. i. bizans
Byzantium (ingilizce) fransızcası
1. npr. byzance (f)
Byzantium (ingilizce) almancası
1. npr. byzanz (n)
Byzantium (ingilizce) ispanyolcası
1. npr. bizancio (m)
Byzantium (ingilizce) flemenkcesi
1. npr. byzantium

Byzantium hakkında detaylı bilgi

Byzantium ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Byzantion

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Byzantium Reborn

Byzantium Reborn (Tam adı: Byzantium Reborn - The Greek and Türkish War 1920-1922 / Bizantium'un Dirilişi - Yunan Türk Savaşı, 1920-1922), 2004'de Ben Madison tarafından tasarlanarak 1996 - 2004 yıllar arasında faaliyet gösteren Kanada'lı bir firma olan Microgame Design Group tarafından ...

Aurelian

Lucius Domitius Aurelianus (9 Eylül 214–Eylül 275), Aurelian olarak bilinen ve 3. yüzyıl sonu - 4. yüzyıl başında (270–275 arası) Roma İmparatorluğunun gücünü tekrar toparlamasına yardım eden birkaç başarılı "asker imparator"dan ikincisi olan Roma İmparatoru. Saltanatı ...

İstanbul

İstanbul, Marmara Bölgesi'nde il ve Türkiye'nin en büyük kenti. Tarih boyunca çeşitli imparatorluklara başkentlik yapan şehir, 133 milyar dolarlık yıllık üretimiyle Dünyada 34. sırada yer alır. Türkiye'nin kültür ve finans merkezidir. İstanbul, 41° K, 29° D koordinatlarında ...

Thema

Thema (Yunanca: tekil - θέμα, ''thema'' çoğul - θέματα ''themata'') yaklaşık yedi yüz yıllık bir dönem için Bizans İmparatorluğu'nun ana yörel idare birimi idi. ''Thema'' sistemi yedinci yüzyılda Bizans topraklarının müslüman orduları tarafından zaptedilmeye ...

Bizans

Bizans kelimesi Byzas'tan gelir. İstanbul şehrinin kurucusu Byzas'dan dolayı şehre uzun süre Byazs denmiştir.

Bizans İmparatorluğu

Bizans İmparatorluğu yada Doğu Roma İmparatorluğu olarak bilinen devlet, Roma İmparatorluğu'nun doğu kısmında M.S. 395'te kurulan ve İstanbul'un 1453'te Fatih Sultan Mehmed tarafından fethiyle ortadan kalkan imparatorluktur. Bizans imparatorluğu, Romalıların doğuda sahip olduğu ...

I. Constantinus

Gaius Flavius Valerius Aurelius Constantinus, Roma İmparatoru ve Doğu Roma (Bizans) İmparatorlarının birincisi (M.S. 22 Şubat 272 - 22 Mayıs 337). Birinci Constantinus ya da "Büyük Konstantin" adıyla da bilinir.

Antik çağlarda Savaş

Antik çağlarda savaş yazılı tarihin başlangıcından antik dönemin sonuna kadar geçen dönemdeki savaş tarzıdır. Avrupa'da Eski Çağ'ın sonu genellikle Roma İmparatorluğu'nun bölünmesiyle (476) eş tutulur. Çin'de de aynı şekilde beşinci yüzyılın sonu sayılabilir. Bu ...

Askerî Tarih

Askerî tarih, insanlık tarihi boyunca süregelen ve çatışma kategorisine giren olaylardan oluşur. Bunlar iki kabile arasındaki küçük çaplı dövüşmeden dünyadaki insan nüfusunun çoğunluğunu etkileyen düzenli ordular arasında geçen bir dünya savaşına kadar sıralanırlar. Bu ...

IV. Romanos Diogenes

IV. Romanos Diogenes (Romen Diyojen olarak da bilinir), Malazgirt Savaşı`nda Bizans Ordularına komuta eden Bizans İmparatorudur. Malazgirt Savaşı`nda Bizans Ordusu Yenilmiş ve Romen Diojen Alparslan`a esir düşmüştür.