Cüce gökada

Cüce gökada birkaç milyar yıldız içeren küçük gökadalara verilen addır. Geniş eliptik ve sarmal gökadaların ününe karşılık evrendeki gökadaların çoğunun cüce gökadalar oldukları görülmektedir. Bu mini gökadalar Samanyolu Gökadası'nın % 1'i kadar olup yalnızca birkaç milyar yıldız içerirler. Genellikle 10 milyar civarı yıldız içeren cüce gökadalar 200-400 milyar içeren Samanyolu Gökadası'na kıyasla çok küçük kaldıkları için kendilerine bu ad verilmiştir. Kısa zaman önce yalnızca 100

Cüce gökada

Cüce gökada birkaç milyar yıldız içeren küçük gökadalara verilen addır. Geniş eliptik ve sarmal gökadaların ününe karşılık evrendeki gökadaların çoğunun cüce gökadalar oldukları görülmektedir. Bu mini gökadalar Samanyolu Gökadası'nın % 1'i kadar olup yalnızca birkaç milyar yıldız içerirler. Genellikle 10 milyar civarı yıldız içeren cüce gökadalar 200-400 milyar içeren Samanyolu Gökadası'na kıyasla çok küçük kaldıkları için kendilerine bu ad verilmiştir. Kısa zaman önce yalnızca 100 parsek genişliğindeki "aşırı yoğun gökada"lar keşfedilmiştir. Phillipps, S.; Drinkwater, M. J.; Gregg, M. D.; Jones, J. B. (2001). " Ultracompact Dwarf Galaxies in the Fornax Cluster". The Astrophysical Journal 560 (1): 201†“206. doi:10.1086/322517. Cüce gökadalar genellikle kütleçekim kuvveti büyük olan Samanyolu, Andromeda gibi büyük gökadaların uyduları olurlar. Gökadamız Samanyolu'nun da uydusu olan cüce gökadalar vardır; bugüne kadar Samanyolu'nun uydusu olan 12 cüce gökada saptanmıştır. Bunlardan en büyüğü 6 kiloparsek yarıçapındaki Büyük Macellan Bulutu'dur. Daha küçük ikisi ise yaklaşık 600 parsek yarıçaplı Carí¨ne ve Leo II adlı cüce gökadalardır. Samanyolu Gökadası'nın keşfedilmeyi bekleyen 300-500 "uydu gökada"sı daha olduğu tahmin edilmektedir. Groshong, Kimm (2006-04-24). " Strange satellite galaxies revealed around Milky Way". NewScientist.Retrieved on 2007-01-10. Yerel Grubumuzun diğer büyük gökadası olan Andromeda'nın da aynı şekilde uyduları vardır. == Oluşması == Gününüzdeki genel kabule göre büyük galaksiler için olduğu gibi cüce galaksilerin oluşmasında da karanlık maddenin katılımı vardır. Kısa zaman önce keşfedilen iki cüce gökadanın herbirinin kütlesinin 10 milyon güneş kütlesi kadar olduğunun saptanması gökadaların büyük kısmının karanlık maddeden oluştuğu varsayımını desteklemektedir. Galaxy Evolution Explorer adlı morötesi uydu uzay teleskobu metal içeren gazların dışında da yeni cüce gökadaların oluşabildiğini saptamıştır. (Bu cüce gökadalar Leo Takımyıldızındaki iki dev gökadanın civarındaki Leo Ring adlı hidrojen ve helyum bulutunda yer almaktadırlar.) == Biçimsel sınıflama == Biçimleri bakımından değişiklik gösteren cüce gökadalar şu şekilde sınıflanırlar : *Eliptik cüce gökadalar.Fakat "eliptik cüce gökadalar" büyük eliptik gökadalara pek fazla benzemediklerinden "cüce küresel gökadalar" (İng. dwarf spheroidal galaxy) olarak adlandırılırlar. *Düzensiz cüce gökadalar. *Sarmal cüce gökadalar. == Bazı cüce gökadalar == *Aquarius Cücesi *Canis Major Cüce Gökadası *I Zwicky 18 *IC 10 Düzensiz Gökadası *Büyük Macellan Bulutu *NGC 1569 *NGC 1705 *Pegasus Düzensiz Cüce Gökadası *Phoenix Cücesi *Sagittarius Eliptik Cüce Gökadası *Sagittarius Düzensiz Cüce Gökadası *Sculptor Cüce Gökadası *Sculptor Düzensiz Cüce Gökadası *Sextans A *Sextans Cücesi *Küçük Macellan Bulutu *Tucana Cücesi *Küçükayı Takımyıldızı Cücesi *Willman 1 *Carina Cücesi *Draco Cücesi *Fornax Cücesi *Leo II Cüce Gökadası == Ayrıca bakınız == * Gökada

Referanslar

}

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar