Cafer Tayyar Eğilmez

Kurtuluş Savaşı sırasında Trakya harekatını yöneten ve Cumhuriyet Terakkiperver Partisi kurucuları arasına giren Cafer Tayyar Eğilmez, Plevne kahramanlarından Yüzbaşı Enma Efendinin oğludur. Drama ve Manastır Askeri Rüştiye ve İdadisi'nde okudu. 1903'te Harbiye'den yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu.

Kurtuluş Savaşı sırasında Trakya harekatını yöneten ve Cumhuriyet Terakkiperver Partisi kurucuları arasına giren Cafer Tayyar Eğilmez, Plevne kahramanlarından Yüzbaşı Enma Efendinin oğludur.

Drama ve Manastır Askeri Rüştiye ve İdadisi'nde okudu. 1903'te Harbiye'den yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. 1907'de Üsküp'te, İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni kuranlar arasına katıldı. Binbaşı rütbesi ile İpek mutasarrıflığına tayin edildi. Balkan Savaşı'nı takip eden tarihlerde 16. Kolordu Erkan-ı Harbiye Reisliğine getirildi.

1915-1916 Çanakkale Savaşları'na katıldı. I. Dünya Savaşı bitiminde Kurtuluş Savaşı'na katıldı ve Trakya Cephesini yönetti. Birinci ve İkinci Büyük Millet Meclisi'ne Trakya Milletvekili olarak girdi. Nestari İsyanını bastırdıktan sonra, ordudan kesin olarak ayrıldı. Cumhuriyet Terakkiperver Fırkasına katıldı. Bu partinin Şeyh Sait İsyanından sonra kapatılması üzerine yargılandı. Daha sonra suçu bağışlanarak tahliye edildi.


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Cafer Tayyar Eğilmez ilgili konular

 • Cafer-i Tayyar

  Cafer-i Tayyar Peygamber efendimizin amcasının oğlu ve ilk Müslüman olanların otuz ikincisi. Ebû Tâlib’in oğlu, hazret-i Ali’nin ağabeyi
 • Cafer Tayyar Eğilmez

  Kurtuluş Savaşı sırasında Trakya harekatını yöneten ve Cumhuriyet Terakkiperver Partisi kurucuları arasına giren Cafer Tayyar Eğilmez, Plev
 • Cafer Tayyar Paşa

  Cafer Tayyar Eğilmez (1877, Priştine - 3 Ocak 1958, İstanbul), Türk asker ve siyaset adamı. Trakya bölgesi Kuva-yi Milliye yöneticisi ve millet
 • Cafer Tayyar Sadıklar

  Cafer Tayyar Sadıklar (d. 1932, Niğde, Türkiye), Türk siyasetçi bürokrat.
 • 1. Tümen

  Bilgi Kutusu Askeri
 • Sadıklar

  Sadıklar şu anlamlara gelebilir:
 • 1. Fırka (Osmanlı)

  1. Fırka, Osmanlı Ordusu'nun fırkalarından biri.
 • Nasturi Ayaklanması

  Nasturi Ayaklanması (7 Ağustos-26 Eylül 1924) Güneydoğu Anadolu'da Nasturilerin bağımsızlık için başlattığı isyan hareketi.
Cafer Tayyar Eğilmez
Cafer Tayyar Eğilmez