C (Programlama Dili)

Kısaca: AT&T Bell laboratuvarlarında, Ken Thompson ve Dennis Ritchie tarafından UNIX İşletim Sistemi' ni geliştirebilmek amacıyla B dilinden türetilmiş yapısal bir programlama dilidir. Geliştirilme tarihi 1972 olmasına rağmen yayılıp yaygınlaşması Brian Kernighan ve Dennis M. ...devamı ☟

C (programlama dili)
C (programlama Dili)

} AT&T Bell laboratuvarlarında, Ken Thompson ve Dennis M. Ritchie tarafından UNIX İşletim Sistemi' ni geliştirebilmek amacıyla B dilinden türetilmiş yapısal bir programlama dilidir. Geliştirilme tarihi 1972 olmasına rağmen yayılıp yaygınlaşması Brian W. Kernighan ve Dennis M. Ritchie tarafından yayımlanan "C Programlama Dili" kitabından sonra hızlanmıştır. Günümüzde neredeyse tüm işletim sistemlerinin (Microsoft Windows, GNU/Linux, *BSD, Minix) yapımında %95' lere varan oranda kullanılmış, halen daha sistem, sürücü yazılımı, işletim sistemi modülleri ve hız gereken heryerde kullanılan oldukça yaygın ve sınırları belirsiz oldukça keskin bir dildir. Keskinliği, programcıya sonsuz özgürlüğün yanında çok büyük hatalar yapabilme olanağı sağlamasıdır. Programlamanın gelişim süreciyle beraber programlamanın karmaşıklaşması, gereksinimlerin artması ile uygulama programlarında nesne yönelimliliğin ortaya çıkmasından sonra C programcıları büyük ölçüde nesne yönelimliliği destekleyen bir alt küme C++ diline geçmişlerdir. == Dilin geçmişi Dilin erken tarihi C'nin ilk gelişme safhaları 1969 ile 1974 arasında AT&T Bell Laboratuvarları'nda gerçekleşti. Ritchie'ye göre, en yaratıcı devre 1972 idi. Dilin pek çok özelliği "B" adlı bir dilden türediği için, yeni dile "C" adı verildi. "B" adının kökeni konusunda ise söylentiler değişik: Ken Thompson B'nin BCPL programlama dilinden türediğini söylemektedir, ancak Thompson eşi Bonnie'nin onuruna adını Bon koyduğu bir programlama dili de geliştirmiştir. 1973'e kadar C yeterince güçlü bir hale gelmiş ve ilk başta PDP-11/20 assembly dili ile yazılan UNIX'in çekirdeğinin büyük kısmı C ile yeniden yazılmıştı. Böylece UNIX, çekirdeği bir assembly dili ile yazılmayan ilk işletim sistemlerinden biri olmuştu.

K&R C

1978'de Ritchie ve Brian Kernighan The C Programming Language (C Programlama Dili) kitabının ilk baskısını yaptılar. C programcıları tarafından "K&R" olarak bilinen bu kitap, C dilinin gayriresmi standardı olarak kullanıldı. C'nin bu versiyonu bugün "

K&R C

" olarak adlandırılır. Bu kitabın ikinci baskısı ise aşağıda anlatılan ANSI C standardını içerir. K&R dilde şu değişiklikleri yaptı: * struct veri tipleri eklendi * long int veri tipi eklendi * unsigned int veri tipi eklendi * =+ operatörü += olarak değiştirildi (çünkü =+ C'nin leksikal ayrıştırıcısının kafasını karıştırıyordu)

K&R C

genellikle tüm C derleyicilerinin desteklemek zorunda olduğu dilin en temel kısmı olarak kabul edilir. Uzun yıllar boyunca, ANSI C'nin kabul edilişinden sonra bile, yüksek taşınabilirlik (portability) istendiğinde,

K&R C

, C programcıları tarafından "ortak payda" olarak kabul edilmiştir çünkü bazı derleyiciler henüz ANSI C'yi desteklemek üzere güncellenmemişlerdi ve zaten iyi yazılmış bir

K&R C

programı aynı zamanda ANSI C'yi de destekler.

