Üzüt – Türk ve Altay halk inanışında can.

CAN (inglizce) türkçe anlamı
1. f. ebilmek
2. yapabilmek
3. edebilmek
4. olabilmek
5. konservesini yapmak
6. konservelemek
7. kasede kaydetmek
8. kayıt yapmak (ses ya da görüntü)
9. uzaklaştırmak (okul)
10. kovmak
11. i. konserve kutusu
12. kutu
13. teneke kutu
14. teneke kutudaki içecek
15. kodes
16. hapishane
17. hela
18. popo
19. kaba et
CAN (türkçe) anlamı
20. 1 anlamı. İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağlayan ve ölümle vücuttan ayrılan madde dışı varlık:Can çıkmayınca huy çıkmaz.- Atasözü. Yaşama
21. hayat:Bir kedi yavrusunu kurtarmak için ipe sarılıp kuyuya iner
22. canımı tehlikeye koyardım.- R. N. Güntekin. Güç
23. dirilik:Her şeyde bu mevsime mahsus bir can
24. bir dirilik kendini gösteriyordu.- M. Ş. Esendal. Kişi
25. birey:Benimle beraber dört canız .- F. R. Atay. İnsanın kendi varlığı
26. özü:Ne denir
27. canımız ne mertebe insan olsa mayamız
28. maddemiz hayvan...- R. N. Güntekin. Gönül:Çirkin bana kurban
29. ben de güzele / Can sever güzeli
30. maldan ziyade.- Karacaoğlan. Bektaşilik ve Mevlevilikte tarikat kardeşi. Yakınlık duygusu belirten bir seslenme sözü:Canlar
31. dedi Gamsız Reis
32. açık olsun bahtınız.- E. B. Koryürek. Çok içten
33. sevimli
34. sevilen
35. şirin:Alphonse Daudet ilk gençliğimin can yazarlarından biri idi.- T. Buğra.
36. 2 anlamı. ebil(mek). kap
37. kutu
38. teneke kutu
39. konserve kutusu
40. konserve
41. kodes
42. buat
43. kutu konserve yapmak
44. konservelemek
45. (müzik) kaydetmek. . kova. metal kap. yapabilme. konserve kutusu
46. kutu
47. teneke kutu
48. teneke kutudaki içecek
49. kodes
50. hapishane
51. hela
52. popo
53. kaba et. ebilmek
54. yapabilmek
55. edebilmek
56. olabilmek
57. konservesini yapmak
58. konservelemek
59. kasede kaydetmek
60. kayıt yapmak (ses ya da görüntü)
61. uzaklaştırmak (okul)
62. kovmak
63. 3 anlamı. teneke kutu
64. konserve kutusu
65. argo kaba et
66. Can it
67. argo filime veya teybe almak
68. kutulara doldurmak
69. argo yüznümara
70. konserve yapmak
71. argo kovmak
72. ABD
73. slang sepetlemek
74. işine son vermek
75. çöp tenekesi
76. argo hapishane
77. ABD
78. kaba et
79. konservesini yapmak
80. k
81. 4 anlamı. f. Yaşayış. Diride olan kudret
82. kuvvet. Hayat cevheri. Madde ilimleri
83. maddenin
84. hayat ilimleri (biyolojik ilimler) hayatın ne olduğunu açıklıyamamışlardır. Aslında bunların konusu da madde
85. hayat ve ruhun kendisi değil
86. bunların tezahürleri yani olay haline gelen tesirleridir. Deney ilimlerinin vazifesi bu olaylar arasındaki ilişkinin değişmeyen tarafını bulmaktır. Bunun ötesinde ilmin söyleyeceği bir sözü yoktur. Buna rağmen bazı kendini bilmez cahiller
87. ilim adını kötüye kullanarak ilmin sustuğu yerde k.
88. 5 anlamı. konserve kutusu. kutu. teneke kutu. teneke kutudaki içecek. kodes. hapishane. hela. kıç. popo. kaba et. -ebilmek. yapabilmek. edebilmek. konservesini yapmak. olabilmek. konservelemek. kasede kaydetmek. kayıt yapmak (ses ya da görüntü). uzaklaştırmak. -abi.
89. 6 anlamı. konserve kutusu. teneke kutu. güğüm. maşrapa. çöp tenekesi. hapishane. tuvalet. kaba et. konserve yapmak. kutulara doldurmak. kovmak. işine son vermek. sepetlemek. filme ya da teybe çekmek. yapmak olanağı olmak. depo. kap.

