Caber Kalesi

Kısaca: Caber Kalesi Suriye’nin kuzeyinde, Fırat Nehrinin sol kıyısında eski bir kale. Rakka şehrinde Balis’e giden yol üzerinde, Rakka’nın 50 km batısında, Halep şehrinin 110 km doğusunda yer almaktadır. ...devamı ☟

Caber Kalesi
Caber Kalesi

Caber Kalesi HaritasıOsman Bey'in dedesi Süleyman Şah'ın türbesinin bulunduğu yer
Osman Bey'in dedesi Süleyman Şah'ın türbesinin bulunduğu yer
Caber Kalesi Suriye’nin kuzeyinde, Fırat Nehrinin sol kıyısında eski bir kale. Rakka şehrinde Balis’e giden yol üzerinde, Rakka’nın 50 km batısında, Halep şehrinin 110 km doğusunda yer almaktadır.Türbeden bir başka görüntü
Türbeden bir başka görüntü
İslamiyetten önceki devirde ve İslamiyetin başlangıcı sırasında buranın ismi Davsara idi. Müslüman coğrafya alimleri burası için "Davsen" adını kullandılar. Hicri 5. asırda Beni Kuşeyrli Ca’ber tarafından zaptedildiği için bu isimle şöhret bulmuştur. Bu kale 1087’de Sultan Celaleddin Melikşah tarafından zaptedilmiş ve Halep’teki Ukaylilerin sonuncusu Salim’e verilmiştir.Caber Kalesi Türkiye sınırları dışında bulunan tek Türkiye toprağıdır. Burada Türk bayrağı dalgalanır ve Türk askerleri görev yapar
Caber Kalesi Türkiye sınırları dışında bulunan tek Türkiye toprağıdır. Burada Türk bayrağı dalgalanır ve Türk askerleri görev yapar
1146’da Musul Emiri Atabeg Zengi tarafından kuşatılmış ise de, ölümü üzerine zaptedilememişti. Ancak daha sonra bu kale Ukayliler tarafından Atabeg Zengi’nin oğlu Nureddin Zengi’ye teslim edildi. 1206’da Harzemşahların istilasına, 1260’ta da zalim Hülagü’nün yağmasına ve tahribatına maruz kalmıştır. Memluklüler zamanında Haleb’e bağlanan kale, Kılavun’un hükümdarlığının son zamanlarında tamir edilmiş sonra da Döğer adlı Türkmen Boyunun eline geçmiştir. Döğerli beyler, Memluklüler ve Osmanlılar zamanında kaleye hakim olmuşlardır.Tarihte ilk kez Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı topraklarına katılan bölgede, Süleyman Şah adına türbe yaptırıldı.
Tarihte ilk kez Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı topraklarına katılan bölgede, Süleyman Şah adına türbe yaptırıldı.
Osmanlı vak’anüvislerine göre Ca’ber Kalesi, Osmanlı Devletinin kurucusu olan Osman Beyin büyük babası, Fırat Nehrini geçerken şehid olan Süleyman Şahın gömüldüğü yerdir. Burada Süleyman Şaha ait olduğu tesbit edilen türbe, Osmanlı Sultanı İkinci Abdülhamid tarafından yeniden yaptırılmıştır. Ca’ber Kalesi Osmanlı Devleti zamanında Rakka kazasına bağlı bir nahiye merkeziydi. Birinci Dünya Harbinden sonra Osmanlı Devletinin yıkılması üzerine 1918 yılı sonlarına doğru İngilizler tarafından işgal edildi. Sonradan Suriye Devleti sınırları içine dahil edildi.

20 Kasım 1921’de Türkiye ile Fransa hükumetleri arasında imzalanan Ankara İtilafnamesinin 9. maddesi gereğince; Osmanlı sülalesinin kurucusu olan Sultan Osman Hanın büyük babası Süleyman Şahın, Ca’ber Kalesindeki Türk mezarı diye tanınan kabri, müştemilatı ile beraber Türkiye’nin malı sayılmış ve Türkiye’ye orada muhafızlar bulundurmak ve bayrağını çekmek hakkı tanınmıştır.Türbenin içinden bir görüntü. Görüntüdeki sandukalarda Kayı boyunun lideri Süleyman Şah ve iki muhafızı yatmaktadır.
Türbenin içinden bir görüntü. Görüntüdeki sandukalarda Kayı boyunun lideri Süleyman Şah ve iki muhafızı yatmaktadır.
DSİ Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde türbenin sular altında kalmaması ve yerinde muhafazası için çaba harcayan Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Şanlıurfa ziyaretinin ardından resmi açılışı için gün sayılan Süleyman Şah Türbesi'nde incelemelerde bulundu. Suriye'nin 2002 yılında bölgede Teşrin Barajını inşa edince türbenin sular altında kalmasının söz konusu olduğunu hatırlatan Eroğlu, 2004 yılında DSİ Genel Müdürü olduğum dönemde buranın etrafının tahkim edilmesi ve su geçirmemesi için restore edilmesi konusunda talimat verdim. Ayrıca Karakozak Saygı Karakolunun inşaatı için de talimat verdim. Ancak 2005 yılında yer teslimi yapmamıza rağmen Suriye makamları müteahhit firmanın araç ve gereçlerinin geçmesine bir süre izin vermedi. Ancak 2008 yılında başlanan çalışmalar aynı yıl tamamlandı diye konuştu.