K&R C

'nin yayımlanmasını izleyen yıllar içine dile AT&T'nin derleyicilerinin ve bazı başka bilgisayar üreticileri tarafından desteklenen kimi "gayriresmi" özellikler eklendi. Bunların içinde aşağıdaki özellikler de vardı: * void fonksiyonlar ve void * veri tipi * struct ya da union veri tipi döndüren fonksiyonlar * her bir struct'ın alan adları için ayrı bir ad alanı * struct veri tipleri için atama * bir nesneyi yazmaya karşı korumalı yapmak için const anahtar sözcüğü * standart bir C kütüphanesi * enumeration'lar * single-precision float tipi

ANSI C ve ISO C

1970'lerin sonunda C, en çok kullanılan mikrobilgisayar dili olarak BASIC'in önüne geçmeye başladı. 1980'lerde ise, IBM PC ile kullanılmak üzere benimsenmesiyle birlikte popülaritesi iyice artmaya başladı. Aynı zamanda, Bell Laboratuvarları'nda Bjarne Stroustrup ve iş arkadaşları C'ye nesneye yönelim eklemek üzere çalışmaya başlamışlardı. C bugün UNIX dünyasında en çok kullanılan dil olarak kalırken, Stroustrup'un geliştirip C++ adını verdiği dil Microsoft Windows işletim sisteminde en önemli dil oldu. 1983'te Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI) bir C standardı oluşturmak için bir kurul oluşturdu. Uzun ve yorucu bir çalışmadan sonra, bu kurul standardı 1989'da tamamladı ve standart ANSI X3.159-1989 "Programming Language C (C Programlama Dili)" olarak yayımlandı. Dilin bu versiyonu genellikle ANSI C olarak adlandırılır. 1990'da bu standart, küçük değişikliklerle Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından da benimsenip 1990 olarak yayımlandı. ANSI C'yi oluşturmanın amaçlarıdan biri

K&R C

'yi içeren ve dile sonradan katılan "gayriresmi" özellikleri de dile katan bir standart oluşturmaktı. Standart k fonksiyon prototiplerini ve daha yetenekli bir önişlemciyi de standarda ekledi. Bugün artık ANSI C neredeyse tüm derleyiciler tarafından desteklenmektedir. Günümüzde yazılmakta olan C programlarının çoğunluğu ANSI C standardına uygun olarak yazılmaktadır. Yalnızca standart C kullanılarak yazılmış bir program, standarda uyumlu her derleyici ile doğru bir biçimde derlenip çalıştırılabilir. Ancak, standart olmayan kütüphaneler kullanılarak yazılmış programlar belli bir platform ya da derleyici gerektirebilirler...

C99

ANSI standartlaştırma işleminden sonra C dili uzun bir süre oldukça sabit kaldı, ancak C++ gelişmeyi sürdürdü. Buna bağlı olarak, 1990'ların sonunda ISO standardı güncellendi ve 1999'da ISO 9899:1999 olarak yayımlandı. 2000 yılının Mart'ında ise, "

C99

" olarak bilinen bu standart ANSI tarafından da benimsendi.

C99

'un yeni özellikleri şöyle özetlenebilir: * for ve bu gibi iterasyon ifadelerinde parantez içi ilk deklarasyonlara izin verilmesi Örneğin for(int i=0; i<10; ++i) deyimi c99 da geçerli iken c89 da geçerli değildir... * inline fonksiyonlar * C++'da olduğu gibi artık değişkenler programın herhangi bir yerinde tanımlanabilirler * long long int, boolean, complex gibi yeni veri tipleri * değişken uzunluğa sahip diziler * C++'dan alınan, // ile başlayan tek satırlık program içi açıklamalar * snprintf() gibi yeni kütüphane fonksiyonları * stdint.h gibi yeni başlık dosyaları

C99

'u bugün GCC ve bazı başka derleyiciler desteklemekteyken, Microsoft ve Borland derleyicilerine

