Cam Bitkileri

right|thumb|Ananas bir CAM bitkisidir. CAM veya Crassulaceae asit metabolizması bitkileri ya da CAM fotosentezi, bazı fotosentetik bitkilerde görülen karbon fiksasyonu yoludur.

CAM genellikle kaktüsler ya da ananaslar gibi kurak koşullarda yaşayan bitkilerde bulunan bir metabolizmadır. Adını ilk keşfedildiği yeşim bitkisi ve damkoruğunu kapsayan bitki familyası Crassulaceae - Damkoruğugillerden alır. Metabolik yol, 1950`de Ransom ve Thomas tarafından belirlenmiştir.cite journal|author=Ransom S. L.|coauthors=Thomas M|year=1960|title=Crassulacean acid metabolism|journal=Annual Rev Plant Physiol |volume=11|pages=81-110 |doi=10.1146/annurev.pp.11.060160.000501

Bu bitkiler genellikle sukkulent yapıdadırlar. Tuzcul ortamlarda yaşayan halofit bitkiler ile epifit bitkilerin CAM tipi fotosentez yaptıkları bilinir. Böyle bitkiler karanlıkta ve özellikle geceleri açılan stomalardan içeri CO2`i alırlar. Karbondioksitin indirgenmesi sonucu oluşan ilk kararlı maddenin malik asit olduğu belirlenmiştir. Nitekim karanlıkta bu reaksiyonlu katalize eden enzimin PEP karboksilaz olduğu ve bu enzimin karanlıkta yüksek etkinlik gösterdiği saptanmıştır. Bu reaskiyon sonucu oluşan malik asit vakuolde birikim gösterir. Stomaların genellikle kapalı olduğu ışıkta ise malik asit dekarboksilasyona uğrayarak pürivik aside dönüştürülür. Malik asidin pürivik aside dönüşümü sırasında açığa çıkan CO2 ise RudiP karboksilaz enzimi etkinliği ile 2 mol fosfogliserik asidi (PGA) oluşturur. Daha sonra PGA`dan PGAL oluşur.

Bu bitkilerin yaprak anatomilerine bakıldığında, yüzeylerinde çok kalın bir kutikula tabakası bulunur. Palizat parankiması iyi gelişmemiştir, sünger parankimasıyla fotosentez yaparlar. Az sitoplazmalı çok geniş vakuollüdür, çoğu sukkulenttir ama her sukkulent yapılı bitki CAM değildir. İletim demetlerinin etrafında demet kını hücreleri vardır, stomalar gündüz kapalı, geceleri açıktır.

Kaynaklar

kaynakça Kaynak wiki
|url=http://en.wikipedia.org/wiki/Crassulacean_acid_metabolism
|tarih= 26 Ocak
|dil= İngilizce
|madde=Crassulacean acid metabolism


Kaynaklar

Vikipedi

misafir - 6 yıl önce
C3, C4 VE CAM BİTKİLERİ Yeryüzündeki hemen hemen tüm bitkiler karbondioksiti kendi sistemlerine özüm-seme yolları dikkate alındığında iki gruba ayrılırlar: C3 ve C4 bitkileri. Bitkilerin çok büyük bir bölümü C3 bitkisidir. C3 bitkile¬rinde fotosentezin ışıktan bağımsız olarak gerçekleşen evresinde (Kalvin döngüsü) karbondioksit kloroplasta girer girmez 5 karbonlu Ribulose 1,5 bifosfata birleşe¬rek altı karbonlu bir ara bileşik oluşturur. Bu kararsız ara bileşik hızlı bir şekilde iki molekül üçer karbonlu fosfagliserik asit (PGA) oluşturur. Bu nedenle bu bitkilere ilk oluşan ara ürünün karbon sayısını da ifa¬de eden C3 bitkisi denir. Yeryüzünde ya¬şayan bitkilerin çok büyük bir bölümü C3 bitkisidir. Bu metabolik yol soğuk ve nemli ortamlarda, su kaybının çok yüksek oldu-ğu sıcak ve kurak bölgelerde yaşayan bitki türlerinde karbondioksit 3 karbonlu fosfo-fenol pürivat (PEP) adlı bir akseptöre bağ¬lanarak 4 karbonlu okzaloasetat ve daha sonra dört karbonlu ürün malik asit oluşur. Bu nedenle bu bitkilere de C4 bitkileri de-nir. Karbondioksitin PEP e bağlanmasını sağlayan PEP karboksilaz emzimidir. Bu enzim sıcak ve kurak koşullarda karbon¬dioksitin bağlanmasını etkin biçimde ka-talizler. Bu nedenle C4 bitkilerinde yüksek ışık yoğunluğu ve yüksek sıcaklık altında fotosentez C3 bitkilerine göre daha etkin biçimde gerçekleşir. C4 bitkilerinde yüksek ışık yoğunluğu ve yüksek sıcaklık altında fotosentez C3 bitkilerine göre daha etkin biçimde gerçekleşir. C4 bitkileri için mısır ve birçok tek yıllık yaz bitkileri örnek olarak verilebilir. Hem C3 hem de C4 bitkilerinde stomalar gündüzleri açıktır. Fotosentezin normal işleyen sürecine (C3 bitkileri) göre farklı bir uyum olarak düşünülebilecek C4 bitkilerine ilaveten şeker kamışı, kaktüs gibi sıcak ve kurak bölgelerde yaşayabilen birçok sukkulent (gövdesinde su depolayan) bitkide de ikincil bir uyum tesbit edilmişir. Bu bitkilerde gündüz su kaybını önlemek amacıyla stomalar kapalıdır. Fakat bu durum bitkiye fotosentez için gerekli olan karbondioksit girişini önler. Bu nedenle bu bitkilerde stomalar geceleri açılarak karbondioksit alınır. Alınan karbondioksit bir organik aside dönüştürülerek depo edilir. Gündüz kalvin döngüsü için gerekli olan diğer moleküller üretilince karbondioksit organik asitten ayrılır ve Kalvin döngüsüne girer. Bu mekanizma ilk defa Crassulecea ailesine ait bitkilerde tespit edil¬diği ve Crassulacean Acid Metabolism olarak ifade edildiği için kısaca CAM olarak bilinmekte¬dir. Yukarıda belirtilen bitki türlerine ilaveten bazı eğrelti türleri, ananas ve mumçiçeği de CAM bitkilerine örnek olarak verilebilir. Buraya kadar ifade edilen tüm bilgiler C4 bitkilerinde fotosentezin C3 bitkilerine göre daha etkili biçimde olduğunu göstermekte¬dir. Bilinen bitki türlerinin sadece % 5 ine ya¬kınının C4 bitkisi olduğu düşünülürse neden yeryüzünde bitkilerin büyük bölümü C4 ola¬rak yayılış göstermemektedir? Bu sorunun cevabı C3 ve C4 bitkisinin yaptığı fotosen¬tezde gizlidir. C4 bitkileri, sadece kuvvet¬li ışıkta ve sıcak ortamlarda daha etkilidir. Aşağıda verilen denklemlerde incelenirse sı¬cak ve kurak olmayan bir ortamda C4 bitkisinin C3 bitkisine göre daha az etkin olacağı görülebilir çünkü C4 bitkisi fotosentezi gerçekleştirmek amacıyla daha fazla ATP harcayacaktır.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