Atasözü

90. deyim ve birleşik fiillercana gelecek mala gelsin cana kıymak can alacak nokta (veya yer) can alıp can vermek cana minnet saymak (veya bilmek) can atmak cana (veya canına) can katmak can başına sıçramak can baş üstüne can beslemek can boğazdan gelir (veya geçer) can borcunu ödemek can bostanda bitmez can bulmak
91. baş başa>can cana
baş başa can candan şirindir can canın yoldaşıdır can cümleden aziz can çekişmek can çekişmektense ölmek yeğdir can çıkmayınca (veya çıkmadan) huy çıkmaz candan geçmek (bir şeye) can dayanmamak can derdinde olmak can derdine düşmek (bir şeye) can gelmek canı acımak canı ağzına (veya boğazına) gelmek canı bayılmak canı burnuna (veya burnundan) gelmek canı burnundan çıkmak canı cana ölçmek canı canına (veya içine) sığmamak canı cehenneme canı çekilmek canı çekmek canı çıkasıca! canı çıkmak canı çıksın! canı gelip gitmek canı gelmek canı gibi sevmek canı gitmek canı ile oynamak canı ile uğraşmak canı istemek canı isterse canı kaymak isteyen mandayı yanında taşır canım canım ciğerim canım dese canın çıksın diyor sanmak canımın içi canımı sokakta bulmadım canına acımamak canına değmek canına ezan okumak canına geçmek (veya işlemek veya kâr etmek) canına kastetmek canına kıymak canına minnet (olmak) canına okumak canına rahmet (birinin) canına susamak canına susamak canına tak demek (veya etmek) canına tükürdüğümün (veya üfürdüğümün) canına yandığım (veya yandığımın) canına yetmek canından bezmek (veya bıkmak veya usanmak) canından geçmek (birinin) canını acıtmak canını almak canını bağışlamak canını (bir yere) dar atmak canını burnundan getirmek canını cehenneme göndermek (veya yollamak) canını çıkarmak canını dişine almak (veya takmak) canının derdine düşmek canının içine sokacağı gelmek canını sıkmak canını sokakta bulmak canını vermek canını yakmak canın isterse! canı sağ olsun! canı sıkılmak canı yanan eşek attan yüğrük olur canı yanmak canı yerine gelmek (birinin) canı yok mu? can kalmamak can kaygısına düşmek can olmak can sıkmak can vermek can yakmak

Birleşik Sözler

can acısı can alıcı can arkadaşı can beraber can bunaltısı canciğer can çabası can damarı can direği can dostu can düşmanı can eriği canevi can feda canfes can gözdesi can havli can korkusu cankulağı can kurban cankurtaran can kuşu can noktası can pahasına can pazarı can sağlığı can sıkıcı can sıkıntısı can simidi cansiparane can sohbeti can suyu can tahtası can yeleği can yoldaşı cana yakın canı burnunda canı cebinde canıgönülden canı pek canı sıkkın canı tatlı canı tez canıyürekten canına düşkün canla başla babacan
CAN (türkçe) anlamı
92. (Farsça) Erkek ismi 1. Can
93. ruh. Hayat. 2. Güç
94. kuvvet
95. hayatiyet
96. dirilik. 3. Gönül
97. yakın dost
98. çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi
99. fert. 6. Sevgili.
1. n. tin
2. aluminum container
3. (Slang) jail
4. prison
5. (Slang used in Canada and the USA) toilet
6. bathroom
7. dismissal
8. firing from a position (or job
9. etc)
10. v. be able
11. be capable
12. be entitled
13. v. preserve in jars
14. preserve in cans (of food)
15. dismiss
16. fire from a position (or job
etc.),
CAN (türkçe) ingilizcesi
17. n. tin
18. aluminum container
19. (Slang) jail
20. prison
21. (Slang used in Canada and the USA) toilet
22. bathroom
23. dismissal
24. firing from a position (or job
25. etc)
26. v. be able
27. be capable
28. be entitled
29. v. preserve in jars
30. preserve in cans (of food)
31. dismiss
32. fire from a position (or job
33. etc)
CAN (türkçe) fransızcası
1. âme [la]
CAN (türkçe) almancası
1. n. Herzblut
2. Seele
Can (ingilizce) italyancası
1. s. scatola
2. scatoletta
3. barattolo
4. latta
5. lattina
6. (slang) carcere
7. galera
8. v. potere
9. avere la possibilità di
10. sapere
11. essere in grado di
12. essere capace di
13. può darsi che
14. è possibile che
15. v. mettere in scatola
16. inscatolare (cibo)
Can (ingilizce) ispanyolcası
1. s. lata
2. bidón
3. pote
4. v. poder
5. poderse
6. enlatar
7. conservar
8. conservar en lata
9. conservar en tarros
10. poner en conserva
11. v. conservar
12. poner en conserva
13. enlatar
Can (ingilizce) portekizcesi
1. s. caixa
2. lata
3. prisão
4. v. poder
5. saber
6. conseguir
7. v. enlatar
8. preservar
Can (ingilizce) flemenkcesi
1. zn. doosje
2. blikje
3. gevangenis
4. ww. kunnen
5. ww. bewaren

