--}}

C Plus Plus

C Plus Plus (C++) 1980'lerin başında Bjarne Stroustroup tarafından geliştirilen C'yi kapsayan ve nesne yönelimli programlamaya olanak sağlayan sınıf tanımlarıyla ilerleten yaygın olarak kullanılan programlama dili. C++ (si-plas-plas okunur) genel amaçlı bir programlama dilidir. Çoklu paradigma, nesne yönelimlidir.

C Plus Plus (C++) 1980'lerin başında Bjarne Stroustroup tarafından geliştirilen C'yi kapsayan ve nesne yönelimli programlamaya olanak sağlayan sınıf tanımlarıyla ilerleten yaygın olarak kullanılan programlama dili. C++ (si-plas-plas okunur) genel amaçlı bir programlama dilidir. Çoklu paradigma, nesne yönelimlidir. İlk olarak C With Classes olarak adlandırılmış, daha sonra C'deki herhangi bir sayısal değişkenin değerini bir arttırmaya yarayan ve özellikle döngü yapılarında çok sık kullanılan 'i++' ifadesine benzer biçimde C++ olarak adlandırılmıştır.

Genel olarak her C programı aynı zamanda bir C++ programıdır, ancak her C++ programı bir C programı değildir. Bu durumun bazı istisnaları mevcuttur.

C++'ı C'den ayıran ve C++'ın nesne yönelimli bir dil olmasına da olanak sağlayan en temel özellik, class'lardır. Sınıflar sayesinde yeni veri türleri yaratılabilir veya varolan türlerden yenileri türetilebilir. Ayrıca polimorfizm sayesinde bir sınıf tanımıyla yazılmış kod, o sınıf türünden türetilmiş yeni sınıflarla da çalışabilir.

C++ pek çok programlama dili kavramını kapsadığı için başlangıçta alışması zor bir dil gibi gelebilir. Tüm özelliklerini ve inceliklerini kavramak ve uzmanlaşmak ise çok uzun bir süreci gerektirir. Zorluğu görebilmek için aşağıdaki, C++ FAQ Lite'a bakabilirsiniz.

C++, operator overloading, default parameters, function overloading, single inheritance, polymorphism, multiple inheritance özelliklerine sahiptir.

Merhaba Dünya int main()

  {
      std::cout << "Merhaba Dünya!" << std::endl;
  }İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.