C����Alazade Han

Sefure Elizade

Safura Elizade

C, c

C&C

Alazani

Alazani (Gürcüce: ალაზანი, Azerice: Qanıx), Kafkaslar’dan doğan akarsulardan biridir. Gürcüstan’ın doğu kesiminde Kura ırmağına katılır.

alelade

paşazade

Alidade

alabado

amcazade