Can hakkında detaylı bilgi

Can ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Kampus ağı

Şarkı Sözleri

Genesis tarafından Foxtrot albümünde söylenen Can adlı şarkının sözleri.


the scattered pages of a book by the sea
held by the sandwashed by the waves
a shadow forms cast by a cloud
skimming by as eyes of the pastbut the rising tide
absorbs them effortlessly claiming.

they told of one who tired of all singing
praise himpraise him.
we heed not flatterers he cried
by our commandwaters retreat
show my powerhalt at my feet
but the cause was lost
now cold winds blow.

for from the north overcast ranks advance
fear of the storm accusing with rage and scorn.
the waves surround the sinking throne
singing crown himcrown him
those who love our majesty show themselves!
all bent their knees.

but he forced a smile even though
his hopes lay dashed where offerings fell (where they fell).
nothing can my peace destroy as long as none smile.
more opened ears and opened eyes
and soon they dared to laugh.
see a little man with his face turning red
though his story’s often told you can tell he’s dead.

Babyface tarafından söylenen Can adlı şarkının sözleri.


written by carlos greened. mitchelll.a. reid (1987)
performed by the deele

einstein
you say wine time
i say high time
we say dance

i got my juke box playing in the back girl
and it’s rockin’
because i feel like i wanna rock the block girl
no talking
i like to see what you can do
when you drop your guards and get loose
i wanna make you feel faint
and be your main man rockin’ ’round the block girl
non-stoppin’

i’m kinda hot
hey come and see
you don’t have to be told
i’ve got a dance degree
i’m always smokin’
i don’t be jokin’
i’ll leave you chokin’
i say oohall i wanna know is

oohyouall i wanna know is
can-u-dance
oohyouall i wanna know is
can-u-dance

oohdo it like thisooh

good god!

now i’m a stone cold rocker from the deele y’all
no jivin’
what i need is someone to get the feel y’all
and ride it
i wanna block you in a corner
make your temperature a little warmer
now do you think that you can hang
i’ll work you hard ’til you think you’re in a tank girl
with no goggles

i’m kinda hot
hey come and see
you don’t have to be told
i’ve got a dance degree
i don’t be jokin’
i’m always smokin’
i’ll leave you chokin’
i say oohall i wanna know is

hook

oohdo it like thisooh

good god!

einstein
you say wine time
i say high time
we say dance - now

deele - sing

ooohyouall i wanna know
ooohyouall i wanna know
kayoplay
ooohyouall i wanna know
ooohyouall i wanna know

hook 2 times

Saafir tarafından söylenen Can adlı şarkının sözleri.


i’m cruisini’m losin money on gas
i pass a car with a star in iti stare
for a minutebut that’s the limit
otherwise gas won’t be the only thing
i’m losin’ money too...ooh wee! it’s
tuesdaytwo days after the weekend
imagine if the weekend was a day for
weak minded men - anyway
i re-take my train of thoughti bought
a fat sack and i’m happy cause i got nappy
soldiers in my crewya throughif
you don’t learn so i learntthat i’m burnt
i ran into my homieyeah wassup?
at least i thought he wasbut then i caught
the buzz that he was talkin behind my back
from his girlain’t that earl? for
those who can’t feel meearl means wack
in facti had that problem a few times
but i’ll just splurge it in a new rhymethen forget it
maybe i’ll split it in halfor laugh like this...
ha ha ha... can u feel me?

i faked the funkand conversated without a doubt
he was a chumpbut with clouti ended my route
at the liquor store and i tried to
buy a guiness stoutbut i remembered it was nasty
but fools drink it cause it’s a hip-hop classy
you can miss me with that trendy drink
cause theyall make your breath stinkplus
death is linked to all alcohol that arabians won’t let you buy
they keep tellin me my identification is a lie
why would iput my face on plastic and in the space
where it says birthdate put see owner
fooli’m a teenage organ donor
so i pick up my i.d. i ain’t trippin - why?
cause i’m highalreadyon life
once again - i’m riding
i’m about to hit the eastside of oakland
i got my seat belt on so when the heat’s felt
from 5.0i’ll turn up the song and start
singingi wish police was a lease
that was up can u feel me?

