Cafer-i Tayyar

Cafer-i Tayyar Peygamber efendimizin amcasının oğlu ve ilk Müslüman olanların otuz ikincisi. Ebû Tâlib’in oğlu, hazret-i Ali’nin ağabeyidir. Müslüman olduktan sonra, Kureyşlilerin eziyetlerinden kurtulmak üzere bâzı Eshâb-ı kirâmla birlikte, Habeşistan’a göç etti. Burada Necâşî’nin huzûrunda yaptığı konuşma, devletler husûsî hukûkunun temelini teşkil etmiştir. Hayber’in fethi günü 628 (H.7) Habeşistân’dan geri döndü. Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellemin;

Peygamber efendimizin amcasının oğlu ve ilk Müslüman olanların otuz ikincisi. Ebu Talib’in oğlu, hazret-i Ali’nin ağabeyidir. Müslüman olduktan sonra, Kureyşlilerin eziyetlerinden kurtulmak üzere bazı Eshab-ı kiramla birlikte, Habeşistan’a göç etti. Burada Necaşi’nin huzurunda yaptığı konuşma, devletler hususi hukukunun temelini teşkil etmiştir. Hayber’in fethi günü 628 (H.7) Habeşistan’dan geri döndü. Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellemin; "Hayber’in fethine mi, yoksa Cafer’in gelmesine mi sevineyim?" şeklinde buyurmaları meşhurdur.

Hazret-i Cafer, 629 senesinde Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) tarafından Zeyd bin Harise kumandasındaki üç bin kişilik bir orduyla Rumlara karşı gönderildi. Şam yakınlarında Mute denilen yerde, Rum askeriyle yapılan muharebede sancaktar Zeyd bin Harise radıyallahü anh şehid olunca, sancağı eline alarak, düşmana karşı hücuma geçti. Önce sağ, sonra sol eli kesilince, sancağı dişleri ile tuttu. Şehid olunca, mübarek bedeninin açık yerlerinde yetmişten fazla kılıç ve ok yarası görüldü.

Bu haber, Medine’ye ulaşınca, Peygamber efendimiz çok üzüldü. Kesilen iki eli yerine, Allahü teala tarafından iki kanat ihsan edildiği ve Cennet’te uçmakta olduğu vahiyle bildirildi. Peygamber efendimiz şehid olan Cafer’in (radıyallahü anh) çocuklarına: "Ey iki kanatlı, mes’ut kimsenin çocukları!" buyurup durumu müjdelemiştir. Bunun için Cafer "Tayyar" (uçan) ismiyle tanınmıştır. Şehid olduğu zaman kırk bir yaşındaydı. Resulullah’a (sallallahü aleyhi ve sellem) benzeyen yedi kişiden biridir. Mute civarında bulunan kabri hala mevcud olup, yanında Eyyubilerden El-Melik-ül-Muazzam Îsa Bey tarafından bir cami yaptırılmıştır.

Hazret-i Cafer-i Tayyar, son derece kahraman, cömert, fakirlerin dostu ve misafirperver idi. Fakir ve gariplere muhabbet ve iltifatları o kadar çoktu ki, Server-i alem sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz ona "Fakirler babası" buyururlardı. Onun faziletlerinin çokluğundan dolayı da; "Senin suretin de siretin de bana benzer." buyurarak, sima, görünüş, hal, hareket ve ahlak olarak kendilerine çok benzediğini bildirdiler.

Cafer-i Tayyar radıyallahü anh, şehadetinden sonra geriye, Abdullah, Muhammed, Avf ismindeki oğullarıyla, Ammare ismindeki bir kız çocuğu bırakmıştır. Nesli oğlu Abdullah vasıtasıyla devam etti.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.