C Plus Plus

C Plus Plus (C++) 1980'lerin başında Bjarne Stroustroup tarafından geliştirilen C'yi kapsayan ve nesne yönelimli programlamaya olanak sağlayan sınıf tanımlarıyla ilerleten yaygın olarak kullanılan programlama dili. C++ (si-plas-plas okunur) genel amaçlı bir programlama dilidir. Çoklu paradigma, nesne yönelimlidir.

C Plus Plus (C++) 1980'lerin başında Bjarne Stroustroup tarafından geliştirilen C'yi kapsayan ve nesne yönelimli programlamaya olanak sağlayan sınıf tanımlarıyla ilerleten yaygın olarak kullanılan programlama dili. C++ (si-plas-plas okunur) genel amaçlı bir programlama dilidir. Çoklu paradigma, nesne yönelimlidir. İlk olarak C With Classes olarak adlandırılmış, daha sonra C'deki herhangi bir sayısal değişkenin değerini bir arttırmaya yarayan ve özellikle döngü yapılarında çok sık kullanılan 'i++' ifadesine benzer biçimde C++ olarak adlandırılmıştır.

Genel olarak her C programı aynı zamanda bir C++ programıdır, ancak her C++ programı bir C programı değildir. Bu durumun bazı istisnaları mevcuttur.

C++'ı C'den ayıran ve C++'ın nesne yönelimli bir dil olmasına da olanak sağlayan en temel özellik, class'lardır. Sınıflar sayesinde yeni veri türleri yaratılabilir veya varolan türlerden yenileri türetilebilir. Ayrıca polimorfizm sayesinde bir sınıf tanımıyla yazılmış kod, o sınıf türünden türetilmiş yeni sınıflarla da çalışabilir.

C++ pek çok programlama dili kavramını kapsadığı için başlangıçta alışması zor bir dil gibi gelebilir. Tüm özelliklerini ve inceliklerini kavramak ve uzmanlaşmak ise çok uzun bir süreci gerektirir. Zorluğu görebilmek için aşağıdaki, C++ FAQ Lite'a bakabilirsiniz.

C++, operator overloading, default parameters, function overloading, single inheritance, polymorphism, multiple inheritance özelliklerine sahiptir.

Merhaba Dünya int main()

 {
   std::cout << "Merhaba Dünya!" << std::endl;
 }İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

C Plus Plus ilgili konular

 • Root

  ROOT (okunuşu: ``ruut``), CERN`de geliştirilmekte olan, yüksek enerji fiziğinde son yıllarda standart haline gelmiş, nesne yönelimli programlam
 • C plus plus

  C Plus Plus (C++) 1980'lerin başında Bjarne Stroustroup tarafından geliştirilen C'yi kapsayan ve nesne yönelimli programlamaya olanak sağlayan s
 • Programlama dilleri

  Programlama dili, programcının bir bilgisayara ne yapmasını istediğini anlatmasının standartlaştırılmış bir yoludur. Programlama dilleri,
 • C Sharp programlama dili

  C# Programlama Dili, Microsoft`un geliştirmiş olduğu yeni nesil dilidir. Yine Microsoft tarafından geliştirilmiş .NET teknolojisinin sunduğu di
 • Nesne tabanlı programlama dili

  Nesne tabanlı programlama dili, nesne kullanımını destekleyen ve sarma ilkesine uyan programlama dillerini tanımlar. Ancak nesne tabanlı program
 • Objective-C

  Objective-C, C'nin üzerine yazılmış, yansımalı, nesne yönelimli bir programlama dilidir. ObjC, Objective C ve Obj-C olarak da anılır.
 • C Sharp (programlama dili)

  → Bu maddenin özgün adı C# programlama dili olup, MediaWiki'ye özgü teknik nedenlerle C Sharp olarak yazılmıştır. C# Programlama Dili (si
 • GNU Compiler Collection

  GNU Compiler Collection (GNU Derleyici Koleksiyonu, genelde GCC olarak kısaltılır), GNU Projesi tarafından üretilen ve çeşitli programlama dill
 • Seed7

  Seed7 Thomas Mertes tarafından geliştirilmiş olan genişletilebilir ve genel amaçlı bir programlama dilidir. Sözdizim kuralları açısından C'
 • Kalıtım (programlama)

  Kalıtım (İng. ''inheritance''), bir sınıfın üst sınıftan miras almasına denir. Pratikte karışıklıklara sebep olduğundan kimi programlam