C3 Karbon Tutulumu Mekanizmas��

C3 bitkileri

C3 karbon tutulumu mekanizması, fotosentezdeki karbon tutulumu mekanizmalarından biridir.

C3 karbon tutulumu mekanizması

C3 karbon tutulumu mekanizması, fotosentezdeki karbon tutulumu mekanizmalarından biridir.

C4 karbon tutulumu mekanizması

C4 karbon tutulumu mekanizması ya da C4 bitkileri kara bitkilerinin fotosentezinde karbondioksiti bağlayan ve şeker oluşturan C3 karbon tutulumu mekanizması ve CAM bitkileri mekanizmaları gibi işleyen biyokimyasal mekanizmalardan biridir. CAM fotosenteziy...

Hatch-Slack yolu

C4 bitkileri

C4 karbon tutulumu mekanizması ya da C4 bitkileri kara bitkilerinin fotosentezinde karbondioksiti bağlayan ve şeker oluşturan C3 karbon tutulumu mekanizması ve CAM bitkileri mekanizmaları gibi işleyen biyokimyasal mekanizmalardan biridir. CAM fotosenteziy...

Tutulum koordinat sistemi

Tutulum koordinat sistemi, temel referans dairesi tutulum ve sıfır noktası ilkbahar ekinoksu olan koordinat sistemi. Koordinatları tutulum boylam ve tutulum enlemdir.

Optikçe aktiflik

Optikçe aktiflik Molekül yapısı asimetrik olan bileşiklerin kendilerinden veya çözeltilerinden geçen polarize ışığın, titreşim düzlemini sağa veya sola çevirmeleri. Bir molekül, çeşitli sebeplerle asimetrik olabilir. Fakat en çok bilinen sebep, bir ka...

Carbon

Karbon, doğada yaygın bulunan ametal kimyasal element. Evrende bolluk bakımından altıncı sırada yeralan karbon, kızgın yıldızlarda hidrojenin termonükleer yanmasında temel rol oynar.

Carbon-14

Alkoller

ALKOLLER Alm. Alkohol (m.), Fr. Alcool, İng. Alcohols. Karbon atomuna doğrudan doğruya -OH grubunun bağlı olduğu organik bileşikler. -OH grubunun bağlı olduğu karbon atomuna C veya H atomları bağlı olabilir. Alkollerin sınıflandırılması ve adlandırılma...