C99

desteği eklemekte isteksiz davranmaktadırlar. == Örnek Programlar == İsterseniz şimdi küçük bir C programına göz atalım... #include deyimi ile "Standart Giriş Çıkış Kütüphanesi"ni yani "stdio.h"ı programımızı derleyecek olan derleyiciye, örneğin Microsoft Visual C++'a tanıtıyoruz. Yani derleyicimiz programın temel işleyişi sırasında "stdio.h'a yani Standart Giriş Çıkış Kütüphanesine" başvuracak. Kütüphanelerimizi #include şeklinde deklare ediyoruz. Şimdi ise programımızın ana iskeletini oluşturmak için int main fonksiyonu tanımlıyoruz. int main() ile int main(void) aynı deklarasyondur. (void; geçersiz, etkisiz demektir.) Parantez içine aldığımız void deyimi ile main fonksiyonuna yani ana programa herhangi bir argüman (argüman; giriş parametresi, giriş değeri demektir) vermiyoruz. Bunun yanında neden int main dediğimizi de açıklayalım. Programın sonunda yani printf foksinu işleminden sonra int değer (yani integer - tam sayı) geri dönüş değeri yollayacağız. Bu daha önce de ifade ettiğimiz gibi, int main fonksiyonunu çağıran process e (eğer program windows tabanı altında çalıştırılıyorsa int main fonksiyonunu çağıran windows işletim sistemidir) bir değer döndürecek. Bu değer 0 dır ve return 0 şeklinde deklare edilir. Hemen bazı atomları da açıklayalım. C dilinde atomu ile de ana fonksiyonumuzu kapatıyoruz. İşte Örnek Programımız: /* Ekrana yalnızca "Merhaba Vikipedi..."(tırnaksız) yazdırıp sona eren bir C Örneği */ #include //standart input/output kütüphanesi #include //getch() komutu için gerekli olan kütüphane int main() /* herhangı bır cumlede bır harf arayan ornek bir c programı(asa42) */ #include #include main() /* İki sayıyı toplayarak sonucu ekrana yazdıran bir C Örneği */ #include #include int main() /* Kod bloğu kapanıyor */ ya da /* Dosya üzerinde işlem yapabilen bir C Örneği*/ #include #include #include FILE *in,*out; main() == İlgili diller == C, doğrudan veya dolaylı olarak pek çok dili etkilemiş ve örnek olmuştur. Örneğin: C++, Java, C#, Perl, PHP, JavaScript,Asp vb.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

C tabanlı programlama dilleri listesi
3 yıl önce

parantezi kullanan C benzeri sözdizimi olan dillerdir. C ailesi, jenerik, işlevsel ve nesnel tabanlı programlama gibi değişik programlama paradigmaları içerir...

B (programlama dili)
3 yıl önce

yorumlanarak çalışan bir dildir. B diline veri tipi ve derlenme desteği getirilerek C programlama dili oluşturulmuştur. B dili değişkenleri pointer olarak...

ANSI C
6 yıl önce

ANSI C, C programlama dilinin Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI) tarafından yayınlanmış halidir. C programlama dili için ilk standart ANSI tarafından...

Programlama dili
3 yıl önce

anlatmasını sağlar. Şu ana kadar 250’den fazla programlama dili yapılmıştır. Bunlardan bazıları Pascal, Basic, C, C#, C++, Java, JavaScript, Cobol, Perl, PHP,...

Programlama dilleri, ALGOL, ASP, ActionScript, Ada, Ada programlama dili, Assembly, BASIC, B programlama dili, Bilgisayar, C
Go (programlama dili)
6 yıl önce

başlayan açık kaynak programlama dilidir. Daha çok sistem programlama için tasarlanmış olup, derlenmiş ve statik tipli bir dildir. Kasım 2009'da çıkmıştır...

Dev-c++
3 yıl önce

Dev C++, C (programlama dili) ve C++ dilleri ile GCC'nin Windows sürümü olan MinGw derleyici setini destekleyen, GNU GPL lisanslı ile dağıtılan özgür bir...

Python (programlama dili)
3 yıl önce

Python ile sistem programlama, kullanıcı arabirimi programlama, ağ programlama, web programlama, uygulama ve veri tabanı yazılımı programlama gibi birçok alanda...

Pascal (programlama dili)
3 yıl önce

Pascal (Paskal okunur) bilgisayar programlama dili pek çok öğrenciye bilgisayar programlamayı öğreten ve çeşitli versiyonları bugün hala yaygın olarak...