Caferilik

Kısaca: Caferilik veya Onikiciler Arapça`da اثنا عشرية -Isnaaşeriyye- oniki imama inanan "Şiî-Alevi" mezhebidir. Her ne kadar İsmaililer de Hz.Muhammed`den sonra gelen masum imamların varlığına inanıyor olsalar da özelde Onikiciler veya Caferiler için İmamilik de kullanılan terimler arasındadır. ...devamı ☟

caferilik
Caferilik

}

Caferilik veya Onikiciler Arapça`da اثنا عشرية -Isnaaşeriyye- oniki imama inanan "Şii-Alevi" mezhebidir.

Her ne kadar İsmaililer de Hz.Muhammed`den sonra gelen masum imamların varlığına inanıyor olsalar da özelde Onikiciler veya Caferiler için İmamilik de kullanılan terimler arasındadır.

Şia`nın yüzde 80`i onikici veya caferidir. Azerbaycan, İran, Irak, Lübnan,Yemen ve Bahreyn`de hakim şii mezhebidir. Alí©vi`lerin tamamı "Caferi" Meshepindendir.

Teoloji

Caferilikte dini hukuk veya Şeriat ilkeleri, Kur`an ve Sünnetten çıkarılır. Sünni ve Şiilik arasındaki farklılık Şiiliğin Hz.Muhammed`den sonra ilk yöneticinin hem peygamberin vasiyetiyle hem de İlahi seçimle Hz.Ali olması gerektiğine inanılmasıdır. Bunun sonucu olarak Caferiler

  1. 12 İmam kanalıyla gelen Hz.Muhammed`in sözlerini (hadis)takip ederler.
  2. Sünnilerin makbul halife kabul ettikleri Hz.Ebu Bekir, Hz.Ömer ve Hz.Osman kanalıyla gelen hadisleri kabul etmez, onları model almazlar.
  3. Hz.Muhammed ve kızı Fatima Zahra`nın yanısıra Oniki imama masumluk ve yanılmazlık atfederler ve sadece bu grubun sözlerini ve örnekliğini dinde kendilerine örnek alırlar.


Bazı Farklar

İbadetteki FarklılıklarCaferilik`teibadet öncesi yapılan temizlikte (abdest denir) ayaklar yıkanmak yerine hafif ıslak olan eller ayaklara sürülür (mesh denir)

Günlük ibadetlerde (namaz) ise Sünnilerle aynı şekilde namaz 5 vakit kabul edilir ancak öğle ile ikindi akşam ile yatsı namazları birleştirilerek (Arapça`da toplamak, birleştirmek anlamına gelen "cem" terimiyle adlandırılır) gerçekleştirilir.

EvlilikCaferilikte Sünnilerde olduğu gibi evliliğin pek çok kuralı ortak kabul edilmekle birlikte (karşılıklı anlaşma, hukuken tescil edilmesi vs.) Caferilerde tarafların önceden evliliklerine süre tayin ederek evlenmeleri (Mut`a nikahı denir) geçerli bir uygulamadır. Geçici evlilik de denilen Mut`a Nikahı tüm Sünni mezheplerce geçersiz kabul edilmektedir.bu uygulama hz resulu ekrem saa in döneminde uygulanmıştır zaten bu evliliğin temeli kuranı mecidin nisa suresinin 24. ayetindede tescil edilmiştir.sahabeler dahi muta denilen geçici nikahı uygulardık diye sözleri ehli sünnetin hadis kaynaklarında mevcuttur.ancak bu uygulama hattab oğlu ömer tarfından kaldırılmıştır. 2. halife bu türlü peygamber tarafından uygulanan amelleri kaldırmakla ünlüdür. hatta teravih namzı ferdi kılındığı halde sünneti bir namazı peygambere rağmen cemaatle kılınan bir namaz haline getirmiştir.ve hatta namazda eller açık bir şekilde olarak kılnmasına rağmen eller üst üste konularak namazın şekillerinde bile uygulamalar değiştirilmiştir.

Beşte Birlik Vergi (Hums)Sünnilerden farklı olarak Caferilerde Hums denilen gelirin beşte birinden alınan bir vergi bulunmaktadır. Zekattan farklıdır. Caferi din adamlarına göre Hums`un bir parçası İmamların soyundan gelen kimselere ve fakir, yetim olan Seyyidlere ikinci parçası da dini bilgisi geniş olup hüküm verebilen Müctehidlere verilir.

Caferi Fıkıh Ekolleri

  • Usuli : Bazı konularda fetva Hadis`in önünde tutulur.
  • Ahbari : Hadis fetvanın önünde tutulur.
  • Şeyhi


Günümüzde Usuli kolu en yaygın Caferi koludur.

KaynakKaynaklar

Vikipedi

caferilik

Caferi olma durumu.

İlgili konular

alevi sunni

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Caferilik
1 yıl önce

Mezhepler Zeydilik İmâmîyye İsnâaşeriyye Bâtınîlik Alevilik Bektaşi inancı Caferilik Galiyye Hurûfilik Nusayrilik Kızılbaş İsmaililik Nizarîlik Mustalilik...

Caferilik, Alevi, Sünni, Şiilik, ,
Usûlîlik
4 yıl önce

dışında Akıl (hikmet, Sünnilik'te Kıyas)'ı da kabul eden Şiilik meşrebin Caferilik mezhebinin ekollerinden biridir. Usûlî ekolünde İmamın gayba sırasında...

765
1 yıl önce

geleneksel veraset düzenine göre 47. imparatoru (d. 733) tarihi bilinmeyen Ca'fer es-Sâdık, Caferilik fıkhının kurucusu Telets, Tuna Bulgar Devleti hanı...

765, 7. yüzyıl, 760, 761, 762, 763, 764, 766, 767, 768, 769
Şeyhilik
4 yıl önce

Şeyhî (Arapça: الشيخية al Shaikhīyya, Farsça: شيخی Shaikhī), Caferiliğin müctehidi Şeyh Ahmed'in teolojisine bağlı ekol. "Şeyhîlik", 19. yüzyıl başlarında...

Seyyid Hasan Paşa
4 yıl önce

barış şartlarını açıklamıştır. Bunlar başında Caferilik mezhebinin 5. mezhep olarak kabulü ve İran'lı Caferilik mezhebine mensup olan hacıların Mekke'de Kabe...

Seyyid Hasan Paşa, 1743, 1746, 23 Ağustos, 9 Ağustos, Ayaşlı Nişancı İsmail Paşa, Bahadırzade Arabacı Ali Paşa, Bayburtlu Kara İbrahim Paşa, Boynueğri Seyyid Abdullah Paşa, Bozoklu (Bıyıklı) Mustafa Paşa, Daltaban Mustafa Paşa
Nadir Şah
1 yıl önce

hükümdar Türkçe konuşmuşlardır. Nadir Şah, Safevilerin aksine Şia'yı Caferilik ismi altında dört Sünni mezhebin yanında beşinci İslam mezhebi saymak...

Nişancı Şehla Hacı Ahmed Paşa
4 yıl önce

İstanbul'a büyük sorunlar yaşanarak geçirilebildi. İran'ın istediği Caferilik'in "beşinci mezhep" olarak kabul edilmesi ve bunun Kabbe'de yansıtılması...

Nişancı Şehla Hacı Ahmed Paşa, 1740, 1742, 21 Nisan, 23 Haziran, Ayaşlı Nişancı İsmail Paşa, Bahadırzade Arabacı Ali Paşa, Bayburtlu Kara İbrahim Paşa, Boynueğri Seyyid Abdullah Paşa, Bozoklu (Bıyıklı) Mustafa Paşa, Daltaban Mustafa Paşa
20 Nisan
1 yıl önce

Başbakanı olarak göreve başladı. 702 - Cafer-i Sadık, İslam fıkhî mezhebi Caferiliğe ismini veren Şii imam (ö. 765) 1761 - Şah Sultan, III. Mustafa'nın kızı...

20 Nisan, 10 Nisan, 11 Nisan, 12 Nisan, 13 Nisan, 14 Nisan, 15 Nisan, 16 Nisan, 17 Nisan, 1841, 1873