C��Diz

ISO 639:d

Ünsüz yumuşaması

Sert ünsüz ile biten bir kelimeye ünlü harf getirilirse;kelimenin sonundaki sert ünsüz yumuşar. Bu olaya "ünsüz yumuşaması"denir.

karmaşık sayılar

Karmaşık sayılar, Reel Sayıların bir genişlemesidir ve \mathbbC ile gösterilir. Karmaşık sayılar kümesi, gerçel sayılar kümesini kapsar. Karmaşık sayılar biri gerçel biri sanal olmak üzere iki kısımdan oluşur.

diz dize

elipsoit

Elipsoit, ikinci dereceden bir yüzey olup, herhangi bir düzlemle arakesitleri elips olmaktadır. Asal eksenler adı verilen birbirine dik üç eksene göre ve bu eksenlerin kesim noktası olan merkeze göre simetrik bir şekil taşır.

Windows Runtime

mimarisidir. WinRT, C++/WinRT (standart C++), C ++/CX (Bileşen Uzantıları, C ++ tabanlı bir dil), JavaScript-TypeScript, yönetilen kod dilleri C Sharp ve Visual

Rabin Şifreleme

Rabin şifreleme sistemi, Rabin kriptoloji veya Rabin kriptosistemi, asitmetrik şifreleme tekniğidir. Güvenliği RSA ya benzemektedir. Büyük sayıların çarpmanın zorluğuna dayanan kriptosistemlerdir.Bununla birlikte RSA problemi için kriptosistemin doğru ol...

Model-view-controller

Model-view-controller, yazılım mühendisliği'nde kullanılan bir "mimari desen"dir. Kullanıcıya yüklü miktarda verinin sunulduğu karmaşık uygulamalarda veri ve gösterimin soyutlanması esasına dayanır. Böylelikle veriler (model) ve kullanıcı arayüzü (view) b...

Ellipsoit

Ellipsoit Alm. Ellipsoid (n), Fr. Ellipsoide (m), İng. Ellipsoid. İkinci dereceden bir yüzey olup, herhangi bir düzlemle arakesitleri elips olmaktadır. Asal eksenler adı verilen birbirine dik üç eksene göre ve bu eksenlerin kesim noktası olan merkeze göre...

doğrusal denklem

Doğrusal ya da lineer denklem terimlerinin her biri ya birinci dereceden değişken ya da bir sabit olan denklemlerdir. Böyle denklemlere "doğrusal" denmesinin nedeni içerdikleri terim ve değişkenlerin sayısına bağlı olarak (n) düzlemde ya da uzayda bir doğ...