Cape York Yarımadası (İngilizce: ''Cape York Peninsula''), Avustralya'nın kuzey ucunu oluşturan yarımada.

Cape York Yarımadası

Cape York Yarımadası (İngilizce: Cape York Peninsula), Avustralya'nın kuzey ucunu oluşturan yarımada. Batıda Carpentaria Körfeziyle doğuda Mercan Denizi arasından Torres Boğazına doğru uzanır. York Burnundan güneybatıdaki Queensland'a kadar yaklaşık 800 km boyunca uzanan yarımada, tabanına doğru giderek genişler ve doğudaki Cairns'le batıdaki Gilbert Nehri arasında genişliği 645 km'yi bulur. Yarımadadaki Wenlock, Archer, Holroyd, Mitchell, Staaten ve Gilbert gibi büyük nehirlerin hepsi Carpentaria Körfezine dökülür. Kuzeydoğudaki Prenses Charlotte Koyu, yarımada kıyılarındaki en derin girintidir. Her iki kıyıda da Avustralya Yerlilerine ait yerleştirme kampları bulunmakla birlikte, nüfus yoğunluğu son derece düşüktür. Yarımadanın değişik kesimleinde kaya resimleri bulunmuştur. Başlıca ekonomik etkinlik sığır besiciliğidir; Weipa'daki boksit yatakları ise en önemli gelir kaynağıdır. 1644'te yarımadanın batı kıylarının haritasını çıkaran Abel Tasman buraya Carpentaria Toprakları adını verdi. York adını 1770'te Kaptan James Cook koydu.

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar