Caber Kalesi

Caber Kalesi Suriye’nin kuzeyinde, Fırat Nehrinin sol kıyısında eski bir kale. Rakka şehrinde Balis’e giden yol üzerinde, Rakka’nın 50 km batısında, Halep şehrinin 110 km doğusunda yer almaktadır.

CABER KALESI (türkçe) anlamı
1. Caber Kalesi Suriye’nin kuzeyinde
2. Fırat Nehrinin sol kıyısında eski bir kale. Bugün harabe halinde olan bu kale
3. Rakka şehrinde Balis’e giden yol üzerinde
4. Rakka’nın 50 km batısında
5. Halep şehrinin 110 km doğusunda yer almaktadır.

Caber Kalesi hakkında bilgilerOsman Bey'in dedesi Süleyman Şah'ın türbesinin bulunduğu yer
Osman Bey'in dedesi Süleyman Şah'ın türbesinin bulunduğu yer
Caber Kalesi Suriye’nin kuzeyinde, Fırat Nehrinin sol kıyısında eski bir kale. Rakka şehrinde Balis’e giden yol üzerinde, Rakka’nın 50 km batısında, Halep şehrinin 110 km doğusunda yer almaktadır.Türbeden bir başka görüntü
Türbeden bir başka görüntü
İslamiyetten önceki devirde ve İslamiyetin başlangıcı sırasında buranın ismi Davsara idi. Müslüman coğrafya alimleri burası için "Davsen" adını kullandılar. Hicri 5. asırda Beni Kuşeyrli Ca’ber tarafından zaptedildiği için bu isimle şöhret bulmuştur. Bu kale 1087’de Sultan Celaleddin Melikşah tarafından zaptedilmiş ve Halep’teki Ukaylilerin sonuncusu Salim’e verilmiştir.Caber Kalesi Türkiye sınırları dışında bulunan tek Türkiye toprağıdır. Burada Türk bayrağı dalgalanır ve Türk askerleri görev yapar
Caber Kalesi Türkiye sınırları dışında bulunan tek Türkiye toprağıdır. Burada Türk bayrağı dalgalanır ve Türk askerleri görev yapar
1146’da Musul Emiri Atabeg Zengi tarafından kuşatılmış ise de, ölümü üzerine zaptedilememişti. Ancak daha sonra bu kale Ukayliler tarafından Atabeg Zengi’nin oğlu Nureddin Zengi’ye teslim edildi. 1206’da Harzemşahların istilasına, 1260’ta da zalim Hülagü’nün yağmasına ve tahribatına maruz kalmıştır. Memluklüler zamanında Haleb’e bağlanan kale, Kılavun’un hükümdarlığının son zamanlarında tamir edilmiş sonra da Döğer adlı Türkmen Boyunun eline geçmiştir. Döğerli beyler, Memluklüler ve Osmanlılar zamanında kaleye hakim olmuşlardır.Tarihte ilk kez Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı topraklarına katılan bölgede, Süleyman Şah adına türbe yaptırıldı.
Tarihte ilk kez Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı topraklarına katılan bölgede, Süleyman Şah adına türbe yaptırıldı.
Osmanlı vak’anüvislerine göre Ca’ber Kalesi, Osmanlı Devletinin kurucusu olan Osman Beyin büyük babası, Fırat Nehrini geçerken şehid olan Süleyman Şahın gömüldüğü yerdir. Burada Süleyman Şaha ait olduğu tesbit edilen türbe, Osmanlı Sultanı İkinci Abdülhamid tarafından yeniden yaptırılmıştır. Ca’ber Kalesi Osmanlı Devleti zamanında Rakka kazasına bağlı bir nahiye merkeziydi. Birinci Dünya Harbinden sonra Osmanlı Devletinin yıkılması üzerine 1918 yılı sonlarına doğru İngilizler tarafından işgal edildi. Sonradan Suriye Devleti sınırları içine dahil edildi.

20 Kasım 1921’de Türkiye ile Fransa hükumetleri arasında imzalanan Ankara İtilafnamesinin 9. maddesi gereğince; Osmanlı sülalesinin kurucusu olan Sultan Osman Hanın büyük babası Süleyman Şahın, Ca’ber Kalesindeki Türk mezarı diye tanınan kabri, müştemilatı ile beraber Türkiye’nin malı sayılmış ve Türkiye’ye orada muhafızlar bulundurmak ve bayrağını çekmek hakkı tanınmıştır.Türbenin içinden bir görüntü. Görüntüdeki sandukalarda Kayı boyunun lideri Süleyman Şah ve iki muhafızı yatmaktadır.
Türbenin içinden bir görüntü. Görüntüdeki sandukalarda Kayı boyunun lideri Süleyman Şah ve iki muhafızı yatmaktadır.
DSİ Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde türbenin sular altında kalmaması ve yerinde muhafazası için çaba harcayan Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Şanlıurfa ziyaretinin ardından resmi açılışı için gün sayılan Süleyman Şah Türbesi'nde incelemelerde bulundu. Suriye'nin 2002 yılında bölgede Teşrin Barajını inşa edince türbenin sular altında kalmasının söz konusu olduğunu hatırlatan Eroğlu, 2004 yılında DSİ Genel Müdürü olduğum dönemde buranın etrafının tahkim edilmesi ve su geçirmemesi için restore edilmesi konusunda talimat verdim. Ayrıca Karakozak Saygı Karakolunun inşaatı için de talimat verdim. Ancak 2005 yılında yer teslimi yapmamıza rağmen Suriye makamları müteahhit firmanın araç ve gereçlerinin geçmesine bir süre izin vermedi. Ancak 2008 yılında başlanan çalışmalar aynı yıl tamamlandı diye konuştu.

Linkler

http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1118883&title=yurtdisindaki-tek-vatan-topragi Bu makalenin görselleri Zaman Gazetesi web sitesinden alınmıştır.

Caber Kalesi nerede?

Caber Kalesi haritadaki konumu
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Caber Kal'ası

Caber Kalesi (Süryanice: ܩܠܥܗ ܕܓܥܒܪ‎, Arapça: قلعة جعبر‎, Türkçe: Caber, Ca'ber, Cabir, Ceber kalesi), ya da Türk Mezarı Suriye sınırları içinde Fırat Nehri'nin sol kıyısında kalan, eski bir kaledir. Süleyman Şah Türbesi'nin Caber kalesi eteklerinde yer alması ...

Ankara

Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkenti, dünyanın 40. büyük şehri. Nüfusu 2007 nüfus sayımına göre 4.466.756 kişidir. Topraklarının büyük bölümü İç Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Sakarya bölümünde yer alan Ankara ilinin merkez kenti'dir. Rakımı ortalama 890 metredir.

Ankara Antlaşması

Ankara Antlaşması, 1964 Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında ortak üyelik statüsü kuran andlaşma.

Serinhisar, Denizli

==Tarihçe==Denizli MÖ III yy ortalarında Selefkilerden antiokhas II tarafından eşi Laodike`nin adına kurulan laodikeia şehrinin yerine geçmiştir. Pilinius`a göre daha önce Diospolis ve sonra Phoas adlı kasabaların bulunduğu yerde kurulan Laodikeia şimdiki Denizli`nin 6 km kuzeyinde ...

Beylik öncesinde Osmanlılar

Osmanlı İmparatorluğu Kuruluş Dönemi (1299 (?) - 1453), Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan Konstanniyye'nin fethine (29 Mayıs 1453) kadar devam ettiği kabul edilen dönem.

Anklav Ve Eksklav

Siyasi coğrafyada, tamamen başka bir siyasi bölgenin sınırları dahilinde yeralan siyasi bölgeye anklav toprak denilmektedir. Eksklav toprak ise, siyasi olarak bağlı olduğu bölgeye coğrafi açıdan bağlı olmayan, bu bölge ile arasında başka bir siyasi bölge bulunan siyasi ...

Süleyman Şah Türbesi

Süleyman Şah Türbesi Suriye'nin Halep ilinin Karakozak Köyü sınırları içerisinde bulunan ve Türkiye'nin toprağı olarak kabul edilen tarihi bir türbedir.