canlıların hayat döngüsü hakkında bilgi verir misiniz?...

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Karbon Döngüsü

gazı mol fraksiyonugrowe st families nugga! Ekosistemdeki canlıların yapısını oluşturan en önemli elementlerden biri karbondur. Karbon, canlılardaki bütün organik bileşiklerin yapısında bulunur.Yeryüzündeki önemli depoları ise;Atmosferde CO2Sularda CO2 ve HCO3-Karada genellikle ...

Insan

İnsan, dik duruşa, görece gelişmiş bir beyine, soyut düşünme yeteneğine, konuşma (dil kullanma) kabiliyetine, alet kullanma ve üretme becerisine sahip primat türü. Biominal ismi `Homo sapiens`tir. Homo sapiens Latince "akıllı adam" veya "bilen adam" anlamına gelir. İnsan, ...

Model Canlı

Model canlı veya model organizma, belirli biyolojik olayların anlaşılması için yapılan deneylerde yaygın olarak kullanılan canlılara verilen genel isimdir. Bu canlılarda çalışılarak bulunması ümit edilen keşiflerle, canlılardaki diğer süreçlerin de açıklanacakları ...

Hayvanların Yaşam Döngüsü

bir hayvanın yaşam döngsünü yazı ve resimle poster haline getirmem lazım bunun içinde sizin yardımınız gerek lütfen sorumu cevaplayın

Yaşam Döngüsü Nedir?

Yaşam döngüsü nedir ve nasıl olur? Hangi canlılarda olur?

Hayvanlarda, üreme, Büyüme Ve Gelişme Nedir? Nasıl Meydan Gelir?

hayvanlarda üreme büyüm ve gelişme nasıl olur yada oluşur?

Ekoloji

Ekoloji, BÎYOEKOLOJİ veya BİYONOMÎK olarak da bilinir, canlılar ile onları çevreleyen canlı ve cansız ortam arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalı. Canlıları birey, türdeş topluluk ve karma topluluk düzeyinde ele alır.