caiz

Mübah (Arapça: مباح Mubah) İslam dini terimi. Efâl-i mükellefin'dendir.

CAIZ (türkçe) anlamı
1. Mümkün
2. olur
3. olabilir
4. Fık: Yapılması sahih ve mübah olan herhangi bir fiil veya akit.
CAIZ (türkçe) anlamı
5. din
6. yasa
7. töre ya da başka bakımdan işlenmesinde
8. yapılmasında sakınca olmayan
9. yapılıp işlenmesine izin verilen
10. uygun
11. yerinde sayılan
yakışık alan.
CAIZ (türkçe) anlamı
12. (Arapça) Erkek ismi 1. Geçer. 2. Caiz
13. İslam'ın mumaleta taalluk eden 5 ahkamından biridir. 3. İşlenmesi
14. yapılması müsaade alınabilir anlamında olup
15. şeran yasaklanmayan her fiili içerir.
CAIZ (türkçe) ingilizcesi
1. adj. possible
2. could be
3. might be,
CAIZ (türkçe) almancası
1. adj. erlaubt
2. zulässig

Caiz hakkında bilgiler

caiz ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: mübah

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Mormon

Mormonlar Joseph Smith tarafından 1830`da kuruldu. Yaklaşık 10 milyon takipçisi vardır. Bunların büyük bir bölümü ABD`nin Utah eyaletindedir.

Haciz

Haciz Alm. Pfändung (f), Fr. Saise-arrêt (f), İng. Distraint, sequestration. Borcunu ödemeyen borçlunun menkul (taşınabilir) ve gayrimenkul (taşınmaz) mallarına, alacaklının talebi üzerine adli ve idari makamlarca el konulması. İhtiyati haciz: Vadesi gelen borcunu ödemeyen ...

Ehl-i Kitab

Ehl-i Kitab kitap verilen, kitap sahibi manasına Yahudi, Hıristiyanlara ve kendilerinde Ehl-i kitab şüphesi bulunan Mecusilere verilen isim.İslamiyete inanmadıkları için bunlara “kitaplı kafir” de denir. Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat, Hıristiyanlarınki İncil’dir. Bugün mevcut ...

Ehl-i Sünnet

Ehl-i Sünnet Alm. Der Weg der Sünniten, Fr. la voie d ahl-i Sunnat, İng. The Sunni Path. İslam dininde doğru itikat üzere olanlar. Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselamın ve Eshabının (aleyhimürrıdvan) yolunda bulunanlar, bildirdikleri itikat üzere inananlar. Eshab-ı kiramın, ...

Gasb

Gasb Alm. Entreissen, usurpation, Fr. Usurpation, İng. Usurpation. Başkasının malını ondan izinsiz zorla almak. Alan kimseye gasıb, alınan şeye de magsub denir. Gasb, haksız kazanç yollarından biridir ve dinen haramdır (günahtır). İslam hukukunda bildirildiğine göre, ...