well it’s gettin darkbut it’s daylight savings time
clocks go backbut i stay focused and
ahead cause i wanna be fatcan u feel me?
if you rap i like to fully flexi like to box
i like breakin bullies necks
i like collecting checks and collecting respect
but i’m not there yet and until then i’ll just sell dank - sacks
20’s10’si’m drivin the weights to be
prepared in case i meet my fate and i’m always
thinkingwhere will i go when i die?
will i be underground like i am now
or in the sky? my man plan b is smilin
cause he can feel mewassup jess

Dogus tarafından söylenen Can adlı şarkının sözleri.


can;

gönül gözünü aç ve dinle.
her nerede olursan ol,
her nasıl olursan ol
beni kendinden ayrı görme

acılar geçer:
zaman en iyi ilaç.
acıdaki tatlıyı keşfettiğin an
sendeki beni göreceksin.

yüreğindeyim...
sesindeyim...
ben artık senim
ben artık senim can....

bu can bedenden çıkmayınca
bu beden candan çıkmayınca
senin olmaya kararlıyım
senin olmaya kararlıyım

anamda ol, babamda olsan
canımda ol, cananım olsan
anamda ol, babamda olsan
canımda ol, cananım olsan

iste bu beden sende kalsın
iste bu beden sende kalsın
döner arkamıda giderim
döner arkamıda giderim
canNev tarafından söylenen Can adlı şarkının sözleri.


can- ı gönlüm
dert ortağım
can yoldaşım
ah dargınım gel
gel barışalım gel
ne günler gördük biz senle
geceyi sabaha bir edip, yalnız başına
gidenler gördük senle
ne çıkar, anladım ben bir tek, sensiz olamam
ve hatalar yaptık senle biz
tövbeler edip ben yine sana uysam
yağmurlar yağsa üstümüze
ne çıkar, ah şu gözlerin bir dili olsa
can- ı gönlüm dert ortağım can yoldaşım gel
ah dargınım gel
canı gönlüm güzel yanım
boşver onları sen gel ah etme
yağmurlar yağsa üstümüze
ne çıkar anladım sensiz olamam

Ciwan Haco tarafından söylenen Can adlı şarkının sözleri.


can

can te çi bi min kir
can te çi ji xwe kir
te çi bi serê min kir
te çi bi soza me kir

te ez xistime xeyala
xeyalne kûr ne vala
ez ji xwere di fikirîm
fikirne dûr ne vala

sebir ji min re nîne
ez ji kerba mirîme
xew bi çava nakeve
hêsir ji xwere tên xware

söz ve muzîk:ciwan haco

Sarah Brightman tarafından söylenen Can adlı şarkının sözleri.those are the original portuguese words of this song

fui bailar no meu batel
alã©m no mar cruel
e o mar bramindo
diz que eu fui roubar
a luz sem par
do teu olhar tã£o lindo

vem saber se o mar terã¡ razã£o
vem cã¡ ver bailar meu coraçã£o

se eu bailar no meu batel
nã£o vou ao mar cruel
e nem lhe digo aonde vou cantar
sorrir, bailar, viver, sonhar contigo

Tripkolic tarafından söylenen Can adlı şarkının sözleri.

can dayanmaz can ölür
gömülür zindana ruhum ölür
yeter.. yeter.. yeter

soldum yine sensizim
can dayanmaz can ölür
gömülür zindana ruhum ölür

sanırım yine gitti benden
savrulan kalbi attı neysen
nice aşklar imrenirdi bize

sonuç aynı dönemezsin
dönsen bile sevemezsin
içimdeki seni öldürmem gerek

bütün gece ağladım sana
sen sesimi duymasan da
istanbul şahit gözyaşıma

söyle başka tenler sever mi
ben gibi aşka eğilir mi
suçum neydi bırakıp ta gitti

soldum yine sensizim
can dayanmaz can ölür
gömülür zindana ruhum ölür
yeter.. yeter.. yeter

yabancı şehir sanki burası
sen gidince yapayalnızım
sensiz olmaz denedim olmaz

hayalinsiz bile olmuyor
şarkılar bana seni anlatıyor
nasıl gidebilirim bu can cansız yapamıyor

günah oldun şimdi sen bana
nasıl yıktın dünyamı da
bu son olsun son şarkı sana

ben sevgine doymamışken
ecel gelsin alsın elden
başka yare gülerse gözler

soldum yine sensizim
can dayanmaz can ölür
gömülür zindana ruhum ölür
yeter.. yeter.. yeter

Günce Koral tarafından söylenen Can adlı şarkının sözleri.

ne hırçın ne kalabalık içimdeki
bir bakışına teslim gözbebekleri
acıya bulanmış, hüzne boyanmış
ne hazin bir sondur şu kalbimdeki
mum misali erittin benliğimi
kutlarım, alınyazım seni...
can bu ya, heba oldum ayazında
aldığım en derin nefessin, sonumu yazma
can bu ya, kanadı durdu avuçlarında
aldığım en derin nefessin, sonumu yazma
İlgili Konu Başlıkları Tümü

No Can Do

No Can Do", İngiliz grup Sugababes tarafından altıncı stüdyo albümleri ''Catfights and Spotlights'' için kaydedilen bir şarkıdır. Yazarlığını Jason Pebworth, George Astasio, Jon Shave ve Vanessa Brown; yapımcılığını The Invisible Men ve Si Hulbert üstlenmiştir. Parçanın ...

Can Simidi

Can simidi, denize düşen birine ilk yardımda bulunmak, su üstünde tutmak ve kurtarmak için atılan, çember biçiminde can kurtarma aracı.

Can Yeleği

Bugün kullanılmakta olan dört çeşit can yeleği vardır.

Can Can

"Can Can" (Ermeni: Ջան Ջան, Türkçe: ''Can Can''), 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda İnga ve Anuş'un Ermenistan adına seslendirdiği şarkıdır. Şarkının bestesi Mane Akopyan'a, sözleri Vardan Zadoyan ve Avet Barseğyan'a aittir.

Can Bartu

1936'da İstanbul'da doğdu. Can Bartu, CNN TÜRK'te Osman Şenher ile birlikte Barış Kuyucu'nun sunduğu futbol@cnnturk adlı spor programında 'Spor Yorumcusu' olarak görev alıyor. Spora Fenerbahçe'de basketbol ile başladı.

Hasan Can (politikacı)

1953 Balıkesir doğumludur. 1961'den bu yana Ümraniye'de ikamet etmektedir. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olduktan sonra Ankara Laborant Meslek Lisesi'nde öğretmenlik yapmıştır.

Can Yücel

Şair Can Yücel, 1926 yılında İstanbul`da doğdu. Türkiye'nin ilk Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in oğlu olan Can Yücel, orta öğrenimini Ankara Erkek Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Klasik Filoloji Bölümü'nde okudu. ...

Hasan Can

Hasan Can, Yavuz Sultan Selim'in yakın arkadaşı. Hasan Can, Akkoyunlu sarayının mescid işlerine bakan müezzini Hafız Mehmed oğludur. Çaldıran Savaşı'nı takiben Tebriz'e giden Sultan Selim ile burada tanışmıştır. Ardından Selim Hasan Can'ı yanına almış ve nedim edinmiştir. ...

Asım Can Gündüz

Asım Can Gündüz ünlü Türk gitaristi. Uzun yıllar yaşadığı Amerika'dan 90'lı yılların sonunda Türkiye'ye dönerek albüm ve sahne çalışmaları yapmıştır.

Hasan Can (siyasetçi)

Hasan Can, Ümraniye, Ak Parti

Sencer Can

1972 yılında Edirne'de doğdu. Babası eski milli binicilerden Rafet Can’ın teşvikiyle 1986 yılında biniciliğe başladı. Yurt içinde Türkiye Şampiyonu olarak (1994), Başbakanlık (1994) ve Cumhurbaşkanlığı (1992-1993) Kupaları'nı kazanarak adını duyurdu.

Can Kıraç

1927 yılında Ankara'nın Etimesgut semtinde dünyaya geldi. Ziraat mühendisi olan babası Ali Numan Kıraç, Gazi Mustafa Kemal'in emrinde "Gazi Çiftliği"nde görev yapıyordu. İsmini Atatürk’ün koyduğu Can Kıraç, çocukluğunu Eskişehir’de geçirdi.

Şefik Can

1910 yılında Erzurum'un Tebricik Köyü'nde doğan Şefik Can, ilkokulu Sivas Yıldızeli'nde bitirdi. Arapça ve Farsça'yı küçük yaşta babasından öğrenen Can,Kuleli Askeri Lisesi'ni 1929'da, Harp Okulu'nu da 1931 yılında tamamladı. Daha sonra Milli Savunma Bakanlığı'nın ...

Sever Can

15.11.1977'de Bulgaristan'ın Tırgovişte (Eski Cuma) şehrinde doğdu.

Can Dündar

Can Dündar (16 Haziran, 1961 Ankara), Türk yazar, araştırmacı, gazeteci, belgesel yapımcısıdır.HayatıAnkara'da doğdu. Babasının Fenerbahçe sevgisi ve Can Bartu'ya olan hayranlığı sebebiyle Can adını aldı.