Cadı Karısı

Çarşamba karısı

Türkçe`de `saçı başı karmakarışık, üstü başı özensiz kadın` anlamında kullanılır, zaman zaman Alkarısı`na tekabül eder.

Ügyek

Ügyek (8. yüzyılın ikinci yarısı – 9. yüzyılın ilk yarısı), veya diğer adıyla Ugek, Álmos'un babası, ilk Büyük Macar Prensi'dir. Karısı Emese, rüyasında Tuğrul kuşunu görmüş ve Álmos doğmuştur.

cadı

Fena ruhlu, çirkin, ihtiyar kadın anlamına gelen bir deyim. Dinî endişelerden ötürü bizde çoklukla ...

İngiliz Kaan

İngiliz Kaan 1903-1912 yılları arasında İstanbul`da İngiliz ordusu adına istihbarat görevlerinde bulunmus bir İngiliz ajanıdır. Gercek ismi Champell Roney`dir. Uzun yıllar boyunca istihbarat görevini yerine getiren ajan akıcı ve hızlı Türkçesi ile (bu en...

karısı

Sazakan

Göklerde dolaştığına inanılan kötücül bir varlık. İnanışa göre; o, yaz mevsiminde bulutların arasında dolaşır, baharda yağmurdan önce kendini gösterir. Onun ortaya çıkması, gür yağmur ve bol ürün olacağının göstergesidir. O, ejderha benzeri kocaman bir va...

Harkıt

Harkıt, damlarda dolaşan ve bacadan torba sarkıtması ile bilinen çocukları korkutmak için ismi kullanılan yaratık. Türk halkının genellikle çocuklarını bazı tehlike ve davranışlardan sakındırmak için sıklıkla başvurduğu memoratlara örnek kabul edilebilir....

Hıbılık

Türkiye`nin bazı yörelerinde yaşayan insanlara göre, görünüş olarak Alkarısı şeklinde olan kötücül bir varlık. Ona gıbılık da denilmiştir. Ancah "hıbılık"ın ondan farkı vardır. Alkarısı sadece yeni doğum yapmış kadınları rahatsız eder. Oysa hıbı...

İççi

Eski inanışlara göre, her bir dağın, akarsuyun ve ormanın kendi koruyucusu vardır. Aslında sahipler (iyeler) sistemiyle bir çizgide birleşen bu ruhlar iyiliksever olup insanlara yardım ederler. Karşılığında da onlara karşı saygılı davranılmasını isterler....

Aldacı

Yeraltı tanrısı Erlik`in insanların canını alması için yeryüzüne gönderdiği ve onun elçisi olduğuna inanılan kötü ruh. Ölüm meleği. Bu inanç Türklerin başka dinlerin etkisinde kalmalarıyla oluşmuştur.