Cafer Özsoy

İsmâil bin Câ'fer el-Mûbarek

İsmâil bin Câ'fer el-Mûbarek İmam Cafer-i Sadık'ın en büyük oğlu ve Şiîliğin İsmâilîyye mezhebinin ismini aldığı şâhsiyettir. Babasından evvel vefât ettiğinden fiilen imâm olamamıştır. İsmâilîyye mezhebine göre İmâmet İsmâ‘îl bin Câfer el-Mûbarek’in oğlu...

Cafar al-Sadik

İmam Caferi Sadık

Câʿfer-i Sâdık

Câʿfer es-Sâdık

İmam-ı Caferi Sadık

İmâm Câʿfer-i Sâdık

Yediciler

Yediciler () İsmâilîyye Şiîliğinin bir koludur. İsmâil bin Câ'fer el-Mûbarek'in yedinci ve sonuncu imâm olduğuna inanmalarından ötürü ''"Yediciler"'' olarak ün salmışlardır. En meşhur ve fa'al olan kollarını Karmatîler'in oluşturduğu ''"Yediciler",'' İsmâ...

Câ‘fer et-Tayyâr