Canlılarda Davranış

Canlıların çevreden gelen uyartıları değerlendirdikten sonra gösterdikleri tepkilere davranış denir.

Canlıların çevreden gelen uyartıları değerlendirdikten sonra gösterdikleri tepkilere davranış denir.

Tek hücreli canlılarda davranışlar

Bir uyartıya karşı canlının yer değiştirmesine taksi denir.
Amip fazla ışıktan kaçar a†’ Negatif foto taksi
Amip besinli ortamda besine yönelir a†’ Pozitif kemo taksi
NOT: Bu olaylar sinir sistemiyle gerçekleşir.


Bitkilerde davranışlar

Uyartıya karşı pozitif veya negatif yönelmeye tropizma denir. Yönelmeyi oksin hormonu sağlar. Oksin hormonu arttıkça hücre bölünmesi artar. Az ışıklı yerlerde oksin hormonu daha fazla salgılanır. Uzun süreli tepkilerdir.
 • Fototropizma: Işığa yönelim.
 • Geotropizma: Yerçekimine yönelim.
 • Hidrotropizma: Suya yönelim
 • Kemotropizma: Kimyasal maddelere yönelim
 • Travmatotropizma: Köklerin, yaralanan bölgenin tersine yönelmesi
 • Haptotropizma: Sarmaşık gibi bitkilerin tutunma kökleriyle başka bir yapıya tutunmasını sağlar.


NOT: Etkiye karşı verilen yönsüz tepkiye nasti denir. Turgor basıncıyla oluşur. Kısa sürede verilen tepkilerdir.
 • Fotonasti: Aslanağzı bitkisinin ışıkta açılması, karanlıkta kapanması
 • Termonasti: Lalenin yaprakları 5-10°C`ta kapalı, 10-15°C`ta açıktır
 • Sismonasti: küstümotu bitkisinin dokunulduğunda yapraklarını kapatması


Hayvanlarda davranışlar

Kalıtsal (doğal) davranışlar: Doğuştan gelen davranışlardır. Örn: İnsanın doğumundan hemen sonra akciğerlerinin çalışması. Kazların V şeklinde uçması. İpek böceği tırtılının kozasını ergin olunca yapması.

Refleks ve İçgüdüsel Davranışlar: Canlılarda etkiye karşı oluşan ani ve değişmez tepkilere refleks denir. Sinir sistemi olan tüm canlılarda refleksler oluşur. Örn: Parmağına iğne batan birinin elini çekmesi, emme refleksi, araba kullanma

NOT: Uyarıya karşı verilen kalıtsal, karmaşık davranışlar içgüdüsel davranışlardır.

Örn:
Kuşların yuva yapması, kuşların göç etmesi.
Kazanılmış Davranışlar: Deneyim sonucu değişen davranışlardır. Örn: Kargaların bostan korkuluğundan kaçması


Biyolojik saat

Fizyolojik ve davranışsal tepkilerin 24 saatlik zaman aralıklarında tekrarlanmasına günlük döngü denir. Günlük döngünün çok düzenli olması vücut içinde bir biyolojik saatle kontrol edildiğini gösterir.

Sosyal davranışlar

Canlılar; üreme, beslenme, barınma, korunma gibi sebeplerden dolayı sosyal davranışlar sergilerler. Örn: Arıların Dansı, böceklerin feromon salgılaması düzenle|Temmuz 2007

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Canlılarda Davranış ilgili konular

 • Sosyobiyoloji

  Sosyobiyoloji, davranışların sahip olmuş olabileceği evrimsel avantajları göz önüne alarak türlerin sosyal davranışlarını açıklamaya
 • Acting Out (çocuksu davranış)

  Tedavi sırasında, gelişmenin ilk safhalarına ait davranışların tekrarlanması. Meselâ, çocukluğa ait bazı komplekslerin yeniden harekete ge
 • Asosyal Davranış

  Fiziksel şiddet, patolojik yalan söyleme (bkz.), cinsel sapıklık, aşırı içki düşkünlüğü, hırsızlık (bkz.) veya kötü davranışlar g
 • Bilinç bulanıklığı durumları

  (twilight states) Çeşitli nedenlerden ötürü olan kısmi bilinçsizlik durumlarıdır. Bilinçlilik sınırlanır, anlama yeteneği körelir ve an
 • Öğrenme ve Kavramlar

  Yaşantı sonucu davranışlarda meydana gelen kalıcı ve uzun süreli değişiklere öğrenme denir. Bu tanım bize öğrenmenin üç özelliği old
 • Canlılarda davranış

  Canlıların çevreden gelen uyartıları değerlendirdikten sonra gösterdikleri tepkilere davranış denir.
 • Hayvanlarda iç döllenme ve dış döllenme ve özellikleri

  Dış ortamda gerçekleşen döllenmedir. Suda yaşayan hayvanların çoğunda çiftleşme için herhangi bir kopulasyon organı genellikle bulunmadı
 • Agonistik davranış

  Agonistik davranış, etolojide, dövüşme ile ilgili sosyal davranışlar için kullanılan terimdir. Dolayısıyla yalnızca gerçek saldırganlı
 • Davranış değiştirme

  Davranış değiştirme, davranışların sıklığını yükseltmek veya azaltmak amacı ile deneysel olarak kanıtlanmış davranış değiştirme y