Linkler

http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1118883&title=yurtdisindaki-tek-vatan-topragi Bu makalenin görselleri Zaman Gazetesi web sitesinden alınmıştır.

Caber Kalesi

Caber Kalesi Suriye’nin kuzeyinde, Fırat Nehrinin sol kıyısında eski bir kale. Bugün harabe halinde olan bu kale, Rakka şehrinde Balis’e giden yol üzerinde, Rakka’nın 50 km batısında, Halep şehrinin 110 km doğusunda yer almaktadır.

misafir - 8 yıl önce
Caber Kalesi haritadaki konumu. Caber Kalesi, Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Bey'in dedesi Süleyman Şah'ın kabrinin bulunduğu, Suriye'deki Türk toprağıdır.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Caber Kalesi Resimleri

Süleyman Şah Türbesi
4 yıl önce

birlikte Fırat sularında boğulur. Süleyman Şah’ın naaşı ve iki askeri Caber Kalesi eteklerine bir kümbete defnedilir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde imparatorluk...

Düğer, Hafik
5 yıl önce

Azerbaycan da ve Suriye Caber kalesi etrafında yaşadığı geçmektedir. Süleyman Şah'ın öldükten sonrada Naaşının Caber Kalesi etrafında yaşayan Düğer topluluğun...

Düğer, Hafik, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akıncılar, Sivas, Altınyayla, Sivas
Anklav ve eksklav
2 yıl önce

Lesotho anklav topraktır. Türkiye'nin ekslav toprağı, Suriye'deki Caber Kalesi'dir. İsviçre içinde de iki anklav bulunur: Almanya'ya ait olan Büsingen...

Caberfakılı, Alaşehir
5 yıl önce

döğerler ve caberler iskan etmişlersede caber burhan ve kardeşleri halep caber kalesi civarından göçürülmüşlerdir.) Manisa il merkezine 120 km, Alaşehir ilçesine...

Caberfakılı, Alaşehir, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Ahmetli, Manisa, Akhisar, Manisa
I. Süleyman Şah
5 yıl önce

Süleyman Şah öldüğünde Caber Kalesi'ne defnedildiği yönündeki rivayetler doğru değildir. Zira Kutalmışoğlu öldürüldüğünde Caber Kalesi henüz Selçuklular tarafından...

Kutalmışoğlu Süleyman Şah, 1077, 1086, Anadolu Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Sultanları, Ebu`l-Kasım, I. Alaeddin Keykubad, I. Gıyaseddin Keyhüsrev, I. Kılıç Arslan, I. Rükneddin Mesud, I. İzzeddin Keykavus
Fırat
2 yıl önce

Nehri'nden bir görüntü. 17. yüzyıl Fransız haritası. Rafetus euphraticus. Caber Kalesi. Keban Barajı. Güney Irak'ta bir balıkçı teknesi. Kahta kıyıları. Irak...

Fırat, Adıyaman, Akad, Atatürk Barajı, Basra Körfezi, Birecik Barajı, Dicle, Dicle Nehri, Elazığ, Farsça
Süleyman Şah
2 yıl önce

Kutalmışoğlu Süleyman Şah ile karıştırılmaktadır. Ölümünden sonra Caber Kalesi'nin Fırat nehri hizasındaki kuzeyde (Türkiye'ye kuş uçuşu 30 km kadar güneyde)...

Süleyman ݞah, Süleyman ݞah
Suriye
2 yıl önce

الزور) (Deyrizor) Haseke (مُحافظة الحسكة) (Haseke) Suriye İç Savaşı Caber Kalesi, Suriye toprakları içinde kalan Türkiye ait toprak parçası, Türk Mezarlığı...

Şam, Nusayriler, Humus, Beşar Esad, Lübnan, 1944, 1946, 1 Ocak, Afganistan, Afrika Birliği, Akdeniz