Kanlı Cafer Ağa, (ö. 1521, İstanbul) Osmanlı denizcisi. I. Selim döneminde ve I. Süleyman saltanat başlangıcında 1516 ve 1520 yılları arasında dört yıl Kaptan-ı Derya'lık yapmıştır.

Cafer Ağa

Kanlı Cafer Ağa, (ö. 1521, İstanbul) Osmanlı denizcisi. I. Selim döneminde ve I. Süleyman saltanat başlangıcında 1516 ve 1520 yılları arasında dört yıl Kaptan-ı Derya'lık yapmıştır.

Hayatı

Devşirme olduğu ve eğitimini Enderun'da yaptığı sanılmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman 1520'de tahta çıktığı zaman halka zulüm ettiği sebebiyle yapılan şikayetler üzerine görevinden azledildi. 1521'de idam edildi.

Dış bağlantılar

* Yayın Kurulu, "Cafer Ağa (Kanlı)", (1999), Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.1 s.332 ISBN:975-08-0072-9 . * Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN:975-333-0383 C.II s.69 [1]

Kaynaklar

Vikipedi

Cafer Ağa (Sivas Yöresi Türküleri) sözleri

Sivas Yöresi Türküleri tarafından albümünde söylenen Cafer Ağa adlı şarkının sözleri.

Öküzü hayli zorlamış
Geriyon mu Cafer Ağa
Sırtında gönü kalmamış
Görüyon mu Cafer Ağa

Akdağ'da nacak yaptırır
Nakış koymayıp döktürür
Gelinlere kök söktürür
Yoruyon mu Cafer Ağa

Alekse'li Abdal Kekeç
Kağnısına diker dikeç
Ormancı geliyor ha kaç
Duruyon mu Cafer Ağa

Sakar kıratın varıdı
Yılkıda kurtlar yer idi
Hem kırıdı hem dorudu
Yürüyon mu Cafer Ağa

Kâbe görmezden ezeli
Çokça severdi güzeli
Şarap sofrası düzeli
Vuruyon mu Cafer Ağa

Hafiye dokudu bezi
Üzerine yazdı yazı
Namaz da kılardı bazı
Seriyon mu Cafer Ağa

Hac'a gitmişti bir sefer
Adı oldu Hacı Cafer
Aha sana tam bir nefer
Arıyon mu Cafer Ağa

Dedem idi kendileri
Sevmez bey-efendileri
İmam olup kandıralı
Eriyon mu Cafer Ağa

Ahirette huzur bulsun
Bu hasretlik bende kalsın
Yerin Cennet mekan olsun
Varıyon mu Cafer Ağa

Beni saymazdın toruna
Daha göremem yarına
Ceylani 'yi sen bağrına
Sarıyon mu Cafer Ağa

Cafer Ağa (Aşık Ceylani) sözleri

Aşık Ceylani tarafından albümünde söylenen Cafer Ağa adlı şarkının sözleri.

Öküzü hayli zorlamış
Geriyon mu Cafer Ağa
Sırtında gönü kalmamış
Görüyon mu Cafer Ağa

Akdağ'da nacak yaptırır
Nakış koymayıp döktürür
Gelinlere kök söktürür
Yoruyon mu Cafer Ağa

Alekse'li Abdal Kekeç
Kağnısına diker dikeç
Ormancı geliyor ha kaç
Duruyon mu Cafer Ağa

Sakar kıratın varıdı
Yılkıda kurtlar yer idi
Hem kırıdı hem dorudu
Yürüyon mu Cafer Ağa

Kâbe görmezden ezeli
Çokça severdi güzeli
Şarap sofrası düzeli
Vuruyon mu Cafer Ağa

Hafiye dokudu bezi
Üzerine yazdı yazı
Namaz da kılardı bazı
Seriyon mu Cafer Ağa

Hac'a gitmişti bir sefer
Adı oldu Hacı Cafer
Aha sana tam bir nefer
Arıyon mu Cafer Ağa

Dedem idi kendileri
Sevmez bey-efendileri
İmam olup kandıralı
Eriyon mu Cafer Ağa

Ahirette huzur bulsun
Bu hasretlik bende kalsın
Yerin Cennet mekan olsun
Varıyon mu Cafer Ağa

Beni saymazdın toruna
Daha göremem yarına
Ceylani 'yi sen bağrına
Sarıyon mu Cafer Ağa

Yanıtlar