C4 karbon tutulumu mekanizması
6 ay önce

veya C4 bitkileri kara bitkilerinin fotosentezinde karbondioksiti bağlayan ve şeker oluşturan C3 karbon tutulumu mekanizması ve CAM bitkileri mekanizmaları...

C4 karbon tutulumu mekanizması, 1966, ATP, Angiosperm, Avusturalya, C3 karbon tutulumu mekanizması, CAM bitkileri, Dikotiledon, Enzim, Fotorespirasyon, Fotosentez
Cam Ev
3 yıl önce

Cam Ev veya Johnson Evi (İngilizce: Glass House veya Johnson House), Amerikalı mimar Philip Johnson’un 1949 yılında Connecticut eyaletinin New Cannan...

Karanlık devre reaksiyonları
3 yıl önce

İndirgeme reaksiyonları Ribuloz 1,5-bifosfat (RuBP)'ın yeniden yapılması. CAM bitkileri olarak bilinen grupta karbon fiksasyonu tam olarak geceleri yapılır...

Karanlık devre reaksiyonları, CAM bitkileri, Fotosentez, Glikoz, Işıklı devre reaksiyonları, Karbondioksit
Sera
6 ay önce

koşullarda yetişen her türlü sebze ve boyca küçük sayılabilen meyve bitkileri, cam ya da plastik örtü altına alınmak suretiyle, turfanda olarak yetiştirmektedir...

Sera, Bitki, Botanik, Cam, Fiberglas, Plastik, Taslak, Ziraat, Çevre
C3 karbon tutulumu mekanizması
6 ay önce

RuBP → 12 3-fosfogliserat Bu reaksiyon bütün bitkilerde Kalvin döngüsünün ilk adımı olarak meydana gelir. C4 karbon tutulumu mekanizması CAM fotosentezi...

C3 karbon tutulumu mekanizması, Bitkiler, Biyokimya, C4 karbon tutulumu mekanizması, CAM fotosentezi, Karbondioksit, Taslak, Kalvin döngüsü, 3-fosfogliserat
Teraryum
6 ay önce

Teraryum; genellikle cam ve plastik maddelerden imal edilen ve içinde sürüngenler, böcekler, bazı bitki türleri için kara ortamının taklit edildiği akvaryum...

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
6 ay önce

Fakültesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tarla Bitkileri Bahçe Bitkileri Sağlık Yüksekokulu...

Balsaminaceae
3 yıl önce

ve saydam gövdeli bitkileri kapsayan bir familyadır. Familya, iki cinsi ve 850 üzerinde türü kapsar. Bu familyaya ait olan bitkiler bir ya da çok yıllık...

Balsaminaceae, Taksokutu, Bilimsel sınıflandırma, Bitki, Magnoliophyta, Magnoliopsida, Plantae, Taslak, Impatiens, Hydrocera, Ericales