Caferilik

Caferilik veya Onikiciler Arapça`da اثنا عشرية -Isnaaşeriyye- oniki imama inanan "Şiî-Alevi" mezhebidir. Her ne kadar İsmaililer de Hz.Muhammed`den sonra gelen masum imamların varlığına inanıyor olsalar da özelde Onikiciler veya Caferiler için İmamilik de kullanılan terimler arasındadır.

}

Caferilik veya Onikiciler Arapça`da اثنا عشرية -Isnaaşeriyye- oniki imama inanan "Şii-Alevi" mezhebidir.

Her ne kadar İsmaililer de Hz.Muhammed`den sonra gelen masum imamların varlığına inanıyor olsalar da özelde Onikiciler veya Caferiler için İmamilik de kullanılan terimler arasındadır.

Şia`nın yüzde 80`i onikici veya caferidir. Azerbaycan, İran, Irak, Lübnan,Yemen ve Bahreyn`de hakim şii mezhebidir. Alí©vi`lerin tamamı "Caferi" Meshepindendir.

Teoloji

Caferilikte dini hukuk veya Şeriat ilkeleri, Kur`an ve Sünnetten çıkarılır. Sünni ve Şiilik arasındaki farklılık Şiiliğin Hz.Muhammed`den sonra ilk yöneticinin hem peygamberin vasiyetiyle hem de İlahi seçimle Hz.Ali olması gerektiğine inanılmasıdır. Bunun sonucu olarak Caferiler

  1. 12 İmam kanalıyla gelen Hz.Muhammed`in sözlerini (hadis)takip ederler.
  2. Sünnilerin makbul halife kabul ettikleri Hz.Ebu Bekir, Hz.Ömer ve Hz.Osman kanalıyla gelen hadisleri kabul etmez, onları model almazlar.
  3. Hz.Muhammed ve kızı Fatima Zahra`nın yanısıra Oniki imama masumluk ve yanılmazlık atfederler ve sadece bu grubun sözlerini ve örnekliğini dinde kendilerine örnek alırlar.


Bazı Farklar

İbadetteki FarklılıklarCaferilik`teibadet öncesi yapılan temizlikte (abdest denir) ayaklar yıkanmak yerine hafif ıslak olan eller ayaklara sürülür (mesh denir)

Günlük ibadetlerde (namaz) ise Sünnilerle aynı şekilde namaz 5 vakit kabul edilir ancak öğle ile ikindi akşam ile yatsı namazları birleştirilerek (Arapça`da toplamak, birleştirmek anlamına gelen "cem" terimiyle adlandırılır) gerçekleştirilir.

EvlilikCaferilikte Sünnilerde olduğu gibi evliliğin pek çok kuralı ortak kabul edilmekle birlikte (karşılıklı anlaşma, hukuken tescil edilmesi vs.) Caferilerde tarafların önceden evliliklerine süre tayin ederek evlenmeleri (Mut`a nikahı denir) geçerli bir uygulamadır. Geçici evlilik de denilen Mut`a Nikahı tüm Sünni mezheplerce geçersiz kabul edilmektedir.bu uygulama hz resulu ekrem saa in döneminde uygulanmıştır zaten bu evliliğin temeli kuranı mecidin nisa suresinin 24. ayetindede tescil edilmiştir.sahabeler dahi muta denilen geçici nikahı uygulardık diye sözleri ehli sünnetin hadis kaynaklarında mevcuttur.ancak bu uygulama hattab oğlu ömer tarfından kaldırılmıştır. 2. halife bu türlü peygamber tarafından uygulanan amelleri kaldırmakla ünlüdür. hatta teravih namzı ferdi kılındığı halde sünneti bir namazı peygambere rağmen cemaatle kılınan bir namaz haline getirmiştir.ve hatta namazda eller açık bir şekilde olarak kılnmasına rağmen eller üst üste konularak namazın şekillerinde bile uygulamalar değiştirilmiştir.

Beşte Birlik Vergi (Hums)Sünnilerden farklı olarak Caferilerde Hums denilen gelirin beşte birinden alınan bir vergi bulunmaktadır. Zekattan farklıdır. Caferi din adamlarına göre Hums`un bir parçası İmamların soyundan gelen kimselere ve fakir, yetim olan Seyyidlere ikinci parçası da dini bilgisi geniş olup hüküm verebilen Müctehidlere verilir.

Caferi Fıkıh Ekolleri

  • Usuli : Bazı konularda fetva Hadis`in önünde tutulur.
  • Ahbari : Hadis fetvanın önünde tutulur.
  • Şeyhi


Günümüzde Usuli kolu en yaygın Caferi koludur.

KaynakKaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

caferilik

Caferi olma durumu.


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Caferilik
caferilik